Hướng dẫn đầy đủ về Trình tường thuật

Trình tường thuật là ứng dụng đọc màn hình được tích hợp vào Windows 10, do đó bạn không cần phải tải xuống hay cài đặt. Hướng dẫn này mô tả cách sử dụng Trình tường thuật với Windows để bạn có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng, duyệt web và các tính năng khác. 

Bên dưới mục lục là phần giới thiệu về tính năng mới trong Trình tường thuật.

Lưu ý: hướng dẫn này sẵn dùng như một tài liệu Word và một tệp PDF (chỉ bằng tiếng Anh). Bạn có thể tải xuống một phiên bản của hướng dẫn này trong chữ Braille (tiếng Anh tiếng Anh không phải là chữ Braille cấp hai). Để có được các ngôn ngữ hoặc định dạng bổ sung, hãy liên hệ với bộ phận trả lời Khuyết tật.

Bạn muốn tìm hiểu cách sử dụng Trình tường thuật để làm việc trong các ứng dụng Office, như Outlook và Word? Xem các bài viết trên Trang này: sử dụng bộ đọc màn hình và lối tắt bàn phím với các ứng dụng Office.

Mục lục

Chương

Nội dung

Chương 1: Giới thiệu về Trình tường thuật

Tổng quan về Trình tường thuật bao gồm cách bắt đầu và ngừng ứng dụng này.

Chương 2: Thông tin cơ bản về Trình tường thuật

Cách điều hướng trên màn hình, tìm và mở ứng dụng, thay đổi nội dung mà Trình tường thuật đọc và điều chỉnh tốc độ giọng nói cũng như âm lượng.

Chương 3: Cách sử dụng chế độ quét

Cách sử dụng chế độ quét để điều hướng ứng dụng, email và web.

Chương 4: Đọc văn bản

Cách đọc và xem thông tin về văn bản, chẳng hạn như phông chữ, màu chữ và dấu câu.

Chương 5: Điều hướng

Cách xem thêm thông tin trên ứng dụng hoặc trang bạn đang duyệt bằng cách sử dụng các chế độ xem trong Trình tường thuật.

Chương 6: Sử dụng Trình tường thuật bằng cảm ứng

Cách sử dụng Trình tường thuật với tính năng cảm ứng, bao gồm các thao tác cơ bản.

Chương 7: Tùy chỉnh Trình tường thuật

Cách thay đổi cách thức Trình tường thuật khởi động, xác định số lượng phản hồi bạn nghe thấy khi nhập, thay đổi các lệnh trong Trình tường thuật và sử dụng phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói (TTS) của bên thứ ba.

Chương 8: Sử dụng Trình tường thuật bằng chữ nổi

Cách sử dụng Trình tường thuật bằng màn hình chữ nổi có thể làm mới.

Phụ lục A: Ngôn ngữ và giọng nói được hỗ trợ

Danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ và giọng nói TTS khả dụng trong Trình tường thuật.

Phụ lục B: Thao tác cảm ứng và lệnh với bàn phím của Trình tường thuật

Danh sách các Thao tác cảm ứng và lệnh với bàn phím của Trình tường thuật.

Phụ lục C: Màn hình chữ nổi được hỗ trợ

Danh sách màn hình chữ nổi được Trình tường thuật hỗ trợ.

Phụ lục D: Hướng dẫn sử dụng dành cho các phiên bản Trình tường thuật trước

Hướng dẫn sử dụng dành cho các phiên bản Trình tường thuật trước

Phụ lục E: âm thanh trình tường thuật

Danh sách âm thanh Trình tường thuật sẽ sử dụng và ý nghĩa của những âm thanh đó.

Tính năng mới

Phiên bản được phát hành vào năm 2020

Bản phát hành này nói về cách giúp bạn hoàn tất công việc nhanh hơn. Để cung cấp cho phản hồi của Microsoft, hãy nhấn trình tường thuật (khóa Caps) + Alt + F trong khi trình tường thuật đang chạy.

