Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể truy nhập email, nhắn tin tức thời, tài liệu Office và các dịch vụ Microsoft 365 khác từ điện thoại Nokia (Symbian OS) của bạn. Để thiết lập điện thoại của bạn, hãy làm theo các hướng dẫn trong cổng thông tin Microsoft 365. Đi đến cài đặt Thiết đặt: cập nhật hồ sơ của bạn, cài đặt phần mềm rồi kết nối phần mềm với đám mây>thiết đặtMicrosoft 365 > bắt đầu > điện thoại & máy tính bảng, rồi chọn Nokia (Symbian OS).

Email

Thiết lập email trên điện thoại Nokia (Symbian OS)

Office

Sử dụng Office Online trên điện thoại di động của bạn

Nhắn tin tức thời

Ứng dụng Lync cho máy khách di động

SharePoint site

Mở trang SharePoint Online trên điện thoại Nokia (HĐH Symbian)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×