Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Đối với Trình tường thuật, bộ đọc màn hình Windows hợp sẵn, có một số mẹo và thủ thuật mà bạn có thể thấy hữu ích khi sử dụng các ứng dụngMicrosoft 365 dành cho web Này.

Mẹo: 

  • Để tìm hiểu cách bắt đầu với Trình tường thuật, đi đến mục Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật.

  • Để hiển thị các phím truy nhập (lệnh bàn phím) trên dải băng cổ điển trong Word dành cho web,Excel dành cho web,PowerPoint cho web,OneNote cho web, nhấn Alt+Dấu chấm (.).

Word dành cho web

Dẫn hướng. Để dẫn hướng lệnh trong Word dành cho web, hãy sử dụng phím Tab, Shift+Tab và Enter. Dùng Ctrl+F6 để di chuyển tiêu điểm giữa ribbon lệnh và nội dung tài liệu của bạn.

Văn bản Ở dạng xem Đọc, nhấn phím Tab để di chuyển đến lệnh Xem tài liệu ở chế độ dễ truy nhập hơn. Nhấn Enter, rồi nhấn Enter một lần nữa để mở tài liệu được kết xuất dưới dạng PDF. Trong dạng xem Soạn thảo, chọn toàn bộ tài liệu (Ctrl+A). Trình tường thuật sẽ đọc định dạng văn bản như màu nền, màu, kích cỡ và kiểu phông chữ khi bạn nhấn Caps lock+0.

Lưu ý: Trình tường thuật không đọc định dạng như tiêu đề, kiểu, bảng, danh sách, lỗi chính tả và căn chỉnh.

Siêu kết nối. Siêu kết nối hoạt động nhưng Trình tường thuật không xác định siêu kết nối là nối kết trong khi đọc tài liệu.

Đa phương tiện. Trình tường thuật sẽ đọc video dưới dạng hình ảnh. Chọn nội dung với Shift+phím mũi tên Trái, Phải, Lên hoặc Xuống cho Trình tường thuật để gọi ra hình ảnh (bằng các phím mũi tên sẽ không hoạt động). Trình tường thuật sẽ đọc văn bản thay thế cho video và hình ảnh.

Excel dành cho web

Dẫn hướng. Để dẫn hướng lệnh trong Excel dành cho web, hãy sử dụng phím Tab, Shift+Tab và Enter. Dùng Ctrl+F6 để di chuyển tiêu điểm giữa ribbon lệnh và lưới ô.

Lưới ô. Dùng phím Tab hoặc các phím mũi tên để di chuyển từ ô này sang ô khác. Chọn một ô hoặc dải ô để Trình tường thuật đọc. Trình tường thuật sẽ đọc định dạng văn bản như màu nền, màu, kích cỡ và kiểu phông chữ khi bạn nhấn Caps lock+0.

Trang tính: thêm, xóa bỏ và đổi tên tab Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi bạn nghe thấy "Scroll to the first sheet button" (Nút Cuộn đến trang tính đầu tiên) rồi nhấn phím Tab để đến các tab trang tính. Khi tập trung vào tab trang tính, hãy nhấn Shift+F10 hoặc phím Menu Windows để có thêm các tùy chọn khác như Chèn, Xóa, Đổi tên và Ẩn/Bỏ ẩn.

Biểu đồ: kiểu biểu đồ, tiêu đề văn bản thay thế và mô tả. Trình tường thuật sẽ đọc các biểu đồ như hình ảnh, bao gồm tên biểu đồ và m pháp công cụ của biểu đồ nhưng không có các chi tiết khác.

Công thức Nhấn F2 vào ô và dùng Ctrl+A để chọn công thức.

Chú thích. Trình tường thuật sẽ đọc một chú thích sau khi đọc nội dung của một ô.

Siêu kết nối. Trình tường thuật sẽ đọc văn bản và đích đến của nối kết sau khi đọc nội dung của một ô.

PivotTable. Dùng phím Tab hoặc các phím mũi tên, hoặc gõ nhẹ hay bấm để chọn một ô trong PivotTable. Sau đó nhấn Ctrl+F6 để mở ngăn Trường PivotTable Fields. Dùng các phím mũi tên để di chuyển từ nút trường này sang nút trường khác và nhấn Enter để chọn trường. Nhấn phím Tab để chuyển đến phần dưới của ngăn, nơi bạn sử dụng các phím mũi tên để truy nhập các lệnh ngữ cảnh. Nhấn Esc để đóng các menu ngữ cảnh.

Lưu ý: Tường thuật viên không đọc các kiểu thành phần sau: bảng, định dạng có điều kiện và slicer và kiểm soát biểu mẫu.