Các cải tiến về email trong Outlook và Thư Windows

Sử dụng Chế độ Quét để đọc email

Chế độ Quét sẽ tự động bật khi bạn mở email. Sử dụng các phím mũi tên và các lệnh trong Chế độ Quét khác tương tự như cách bạn thực hiện trên web để chuyển hướng.

Tự động đọc email

Khi bạn mở một email, Trình tường thuật sẽ bắt đầu đọc mà không cần ra lệnh.

Xem thông tin quan trọng, bỏ qua các thông tin ít quan trọng hơn

Trong Outlook, trình tường thuật sẽ đọc trạng thái email (chưa đọc, được chuyển tiếp, v.v.), người đã gửi nó, dòng chủ đề và bất kỳ đặc điểm nào khác của email được gắn cờ hoặc duy nhất (ví dụ, trình tường thuật sẽ đọc nếu một email được gắn cờ, nhưng nó sẽ không đọc nếu email không được gắn cờ).

Trình tường thuật sẽ không đọc bất kỳ thông tin nào không cần thiết của bảng, chẳng hạn như nếu có 5 cột để trống và theo mặc định, các tiêu đề cột sẽ không được đọc. Bật hoặc tắt tính năng đọc tiêu đề cột trong Outlook hoặc tắt bằng cách nhấn trình tường thuật + H.

Các cải tiến về web

Không còn những siêu liên kết vô ích nữa

Trình tường thuật sẽ cung cấp cho bạn tiêu đề của trang web cho một liên kết. Nhấn trình tường thuật + Ctrl + Dvà trình tường thuật sẽ lấy URL của siêu kết nối mà bạn đang bật và gửi nó đến một dịch vụ trực tuyến sẽ cung cấp tiêu đề trang để trình tường thuật. Và khi tiêu điểm nằm trên một ảnh, tổ hợp Trình tường thuật + Ctrl + D yêu cầu cung cấp mô tả hình ảnh. Nếu bạn muốn tắt tất cả các dịch vụ trực tuyến được tường thuật viên sử dụng, bạn có thể tắt tính năng này trong thiết đặt trình tường thuật.

Xem nhanh tóm tắt trang web

Nghe bản tóm tắt trang web bao gồm số lượng liên kết, mốc và tiêu đề bằng cách nhấn Trình tường thuật + S.

Các liên kết phổ biến và bản tóm tắt đầy đủ về trang web

Nhấn nhanhTrình tường thuật + S nhanh hai lần để mở một hộp thoại trên màn hình với thông tin sau: số lượng liên kết, mốc và tiêu đề trên trang cùng với một danh sách các liên kết phổ biến cho một trang (liên kết phổ biến là các liên kết trên trang nhận được nhiều lượt bấm chuột nhất).

Tự động đọc trang web

Trình tường thuật sẽ tự động đọc trang web ngay từ đầu trang.

Các cải tiến về âm thanh

Âm thanh mới cho các tác vụ phổ biến

Âm thanh của Trình tường thuật giờ đây hữu dụng và thú vị hơn. Ví dụ: giờ đây, âm thanh sẽ phát cho các tác vụ phổ biến, chẳng hạn như khi bạn bấm một liên kết hoặc khi bạn bật hoặc tắt Chế độ Quét. Để quản lý âm thanh cho các hành động thông thường, hãy đi đến thiết đặt tường thuật viên. Để nghe âm thanh trình tường thuật, hãy tham khảo phụ lục E: âm thanh tường thuật viên.

Nghe các từ và chữ hoa

Theo mặc định, Trình tường thuật sẽ đọc chữ hoa giống như chữ thường. Điều này nghĩa là "Word", "WORD" và "word" đều phát âm như nhau (mặc dù có các chữ cái khác nhau được viết hoa trong mỗi từ).

Nếu bạn muốn nghe khi một chữ cái được viết hoa, Trình tường thuật có thể nói "cap" trước chữ đó hoặc đọc từ hay chữ bằng cao độ cao hơn. Để thay đổi cách Trình tường thuật xử lý viết hoa, hãy chuyển đến phần "Thay đổi nội dung mà bạn nghe khi đọc và tương tác" trong cài đặt Trình tường thuật.

