SharePoint cách

SharePoint này là nền tảng web, hình ảnh chân thực, cho phép bạn tạo và chia sẻ, trải nghiệm thực tế kết hợp bảo mật và mở rộng. Thêm kích thước mới vào mạng nội bộ của bạn bằng cách sử dụng các phần web 2 và 3D để tạo thị lực thực tế kết hợp của bạn. 

Việc xây dựng một không gian rất giống với việc xây dựng site hiện đại -- nghĩa là bạn tạo không gian, rồi chọn các tùy chọn như cấu trúc, nền và chủ đề. Thêm phần web cho đối tượng 3D, hình ảnh và video 360°, hình ảnh và văn bản 2D, cùng nhiều nội dung khác. 

Để bắt đầu, hãy xem các liên kết hữu ích sau đây.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×