Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể kết nối với tài Microsoft 365 hoặc tài khoản email nền tảng Exchange khác trên thiết bị Nokia (HĐH Symbian) của bạn. Bạn có thể sử dụng ứng dụng email của Nokia, Mail for Exchange, để thiết lập email của bạn bằng cách sử dụng Exchange ActiveSync. Thao tác này sẽ cho phép bạn truy nhập vào thông tin tài khoản, email, lịch, danh bạ và tác vụ. Để chỉ thiết lập email, hãy xem mục Thiết lập email trên các điện thoại và máy tính bảng có thể truy nhập Internet khác cho POP hoặc IMAP trên Nokia.

Hầu hết các điện thoại di động Nokia đều hỗ trợ Exchange ActiveSync. Để biết thông tin về những thiết bị Nokia hỗ trợ Mail for Exchange, xem mục Tôi cần biết thêm gì nữa? ở phần sau trong chủ đề này.

Lưu ý:  Nếu điện thoại Nokia của bạn là thiết bị chạy Windows Phone, xem mục Thiết lập email trên Windows Phone.

Thiết lập email Exchange ActiveSync trên điện thoại di động Nokia

 1. Trên menu Ứng dụng, chọn Ứng dụng > Thư.

 2. Chọn Tạo hộp thư mới để bắt đầu trình hướng dẫn thiết lập.

 3. Chấp nhận các điều khoản dịch vụ của Nokia và chọn Bắt đầu.

 4. Chọn Mail for Exchange từ danh sách các loại tài khoản sẵn có, sau đó nhập thông tin sau đây:

  1. Trong hộp Mật khẩu, nhập mật khẩu tài khoản của bạn.

  2. Trong hộp Tên người dùng, hãy nhập tên người dùng của bạn, chẳng hạn như địa chỉ email đầy đủ của bạn.

  3. Trong hộp Tên miền, nhập tên miền của bạn. Tên miền là phần địa chỉ email của bạn đằng sau ký hiệu a móc (@) và trước dấu chấm, ví dụ, contoso.

  4. Chọn Tiếp để tiếp tục. Trình hướng dẫn thiết lập sẽ tự động thiết lập tài khoản email của bạn.

 5. Nếu trình hướng dẫn có thể thiết lập tài khoản của bạn, hãy đi tới bước tiếp theo. Nếu không thể tự động hoàn thành quy trình này, bạn sẽ cần phải nhập tên máy chủ Exchange của mình bằng cách thủ công. Trong hộp Tên máy chủ Mail for Exchange, hãy nhập tên máy chủ của bạn, rồi chọn Tiếp theo.
   

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn đang kết nối với email Microsoft 365 của bạn, hãy dùng tên outlook.office365.com cho tên máy chủ của bạn. Nếu bạn không sử dụng Microsoft 365, hãy xem mục Tìm tên máy chủ ActiveSync của bạn ở phần sau trong bài viết này.

  • Nếu gói của bạn được Office 365 21Vianet vận hành và bạn đang kết nối với email Microsoft 365 của mình, hãy sử dụng partner.outlook.cn cho tên máy chủ của bạn. Nếu bạn không sử dụng Microsoft 365, hãy xem mục Tìm tên máy chủ ActiveSync của bạn ở phần sau trong bài viết này.

 6. Chọn OK khi ứng dụng Mail for Exchange thông báo rằng bạn không nên dùng nhiều phương pháp để đồng bộ hóa liên hệ với điện thoại của bạn.

 7. Chọn xem liệu bạn có muốn đồng bộ Lịch, Danh bạ và Tác vụ của mình hay không bằng cách chọn các tùy chọn phù hợp, rồi chọn Tiếp theo.

Nếu ứng dụng email của bạn không thể tự động tìm tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn, bạn có thể sẽ phải tự tìm kiếm.

 • Nếu bạn đang kết nối với email Microsoft 365 của mình, hãy dùng tên outlook.office365.com làm tên máy Exchange ActiveSync của bạn.

 • Nếu bạn đang kết nối với hộp thư Exchange và không dùng email Microsoft 365 hoặc nếu bạn không chắc mình có đang dùng Microsoft 365 hay không, hãy làm theo các bước sau để tìm tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng Outlook Web App. Để được trợ giúp về đăng nhập, xem mục Đăng nhập vào Outlook trên Web.

 2. Nếu bạn đang kết nối với hộp thư Exchange nhưng đang không sử dụng Microsoft 365 thì tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn có trong thanh địa chỉ ở trình duyệt của bạn khi bạn đăng nhập vào Outlook trên Web nhưng sẽ thiếu phần đầu https:// và không có phần cuối /owa. Ví dụ: nếu địa chỉ bạn dùng để truy nhập Outlook trên Web là https://mail.contoso.com/owa thì tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn sẽ là mail.contoso.com.

