Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cộng đồng trong Teams là gì?

Tạo cộng đồng và kênh trong Microsoft Teams (miễn phí)

Tìm hiểu thêm về Chương trình Cộng đồng Nổi bật

Mời và quản lý các thành viên cộng đồng

Chia sẻ và tham gia cộng đồng

Biến người nào đó thành chủ sở hữu cộng đồng

Tìm hiểu thêm về các chức năng của chủ sở hữu và thành viên cộng đồng

Cập nhật thiết đặt cộng đồng

Tìm hiểu thêm về việc hiển thị cộng đồng của bạn trong Microsoft Teams (miễn phí)

Cách đăng bài lên cộng đồng và kênh

Tạo biểu ngữ thông báo cộng đồng Designer trong Microsoft Teams (miễn phí)

Tìm hiểu thêm về lịch và sự kiện cộng đồng

Rời khỏi hoặc xóa cộng đồng hoặc kênh

Khắc phục sự cố tham gia cộng đồng trong Microsoft Teams (miễn phí)

Tại sao tin nhắn cộng đồng của tôi bị xóa trong Microsoft Teams (miễn phí)?

Tìm hiểu thêm về Tiêu chuẩn cộng đồng của Microsoft Teams (miễn phí)

Bắt đầu với Cộng đồng (beta) trong Teams dành cho máy tính để bàn

Tại sao tôi mất quyền truy cập vào Cộng đồng?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×