PowerPoint cho web

Dẫn hướng. Để dẫn hướng lệnh trong PowerPoint cho web, hãy sử dụng phím Tab, Shift+Tab và Enter. Dùng Ctrl+F6 để di chuyển tiêu điểm tới các phần khác nhau của giao diệnPowerPoint cho web (ví dụ: từ trang chiếu sang ngăn hình thu nhỏ) và di chuyển vào trong và ra ngoài nội dung của trang chiếu.

Ngăn Hình thu nhỏ. Nhấn Ctrl+F6 để chuyển tiêu điểm đến ngăn hình thu nhỏ, sau đó nhấn phím Tab hoặc dùng phím mũi tên Lên/Xuống để di chuyển qua các trang chiếu. Để chỉnh sửa trang chiếu đã chọn, nhấn Ctrl+F6 một lần để đi đến ghi chú diễn giả của trang chiếu (nếu vùng ghi chú đang mở), rồi một lần nữa để đến nội dung trang chiếu.

Ghi chú Diễn giả. Nhấn Ctrl+F6 cho đến khi ghi chú diễn giả được chọn.

Văn bản trang chiếu. Trình tường thuật sẽ đọc loại chỗ dành sẵn và nội dung của chỗ dành sẵn. Trình tường thuật sẽ đọc định dạng văn bản như màu nền, màu, kích cỡ và kiểu phông chữ khi bạn nhấn Caps lock+0.

SmartArt. Trình tường thuật sẽ đọc nội dung của SmartArt. Nhấn Enter để sửa văn bản SmartArt.

Các đối tượng trang chiếu gồm hình dạng, hộp văn bản, ảnh và biểu đồ. Trình tường thuật sẽ đọc hình hộp văn bản và thông tin về hình ảnh.

Chú thích. Nhấn Ctrl+F6 để di chuyển tiêu điểm trên ribbon lệnh. Nhấn phím Tab để Xem, nhấn Enter, rồi nhấn phím Tab để Hiện Chú thích trong > Ngăn Chú thích. Nếu ngăn chú thích đang mở, nhấn Ctrl+F6 để di chuyển tiêu điểm đến ngăn.

Không hỗ trợ. Trình tường thuật không đọc nội dung trang chiếu ở dạng xem Đọc, dạng xem Trình chiếu hoặc ngăn Ghi chú. Thay vào đó, ở dạng xem Đọc, đi đến Mục > Trợ > Trợ năng cho dạng xem dàn bài mà bộ đọc màn hình có thể truy nhập. Đối với nhiều loại đối tượng (ví dụ: hình ảnh, phương tiện và biểu đồ), Trình tường thuật chỉ xác định đối tượng là "chỗ dành sẵn cho đối tượng". Đối với các dạng đối tượng khác (chẳng hạn Microsoft 365 dành cho web hình nghệ thuật), Trình tường thuật hoàn toàn không đọc đối tượng. Đối với siêu kết nối, Trình tường thuật sẽ đọc văn bản và đích của liên kết nhưng không thể bấm vào liên kết. Trình tường thuật không đọc chính tả kiểm tra chính tả.

OneNote cho web

Dẫn hướng. Để dẫn hướng lệnh trong OneNote cho web, hãy sử dụng phím Tab, Shift+Tab và Enter. Dùng Ctrl+F6 để di chuyển tiêu điểm qua lại giữa ribbon lệnh và nội dung sổ ghi chép của bạn. Để di chuyển từ nơi chứa ghi chú này sang nơi chứa ghi chú khác trên một trang, hãy nhấn Ctrl+A ba lần, rồi dùng phím Tab và Shift+Tab để di chuyển qua lại giữa các nơi chứa ghi chú.

Các tab trang và phần Nhấn phím Tab để di chuyển qua các tab phần và trang. Để bung rộng hoặc thu gọn một phần, hãy nhấn Enter trong khi chọn tab phần. Để nhảy đến nội dung của một trang, nhấn Enter trong khi chọn tab trang. Khi bạn đến một phần được bảo vệ bằng mật khẩu, hãy nhấn Enter rồi gõ mật khẩu.

Tìm kiếm Nhấn phím Tab cho đến khi bạn nghe thấy "Empty line" (Dòng trống) thì nhập tìm kiếm của bạn.

Văn bản Cách dễ nhất để đọc một trang là dùng Ctrl+A để chọn tất cả nội dung trên trang (nhấn Ctrl+A ba lần).

Mực (bản vẽ). Trình tường thuật sẽ đọc các hình vẽ bằng tay như hình ảnh.

Không được hỗ trợ đầy đủ. Tường thuật viên đọc nội dung của một thẻ hoặc danh sách dấu đầu dòng mà không cho biết đây là một danh sách các mục hay một mục được gắn thẻ. Tường thuật viên đọc nội dung của bảng mà không cho biết nội dung đó là hàng hay cột.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×