Chủ đề liên quan
×
Các loại dữ liệu được liên kết
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Các loại dữ liệu được liên kết

Xem và chèn dữ liệu từ kiểu dữ liệu Tổ chức

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Kiểu dữ liệu chứa nhiều thông tin mà bạn có thể xem hoặc thêm vào sổ làm việc của mình bất kỳ lúc nào. Sau khi chuyển đổi thành kiểu dữ liệu, bạn có thể mở các thẻ xem trước thông tin bạn có thể thêm vào sổ làm việc của mình.

Hãy thử ngay!

  1. Chọn biểu tượng Kiểu dữ liệu tổ chức trong ô được chuyển đổi để mở thẻ dữ liệu.

    Quan trọng: Trước khi chèn dữ liệu, chúng tôi khuyên bạn nên đảm bảo rằng dữ liệu của mình nằm trong bảng để dữ Excel có thể giúp điền dữ liệu cho bạn.

  2. Cuộn qua thẻ để xem các trường và giá trị mà bạn có thể làm việc.

  3. Di chuột qua bất kỳ giá trị nào mà bạn muốn chèn và chọn hộp văn Nút Thêm cộttượng Chèn Dữ liệu. Excel sẽ tự động chèn dữ liệu cho cùng một trường cho các kiểu dữ liệu khác trong cột của bảng. 

    Mẹo: Nếu bạn chọn một ô trong bảng có kiểu dữ liệu, nút Nút Thêm cột Thêm cột xuất hiện và bạn có thể nhanh chóng chọn các trường để thêm cột dữ liệu.

Làm mới dữ liệu từ Power BI

Dữ liệu Power BI không tự động cập nhật trong Excel, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên làm mới sổ làm việc của bạn sau khi mở để đảm bảo bạn có dữ liệu Power BI mới nhất. Bạn có thể làm mới dữ liệu theo hai cách:

  • Đi đến Truy nhập Dữ liệu> Nút Làm mới Tất cảtất cả - Làm mới tất cả các liên kết và tập dữ liệu trong sổ làm việc của bạn.

  • Bấm chuột phải vào kiểu dữ liệu để > mới - Làm mới dữ liệu cho tập dữ liệu cụ thể này.

Lưu ý: Những người khác có thể làm mới dữ Excel dữ liệu nếu họ có quyền truy nhập vào tính năng và tập dữ liệu Power BI. Nếu không, họ sẽ chỉ có quyền truy nhập vào dữ liệu được lưu trước đó vào tệp.

Bạn muốn xem thêm?

Câu hỏi thường gặp và mẹo về kiểu dữ liệu được liên kết

Cách viết công thức tham chiếu kiểu dữ liệu

Có những kiểu dữ liệu liên kết nào sẵn dùng trong Excel?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×