 3. Nếu bạn không thể kết nối đến hộp thư của mình bằng thông tin trước trong phần này, bạn có thể thử sử dụng giá trị tên máy chủ mà bạn có thể xem trong tuỳ chọn Outlook Web App.

  1. Trong Outlook Web App, trên thanh công cụ, bấm vào Tùy Cài đặt > gửi > POP và IMAP.

   Lưu ý: Mặc dù bạn không thiết đặt tài khoản POP3, bạn phải sử dụng giá trị này để xác định tên máy chủ Exchange ActiveSync của mình.

  2. Bên dưới Thiết đặt POP, hãy xem giá trị dành cho Tên máy chủ.

   Nếu giá trị Tên máy chủoutlook.office365.com,tài khoản của bạn làMicrosoft 365tài khoản công ty hoặc trường học, và bạn có thể sử dụng outlook.office365.com làm tên máy Exchange của mình.

   Nếu giá trị Tên máy chủ không phải là outlook.office365.com, bạn có thể thử sử dụng tên máy chủ được liệt kê trên trang tùy chọn của bạn. Ví dụ, nếu tên máy chủ là mail.contoso.com, hãy thử dùng mail.contoso.com làm tên máy chủ Exchange của bạn.

Nếu chương trình email của bạn không thể tự động tìm thấy tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn, bạn có thể cần phải tìm nó.

Nếu bạn đang kết nối với email Microsoft 365 của mình, hãy dùng tên partner.outlook.cn làm tên máy Exchange ActiveSync của bạn. Tên Exchange ActiveSync máy chủ partner.outlook.cn thể được dùng nếu bạn đang dùng phiên bản mới nhất của Microsoft 365.

Nếu bạn đang không sử dụng Microsoft 365 hoặc nếu bạn không chắc mình có đang dùng phiên bản Microsoft 365 mới nhất hay không, hãy làm theo các bước sau để tìm tên máy chủ Exchange ActiveSync bạn. Làm theo những bước sau để xác định tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách sử dụng Outlook Web App.

 2. Trong Outlook Web App, trên thanh công cụ, bấm Cài đặt > vào Thư > POP và IMAP.

Lưu ý:  Mặc dù bạn không thiết lập tài khoản POP3 hoặc IMAP, bạn sẽ sử dụng tên máy chủ POP này để xác định tên máy chủ Exchange ActiveSync của mình.

 1. Trên trang Thiết đặt Truy nhập POP và IMAP, phía dưới Thiết đặt POP, hãy nhìn vào giá trị Tên máy chủ.

 2. Nếu Tên máy chủ hiểnthị partner.outlook.cn, tài khoản Microsoft 365 của bạn nằm trên phiên bản Microsoft 365 mới nhất và bạn có thể sử dụng partner.outlook.cn làm tên máy chủ Exchange ActiveSync của mình.

 3. Nếu giá trị Máy chủ tên có định dạng podxxxxx.partner.outlook.cn, tài khoản Microsoft 365 hoặc tài khoản Exchange Online khác của bạn sẽ vẫn chưa nằm trên phiên bản mới nhất của Microsoft 365 và bạn có thể sử dụng m.partner.outlook.cn làm tên máy Exchange ActiveSync của mình.

 4. Nếu giá trị Tên máy chủ bao gồm tên tổ chức của bạn, chẳng hạn như pop.contoso.com thì tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn có trong thanh địa chỉ ở trình duyệt khi bạn đăng nhập vào Outlook trên Web -- nhưng sẽ thiếu phần đầu https:// cũng như không có phần cuối /owa. Ví dụ: nếu địa chỉ bạn sử dụng để truy nhập Outlook trên Web là https://mail.contoso.cn/owa thì tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn sẽ là mail.contoso.cn.

Tôi cần biết thêm gì nữa?

 • Nếu bạn không chấp nhận các chính sách được gửi tới điện thoại di động của mình, bạn sẽ không thể truy nhập thông tin trên điện thoại di động.

 • Nếu tài khoản email của bạn là loại yêu cầu đăng ký, bạn phải đăng ký tài khoản khi đăng nhập lần đầu vào Outlook Web App. Sẽ không kết nối được với tài khoản email của bạn qua điện thoại di động nếu bạn chưa đăng ký tài khoản qua Outlook Web App. Sau khi bạn đăng nhập vào tài khoản, hãy đăng xuất. Sau đó, thử kết nối bằng cách sử dụng điện thoại di động của bạn.

 • Nếu bạn thấy Không khả dụng dưới thiết đặt POP, thiết đặt IMAP, và thiết đặt SMTP, bạn có thể cần liên hệ với người quản lý tài khoản email của bạn để xác định tên máy chủ Exchange ActiveSync của bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×