Xem lịch biểu của bạn và tạo các cuộc họp bằng Lịch Google Teams rảnh (cổ điển).

Nhập Lịch Google của bạn

Trước khi bạn bắt đầu, hãy thêm bất kỳ sự kiện Teams lịch mà bạn vẫn muốn xem vào Lịch Google của mình.

  1. Trong Teams, chọn Cuộc họp.

  2. Chọn Thêm lịch Google.

  3. Đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.

    Điều này bao gồm việc kết nối tài khoản Google của bạn với các ứng dụng và dịch vụ Microsoft.

Chỉ đơn giản như vậy! Lịch Google của bạn đang ở Teams.

Loại bỏ Lịch Google của bạn

Khi bạn ngắt kết nối Lịch Google của mình, bạn sẽ chuyển trở lại lịch mà bạn đã sử dụng trước đó Teams.

  1. Trong Teams, chọn Cuộc họp.

  2. Chọn email Google của bạn (ví dụ: danielamandera@gmail.com) rồi Loại bỏ lịch.

  3. Thực hiện một trong các cách sau:

  • Chọn Loại bỏ để ngắt kết nối Lịch Google của bạn khỏi Teams.

  • Chọn Loại bỏ khỏi các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft > Loại bỏ để loại bỏ hoàn toàn dữ liệu tài khoản Google của bạn khỏi Teams tất cả các ứng dụng Microsoft khác.

Câu hỏi thường gặp

"Ứng dụng và dịch vụ của Microsoft" là gì?

Khi bạn đồng ý với các ứng dụng và dịch vụ microsoft trong khi đăng nhập vào tài khoản Google của bạn, bạn kết nối an toàn với nhiều ứng dụng và dịch vụ trên Microsoft. Ý tưởng là tạo ra một trải nghiệm nhất quán hơn trên các ứng dụng Microsoft mà bạn sử dụng thường xuyên.

Để biết thông tin chi tiết, hãy tìm hiểu thêm về các ứng dụng và dịch vụ của Microsoft.

Who thể nhìn thấy dữ liệu Google của tôi?

Chỉ có em. Ví dụ: nếu bạn có một người quản Teams quản trị viên thì họ không thể truy nhập dữ liệu này.

Tại sao tôi không thể nhìn thấy tất cả lịch Google của mình?

Nếu bạn có nhiều lịch Google (ví dụ: lịch riêng biệt để theo dõi các sự kiện công việc và gia đình), bạn chỉ có thể xem lịch mặc định của mình trong Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×