Theo mặc định, một cột được tính sẽ được tự động tạo trong bảng Microsoft Excel khi bạn nhập công thức vào một cột bảng. Cột được tính toán sử dụng một công thức duy nhất điều chỉnh cho mỗi hàng và tự động mở rộng để bao gồm các hàng bổ sung trong cột đó để công thức được mở rộng ngay cho các hàng đó. Bạn chỉ cần nhập công thức để nó tự động được điền xuống để tạo một cột được tính toán — không cần phải sử dụng lệnh điền hoặc sao chép .

Để tạo một cột được tính toán trong một bảng:

  1. Bấm vào một ô trong một cột trống mà bạn muốn dùng làm cột được tính toán.

    Mẹo: Bạn có thể tạo một cột bảng bổ sung bằng cách chỉ cần nhập bất kỳ chỗ nào trong cột vào bên phải ngay trước bảng. Nó thường tốt nhất để bắt đầu bằng cách nhập một tiêu đề bảng mới trong hàng đầu tiên của bảng.

  2. Nhập công thức bạn muốn sử dụng, rồi nhấn ENTER.

    Lưu ý: Nếu bạn nhập một công thức vào một ô vốn đã có dữ liệu, nó sẽ không tạo ra cột được tính toán.

    Trong ví dụ dưới đây, công thức SUM trong ô D2 đã được tự động điền xuống tất cả các ô trong cột được tính D.

    Cột được tính toán

Sửa cột được tính toán

Để cập nhật một cột được tính toán, hãy bấm vào ô bất kỳ trong cột được tính toán và chỉnh sửa công thức trong ô đó, rồi nhấn ENTER. Excel sẽ tự động mở rộng công thức vào các ô trong cột bảng còn lại.

Xóa cột được tính toán

Trước tiên, hãy bấm vào tiêu đề cột để chọn toàn bộ cột, sau đó trên tab trang đầu, đi tới các ô > xóa bỏ > xóa cộthoặc bấm chuột phải vào > xóa cột.

Tổng quan về bảng Excel

Sử dụng các cột được tính trong bảng Excel cho Windows

Sử dụng các cột được tính trong bảng Excel cho Mac

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×