Đọc bằng Kính lúp

Kính lúp là tính năng phóng to màn hình đi kèm với Windows 10, giờ đây sẽ đọc to văn bản. Điều này có thể hữu ích nếu bạn là một người dùng có thị lực kém thích được nghe đọc to sách tà liệu/gói theo yêu cầu.  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo mục đọc bằng kính lúp .

Các lệnh mới hoặc đáng chú ý

Trình tường thuật + Ctrl + D: lấy nguồn trang web của một nối kết

Trình tường thuật + S: Lấy tóm tắt trang web

Trình tường thuật + Shai lần một cách nhanh chóng: hộp thoại tóm tắt trang web và các nối kết phổ biến

Trình tường thuật + H: bật hoặc tắt tính năng đọc tiêu đề cột Outlook

Trình tường thuật + Alt + F: đưa ra phản hồi về trình tường thuật

Phím logo Windows + dấu cộng (+): mở kính lúp

Các tính năng mới khác của trình tường thuật sẽ có trong vài bản phát hành mới nhất

Trang chủ Trình tường thuật

Mỗi khi bật Trình tường thuật, bạn sẽ được chuyển tới Trang chủ Trình tường thuật. Đây là nơi bạn có thể tìm thấy mọi thứ mình cần, từ việc thay đổi cài đặt Trình tường thuật tới việc tìm hiểu các khái niệm cơ bản của Trình tường thuật bằng Hướng dẫn Nhanh. Đồng thời, khi được thu nhỏ, Trang chủ Trình tường thuật sẽ chuyển sang khay hệ thống của bạn, vì vậy, bạn sẽ không cần dẫn hướng trang khi sử dụng Alt + Tab để chuyển đổi giữa các nội dung.

Đọc theo câu

Giờ đây, Trình tường thuật có thể đọc câu tiếp theo, câu hiện tại và câu trước đó. Tính năng Đọc theo câu khả dụng bất cứ khi nào bạn sử dụng bàn phím, cảm ứng hay chữ nổi.

“Câu” cũng là chế độ xem riêng của Trình tường thuật. Nhấn Trình tường thuật + Page up hoặc Trình tường thuật + Page down để truy cập chế độ xem câu, rồi nhấn Trình tường thuật + Mũi tên trái để di chuyển sang câu trước đó và Trình tường thuật + Mũi tên phải để di chuyển sang câu tiếp theo.

Bạn có thể sử dụng các lệnh mới này trên màn hình Chữ nổi bằng cách nhấn vào dấu chấm 2-3-4 hoặc 2-3-4-7 trong chế độ nhập lệnh. 

Các mức độ diễn giải mới

Trình tường thuật cung cấp 5 mức độ diễn giải ảnh hưởng đến lượng thông tin bạn nghe thấy khi Trình tường thuật đọc văn bản, chẳng hạn như các trang web và khi bạn tương tác với các tùy chọn điều khiển. Mỗi mức độ được đề cập trong Chương 4 với mô tả ngắn gọn về cách bạn có thể muốn sử dụng mức độ đó.

Sử dụng chế độ quét trong trình duyệt yêu thích của bạn

Chế độ quét tự động bật trong Google Chrome và Microsoft Edge.

Bố cục bàn phím Chuẩn

Để bạn dễ dàng tìm hiểu và sử dụng Trình tường thuật hơn, chúng tôi đã giới thiệu một bố cục bàn phím Chuẩn mới. Bố cục được cập nhật khá giống với bố cục bàn phím mà bạn có thể đã gặp trong các bộ đọc màn hình khác.

Các lệnh trên bàn phím được đề cập trong hướng dẫn này dành cho bố cục bàn phím chuẩn mới. Một số lệnh mới bao gồm nội dung cập nhật cho các lệnh đối với trang, đoạn, dòng, từ và ký tự trong Trình tường thuật. Bạn cũng sẽ nhận thấy các lệnh mới như Tìm bằng Trình tường thuật, danh sách các liên kết, danh sách các tiêu đề và danh sách các mốc. Đối với một số lệnh, giờ đây bạn có thể sử dụng vùng phím số.

