Lưu ý    Tính năng này khả dụng chung (GA) trong kênh phát hành Microsoft 365 hàng tháng kể từ tháng 5 năm 2022. Nếu bạn đang sử dụng Kênh Microsoft Semi-annual Enterprise, chương trình này khả dụng vào tháng 12 năm 2022. Để biết thêm thông tin về cách tham gia, hãy aka.ms/AccessAndPowerPlatform.

Khi di chuyển kiểu dữ liệu Access sang Dataverse, điều quan trọng là phải hiểu rõ những gì không được hỗ trợ, những gì được hỗ trợ một phần và những gì được hỗ trợ đầy đủ cho mỗi kiểu dữ liệu khớp.

Trong số nhiều kiểu dữ liệu được hỗ trợ, có một số giới hạn và biến thể khác nhau giữa Access và Dataverse. Trong quá trình di chuyển, quy trình xác thực sẽ cảnh báo cho bạn biết lỗi chuyển đổi dữ liệu. Trong hầu hết các trường hợp, có những giải pháp thay thế hoặc giải pháp thay thế thực tế. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Giới thiệu về kiểu dữ liệu và thuộc tính trường trong kiểudữ liệu Access và Cột trong Dataverse.

Bảng sau đây cung cấp thêm chi tiết về các kiểu, giới hạn và biến thể dữ liệu được hỗ trợ.

Tóm tắt các kiểu dữ liệu

Access

Nghịch đảo dữ liệu

Giới hạn

Biến

Văn bản Ngắn

Văn bản

Dataverse: 4000 ký tự
Access: 255 ký tự

Trong Dataverse, nếu chuỗi được cập nhật vượt quá 255 ký tự, Access sẽ truyền giá trị đó sang Văn bản Dài để hiển thị.

Văn bản Dài

Văn bản nhiều dòng

Dataverse: 1.048.576 ký tự
Access: 1 GB với giới hạn hiển thị 64.000

Access ngăn xuất nếu vượt quá giới hạn Dataverse.

Liên kết

URL

Dataverse: 4000 ký tự
Access: 8.192 ký tự (bao gồm URL, tên hiển thị và các phần mẹo công cụ)

Cho dù URL Access chỉ là một URL đơn giản hay có một hoặc nhiều phần URL, nó sẽ được chuyển đổi thành một cột trong Dataverse.

DateTime

DateTime

Cả Dataverse và Access đều sử dụng định dạng ngày và giờ chuẩn

Hỗ trợ đầy đủ

Ngày/Giờ Mở rộng

Không có giá trị tương đương

Access: Để biết thêm thông tin, hãy xem Ngày/Giờ Mở rộng.

Không hỗ trợ

Số Tự động

Mã định danh Duy nhất

Dataverse: GUID
Access: số nguyên, +2.147.483.647

Dataverse sẽ chuyển đổi giá trị Access thành số nguyên.

Thu

Thu

Dataverse: +/- 922.337.203.685.477 với hai đến mười vị trí thập phân
Access: +/- 922.337.203.685.477 với bốn vị trí thập phân

Dataverse có tính năng chuyển đổi tỷ giá hối đoái tích hợp sẵn nhưng chỉ hỗ trợ một định dạng tiền tệ trong bảng.
Access hỗ trợ nhiều định dạng tiền tệ trong một bảng.

Hãy cân nhắc việc chuyển đổi kiểu dữ liệu Tiền tệ của Access sang Thập phân.

Ngoài ra, Bạn có thể nhập bảng hệ thống Tiền tệ (có tỷ giá hối đoái và bảng cơ sở cho mọi loại tiền) từ Dataverse sang Access. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bảng và cột hệ thống dataverse.

Số: Thập phân

Số Thập phân

Dataverse: +/-100.000.000.000 và lên đến 10 vị trí thập phân.
Access: +/- 10^28-1 và tối đa 28 vị trí thập phân

Access không xuất dữ liệu vượt quá giới hạn Dataverse.

Số: Số nguyên

Số Nguyên

Dataverse: +/- 2.147.483.647
Access: +/- 2.147.483.647 (1, 2 hoặc 4 byte)

Hỗ trợ đầy đủ

Số: Đơn (4 byte)
Số: Kép (8 byte)

Số Điểm Trôi nổi

Dataverse: Giá trị phân số tối đa 17 chữ số, nhưng hiển thị được giới hạn ở +/- 100 tỷ với năm vị trí thập phân và số học là gần đúng

Access: Bốn byte
Giá trị âm: 3,402823E38 đến -1,401298E-45
Giá trị dương: 1,401298E-45 đến 3,402823E38

Access Tám byte:
Giá trị âm: 1,79769313486231E308 đến -4,94065645841247E-324 Giá trị dương: 4,94065645841247E-324 đến 1,7976931348621E308

Không hỗ trợ

Mẹo   Để di chuyển kiểu dữ liệu điểm trôi nổi trong Access, trước tiên hãy chuyển đổi kiểu dữ liệu đó thành kiểu dữ liệu Số, đặt thuộc tính Kích cỡ Trường thành Thập phân, rồi di chuyển dữ liệu sang Dataverse, dữ liệu này sẽ lưu trữ dữ liệu dưới dạng kiểu dữ liệu Số Thập phân.

