Nếu bạn muốn sử dụng biểu đồ Excel hoặc dữ liệu Excel trong bản trình bày PowerPoint, tài liệu Word hay thư Outlook, bạn chỉ cần sao chép nội dung đó trong Excel, rồi sử dụng tùy chọn dán trong các chương trình Office khác để chèn nội dung đã sao chép theo một số cách.

Lưu ý: Các công cụ để sao chép Excel liệu và biểu đồ không sẵn dùng trong Office Online. Nếu bạn có phiên bản Office trên máy tính, hãy bấm vào Mở trong [Tên Chương trình] ở chương trình trên máy tính của bạn để mở tài liệu và làm theo các quy trình được mô tả trong bài viết này. Nếu bạn không có phiên bản trên máy tính của Office, bạn có thể dùng thử hoặc mua phiên bản mới nhất ngay bây giờ.

Bạn muốn sao chép điều gì?

 1. Trong Excel, hãy bấm vào biểu đồ bạn muốn sao chép sang chương trình Office khác, rồi nhấn Ctrl+C.

 2. Mở chương trình Office khác, bấm vào vị trí bạn muốn dán biểu đồ, rồi nhấn Ctrl+V.

 3. Bấm vào nút Tùy chọn Dán xuất hiện bên cạnh cuối biểu đồ và chọn cách bạn muốn dán nút đó:

  Nút tùy chọn dán trong Word, được bung rộng để hiển thị các tùy chọn.
  • Sử dụng Chủ đề Đích & việc Nhúng Điều này sẽ cập nhật định dạng biểu đồ để khớp với định dạng đích.

  • Giữ Định dạng Nguồn & làm việc Nhúng Điều này sẽ giữ cho định dạng biểu đồ chính xác như hiện tại.

  • Sử dụng dữ liệu nối & chủ đề đích Việc này sẽ cập nhật định dạng biểu đồ để khớp với định dạng đích và giữ cho biểu đồ được nối kết với trang tính ban đầu. (Nếu sau đó bạn quyết định muốn hủy nối kết biểu đồ, bạn sẽ cần sao chép biểu đồ và dán lại dưới dạng biểu đồ nhúng hoặc hình ảnh.) Với dữ liệu được nối kết với trang tính gốc, dữ liệu trong tài liệu Word sẽ cập nhật khi nguồn và Excel tính được cập nhật.

  • Giữ Định dạng Nguồn & dữ liệu nối kết Điều này giữ nguyên định dạng biểu đồ chính xác như hiện tại và giữ cho biểu đồ được nối kết với trang tính ban đầu. (Nếu sau đó bạn quyết định muốn hủy nối kết biểu đồ, bạn sẽ cần sao chép biểu đồ và dán lại dưới dạng biểu đồ nhúng hoặc hình ảnh.) Với dữ liệu được nối kết với trang tính gốc, dữ liệu trong tài liệu Word sẽ cập nhật khi nguồn và Excel tính được cập nhật.

  • Ảnh Điều này sẽ dán biểu đồ dưới dạng ảnh. Không thể sửa hoặc cập nhật biểu đồ, nhưng bạn có thể thay thế nó bằng một ảnh khác và áp dụng định dạng ảnh.

 1. Trong Excel, chọn dữ liệu bạn muốn sao chép, rồi nhấn Ctrl+C.

 2. Mở chương trình Office khác, bấm vào vị trí bạn muốn dán dữ liệu, rồi nhấn Ctrl+V.

 3. Bấm vào Tùy chọn Dán bên cạnh dữ liệu và chọn cách bạn muốn dán dữ liệu.

  Nút tùy chọn dán, bên cạnh một số dữ Excel, được bung rộng để hiển thị các tùy chọn
  • Giữ Định dạng Nguồn Điều này sẽ giữ cho định dạng dữ liệu chính xác như hiện tại.

  • Dùng Kiểu Đích Việc này sẽ cập nhật định dạng dữ liệu để khớp với kiểu đích. Nếu bạn muốn giữ lại đường lưới, đây thường là cách tốt nhất để giữ lại.

  • Nối & Giữ Định dạng Nguồn Điều này sẽ giữ nguyên định dạng dữ liệu như hiện tại và giữ cho dữ liệu được nối kết với trang tính gốc. (Nếu sau đó bạn quyết định muốn hủy nối kết dữ liệu, bạn sẽ cần sao chép và dán lại dữ liệu đó dưới dạng dữ liệu chưa được liên kết hoặc dưới dạng ảnh.) Với dữ liệu được nối kết với trang tính gốc, dữ liệu trong tài liệu Word sẽ cập nhật khi nguồn và Excel tính được cập nhật.

  • Nối & Dùng Kiểu Đích Việc này sẽ cập nhật định dạng dữ liệu để khớp với kiểu đích và giữ cho dữ liệu được nối kết với trang tính ban đầu. (Nếu sau đó bạn quyết định muốn hủy nối kết dữ liệu, bạn sẽ cần sao chép và dán lại dữ liệu đó dưới dạng dữ liệu chưa được liên kết hoặc dưới dạng ảnh.) Với dữ liệu được nối kết với trang tính gốc, dữ liệu trong tài liệu Word sẽ cập nhật khi nguồn và Excel tính được cập nhật.

  • Ảnh Điều này sẽ dán dữ liệu dưới dạng ảnh. Không thể chỉnh sửa hay cập nhật dữ liệu.

  • Chỉ Giữ lại Văn bản Tùy chọn này sẽ dán dữ liệu dưới dạng văn bản, với mỗi hàng trong một đoạn văn riêng biệt và với dấu cách tab phân tách các giá trị ô.

Xem thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×