Tài khoản liên kết trong Office 365 do 21Vianet điều hành

Quan trọng: Microsoft sẽ loại bỏ khả năng thêm tài khoản mới vào Outlook trên web (và phiên bản trước đây có tên Outlook Web App) bằng cách sử dụng tính năng Tài khoản liên kết vào Tháng Chín 2018.​

 • Bạn sẽ không thể kết nối các tài khoản mới sau 15/09/2018.

 • Các tài khoản được kết nối trước 15 Tháng Chín sẽ tiếp tục đồng bộ như thường cho tới 30/10/2018.

 • Vào 30 Tháng Mười, mọi tài khoản liên kết sẽ ngừng đồng bộ email. 

 • Vào 15 Tháng Mười Một, tùy chọn Tài khoản liên kết (Cài đặt > Thư > Tài khoản) sẽ bị loại bỏ khỏi Outlook trên web .

 • Email đã đồng bộ sẽ tiếp tục xuất hiện trong hộp thư đến, trừ khi bạn loại bỏ thư đó theo cách thủ công.​

Lưu ý: Để tiếp tục xem email từ các tài khoản khác:

Bài viết này hướng dẫn bạn cách thiết lập và quản lý các kết nối với tài khoản của mình. Bạn có thể:

 • Kết nối tài khoản Outlook Web App của bạn với các tài khoản email khác: Theo dõi email từ các tài khoản khác bằng cách thiết lập kết nối với các dịch vụ email khác. Điều này cho phép bạn gửi, nhận và đọc email, tất cả đều ở cùng một nơi.

 • Chuyển tiếp email: Chuyển tiếp email từ tài khoản Outlook Web App của bạn đến một tài khoản khác.

Lưu ý: Một số tác vụ đi kèm với các tính năng này có thể không được hỗ trợ cho tài khoản hoặc gói dịch vụ của bạn. Nếu bạn không thấy tab Tài khoản được kết nối, thì có nghĩa là những tính năng này không khả dụng cho tài khoản của bạn.

Trong bài viết này

Kết nối với một tài khoản email khác

Tạo kết nối đến một tài khoản khác

 1. Trước khi bạn kết nối để tải xuống thư từ một tài khoản email khác, có thể bạn cần bật truy nhập POP hoặc IMAP từ tài khoản khác đó.

 2. Trong Outlook Web App, bấm vào Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản liên kết.

 3. Bấm vào Thêm Thêm .

 4. Trong hộp thoại Kết nối tài khoản mới, nhập địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản mà bạn muốn kết nối đến, rồi bấm vào OK.

 5. Khi bạn thấy thông báo rằng các tài khoản của bạn đã được kết nối, bấm Kết thúc. Thư gửi đến các tài khoản đã kết nối của bạn sẽ xuất hiện trong Hộp thư đến.

Ngừng kết nối đến một tài khoản được kết nối

Bạn có thể ngừng kết nối tới một tài khoản email được kết nối trong Outlook Web App bằng cách loại bỏ kết nối.

 1. Trong Outlook Web App, bấm vào Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản liên kết.

 2. Dưới Tên Tài khoản, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn ngừng kết nối đến.

 3. Bấm Xóa bỏ để loại bỏ kết nối.

 4. Bấm Có trong hộp thoại để xác nhận bạn muốn ngừng kết nối đến tài khoản đó.

Cập nhật kết nối đến một tài khoản được kết nối

Bạn có thể sửa thiết đặt cho một tài khoản được kết nối, ví dụ, nếu bạn cần cập nhật thiết đặt cho khớp với các thay đổi đã xảy ra với tài khoản được kết nối của bạn.

 1. Trong Outlook Web App, bấm vào Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản liên kết.

 2. Chọn tài khoản mà bạn muốn sửa.

 3. Bấm Sửa chỉnh sửa .

 4. Cập nhật địa chỉ email hoặc mật khẩu của tài khoản đó, rồi bấm tiếp.

 5. Khi bạn thấy thông báo rằng các tài khoản của bạn đã được kết nối, hãy bấm Kết thúc.

Chọn địa chỉ trả lời mặc định

Bạn có thể chỉ định địa chỉ email hiển thị trong trường Từ khi bạn trả lời thư được gửi đến một trong số tài khoản được kết nối của bạn.

 1. Trong Outlook Web App, hãy bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản đã kết nối.

 2. Trong phần Địa chỉ trả lời mặc định, hãy dùng menu thả xuống để chọn tài khoản mà bạn muốn người dùng nhìn thấy trong trường Từ của các thư bạn gửi.

 3. Chọn Tự động nếu bạn muốn trường Từ của các thư bạn trả lời từ Outlook Web App khớp với địa chỉ email mà thư ban đầu đã được gửi đến.

 4. Chọn địa chỉ email Outlook Web App nếu bạn muốn địa chỉ email Outlook Web App của bạn xuất hiện trong trường Từ của các thư bạn trả lời từ Outlook Web App.

 5. Chọn một trong các địa chỉ email tài khoản được kết nối của bạn nếu bạn muốn trường Từ của tất cả thư bạn trả lời từ Outlook Web App khớp với địa chỉ email của một trong các tài khoản được kết nối của bạn.

 6. Bấm Lưu.

Chuyển tiếp email sang một tài khoản email khác

Thiết đặt chuyển tiếp email cho tài khoản của bạn

 1. Trong Outlook Web App, bấm vào Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản liên kết.

 2. Trong mục Chuyển tiếp, bấm vào Bắt đầu chuyển tiếp.

 3. Trong Chuyển tiếp email của tôi đến, nhập địa chỉ email bạn muốn chuyển tiếp email Outlook Web App của mình đến, rồi bấm vào Lưu.

  Lưu ý: Theo mặc định, Outlook Web App giữ một bản sao của những thư được chuyển tiếp trong hộp thư Outlook Web App của bạn sau khi bạn thiết lập chuyển tiếp. Nếu bạn không muốn giữ một bản sao thư trong hộp thư Outlook Web App của mình, hãy bỏ chọn hộp kiểm Giữ một bản sao của những thư được chuyển tiếp trong Outlook Web App.

Ngừng chuyển tiếp email

 1. Trong Outlook Web App, bấm vào Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản liên kết.

 2. Trong mục Chuyển tiếp, bấm vào Ngừng chuyển tiếp xóa .

Thay đổi thiết đặt về chuyển tiếp email

Sau khi đã thiết lập chuyển tiếp email, bạn có thể muốn sửa địa chỉ email đích cho thư của mình. Bạn cũng có thể muốn thay đổi thiết đặt để giữ một bản sao của email của bạn ở trong hộp thư Outlook Web App.

 1. Trong Outlook Web App, bấm vào Cài đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản liên kết.

 2. Trong phần Chuyển tiếp, hãy thực hiện một trong những bước sau đây:

 3. Để thay đổi địa chỉ email đến, trong Chuyển tiếp email của tôi đến, hãy sửa địa chỉ email.

 4. Để thay đổi việc bạn có muốn giữ một bản sao của thư trong hộp thư Outlook Web App của mình hay không, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Giữ một bản sao của những thư được chuyển tiếp trong Outlook Web App.

 5. Bấm Lưu.

Đầu trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×