Bạn có thể khám phá tất cả các lệnh mới và các lệnh đã được cập nhật trong Phụ lục B: Thao tác cảm ứng và lệnh với bàn phím của Trình tường thuật. Tìm các lệnh của chế độ quét trong Chương 3: Cách sử dụng chế độ quét.

Lưu ý: Theo mặc định. Bàn phím của bạn sẽ có bố cục Chuẩn. Nếu muốn thay đổi bố cục này, hãy chuyển đến Cài đặt  > Trợ Năng  > Trình tường thuật, rồi chọn bố cục . Bạn cũng có thể chuyển đến phần cài đặt của Trình tường thuật bằng cách nhấn phím logo Windows  + Ctrl + N. Các lệnh mới của Trình tường thuật sẽ không có sẵn trong bố cục bàn phím Cũ nếu tổ hợp phím cho các lệnh cũ xung đột với tổ hợp phím được sử dụng trong tính năng của Trình tường thuật mới.
Mở thiết đặt tường thuật viên
 

Phím Trình tường thuật

Giờ đây, bạn có thể chọn phím bổ trợ mà bạn muốn để sử dụng trong các lệnh của Trình tường thuật. Cả phím Caps Lock và Insert đều đóng vai trò là phím Trình tường thuật theo mặc định. Bạn có thể sử dụng một trong hai phím này trong bất kỳ lệnh nào sử dụng phím Trình tường thuật. Phím Trình tường thuật sẽ được gọi đơn giản là “Trình tường thuật” trong các lệnh. Bạn có thể thay đổi phím Trình tường thuật trong cài đặt Trình tường thuật.

Các lệnh Thay đổi dạng Xem được Cập nhật

Giờ đây, các lệnh Thay đổi dạng Xem được ánh xạ tới các phím Trình tường thuật + Page up Page down. Bạn cũng có thể sử dụng Thay đổi dạng Xem bằng cách nhấn Trình tường thuật + Ctrl + Mũi tên lên Mũi tên xuống.

Các cải tiến đối với chế độ quét

Chúng tôi đã thay đổi các lệnh Thao tác Chính và Phụ của chế độ Quét. Bạn có thể thực hiện Thao tác Chính bằng cách nhấn Enter hoặc Phím cách. Bạn có thể hoàn tất Thao tác Phụ bằng cách thêm phím Shift vào các phím sau (Shift + Enter hoặc Shift + Spacebar). Bạn sẽ nhận thấy thay đổi này, bất kể bạn chọn bố cục bàn phím nào.

Ngoài ra, một số lệnh bàn phím mới của chế độ quét đã được thêm vào cho phép bạn chọn văn bản. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các lệnh này trong Chương 3: Cách sử dụng chế độ quét.

Gửi phản hồi

Phản hồi của bạn giúp cải thiện Trình tường thuật. Khi Trình tường thuật được bật, hãy nhấn Trình tường thuật + Alt + F để mở Hub Phản hồi và cung cấp phản hồi về Trình tường thuật. Bạn cũng có thể để lại chú thích trên website thoại của người dùng trợ năng của Microsoft . Ngoài ra, để hỗ trợ kỹ thuật cho trình tường thuật hoặc công nghệ Microsoft hỗ trợ khác, hãy liên hệ với bộ phận trả lời tình trạng Khuyết tật của Microsoft.

Nếu bạn muốn cung cấp thêm dữ liệu chẩn đoán và hiệu suất cho Microsoft, hãy nhấn phím logo Windows  + Ctrl + N để mở cài đặt Trình tường thuật, rồi bật nút bật/tắt trong Giúp cải thiện Trình tường thuật, sau đó khởi động lại Trình tường thuật.
Mở thiết đặt tường thuật viên
 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×