So với kiểu dữ liệu điểm trôi nổi trong Access, kiểu dữ liệu Điểm trôi nổi Dataverse có thể tạo ra sự khác biệt nhỏ có thể được làm tròn để hiển thị. Đây thường không phải là vấn đề, nhưng trong các tính toán lặp đi lặp lại, bạn có thể nhận được kết quả hơi sai. Nếu cần độ chính xác tuyệt đối, hãy cân nhắc dùng kiểu dữ liệu Thập phân Dữ liệu vì kiểu này chứa phạm vi giá trị phân số lớn hơn và giữ được độ chính xác.

Số Lớn

Số nguyên Lớn (BigInt)

Dataverse: 8 byte, -2^63 đến 2^63-1
Access: 8 byte, -2^63 đến 2^63-1

Hỗ trợ đầy đủ

Đính kèm

Tệp

Dataverse: 128 MB, một tệp trên mỗi cột và được lưu trữ trong đám mây
Access: 2 GB, nhiều tệp trên mỗi cột và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu

Chưa được hỗ trợ nhưng sắp ra mắt. Xem các bản cập nhật.

Đối tượng OLE

Hình ảnh (hoặc Tệp)

Dataverse: 32 MB, hỗ trợ GIF, PNG, JPG và BMP, một hình ảnh trên mỗi cột và được lưu trữ trong đám mây
Access: 2 GB, hỗ trợ hình ảnh, biểu đồ và điều khiển Active X và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu

Không hỗ trợ

Trình hướng dẫn Tra cứu

Lookup

Dataverse: tra cứu một cột
Access: tra cứu một hoặc nhiều cột

Được hỗ trợ

Access chỉ xuất tra cứu một cột yêu cầu chuẩn bị. Để biết thêm thông tin, xem mục Tạo trường lựa chọn để di chuyển sang Dataverse.

Có/Không

Có/Không (hoặc Hai Tùy chọn)

Cả Dataverse và Access đều sử dụng giá trị Boolean

Hỗ trợ đầy đủ cho hai tùy chọn. 

Không hỗ trợ cho bộ tùy chọn chọn nhiều lựa chọn.

Cột được Tính toán

Không có giá trị tương đương

Dataverse: Bạn có thể tạo các phép tính dựa trên kiểu dữ liệu số nguyên, thập phân hoặc văn bản. Để biết thêm thông tin, hãy xem Xác định các cột được tính toán trong Power Appsvà Tạo và xác định các trường tính toán hoặc tổng hợp trong Microsoft Dataverse

Access: Để biết thêm thông tin, hãy xem Cột được Tính.

Chỉ kết quả của các cột được tính toán của Access mới được xuất.

Trường đa giá trị

Chọn Nhiều Trường hoặc Lựa chọn

Dataverse: Lưu trữ các giá trị dưới dạng một chuỗi được phân tách trong một cột.

Access: Lưu trữ trường đa giá trị lưu trữ các giá trị trên nhiều bảng. Để biết thêm thông tin, hãy xem các trường có đa giá trị.

Không hỗ trợ

Văn bản có Định dạng

Văn bản hoặc Văn bản nhiều dòng

Nghịch đảo dữ liệu: Văn bản hỗ trợ tối đa 4000 ký tự và văn bản Nhiều dòng hỗ trợ tối đa 1.048.576 ký tự với định dạng.

Access: Trường kiểu dữ liệu Văn bản Dài (còn được gọi là Bản ghi nhớ) với thuộc tính Định dạng Văn bản được đặt thành RichText.

Không hỗ trợ

Siêu liên kết

URL

Dataverse: Chỉ hiển thị văn bản URL

Access: Ngoài văn bản URL, Access còn có các cấu phần tích hợp sẵn bao gồm tên thân thiện và tên hiển thị của liên kết. 

Được hỗ trợ

Các cấu phần siêu kết nối cho tên thân thiện và tên hiển thị được tạo ra dưới dạng cột bổ sung trong Dataverse. Các tùy chọn này sẽ tiếp tục hoạt động như mong đợi trong biểu mẫu và báo cáo Access.

Xem Thêm

Di chuyển dữ liệu Access sang Dataverse

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×