Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Định dạng tệp xác định cách lưu trữ dữ liệu cho một ứng dụng cụ thể. Ví dụ: tệp .docx là tài liệu Open XML được định Microsoft Word liệu. Không phải tất cả các ứng dụng đều có thể đọc tất cả định dạng tệp; và trong một số trường hợp, ứng dụng chỉ có thể đọc các phần của tệp. Ví dụ: một ứng dụng có thể đọc văn bản, nhưng không thể đọc định dạng của tệp sử dụng định dạng khác với định dạng của riêng tệp đó.

Định dạng OpenDocument (ODF) ban đầu được phát triển để hỗ trợ cho các tính năng và hành vi của bộ năng suất dựa trên OpenOffice và Open XML ban đầu đã được phát triển để hỗ trợ cho các tính năng và hành vi của Microsoft Office.

Microsoft Office nay đã cung cấp hỗ trợ cho ODF và cho phép người dùng Microsoft Office có cơ hội lưu các tệp Office của mình trong ODF. Tuy nhiên, vì các tính năng Microsoft Office và OpenOffice không giống nhau hoàn toàn hoặc không thực hiện theo cùng một cách nên những người sử dụng các tính năng không được hỗ trợ và lưu tệp Office trong ODF có thể nhận thấy có sự thay đổi trong cách họ có thể làm việc với tệp và đôi khi thấy mất nội dung.

Định dạng Open XML (.docx/.xlsx/.pptx) là định dạng mặc định trong tất cả các phiên bản được hỗ trợ của Microsoft Office và, trừ khi bạn có lý do cụ thể để sử dụng một định dạng khác thì đó là định dạng mà chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cho tệp Office của mình.

Để tìm hiểu thêm về Định dạng Tài liệu Mở (ODF), hãy xem mục Định dạng Tài liệu Mở OASIS cho Office Dụng.

Tìm hiểu thêm về sự khác nhau trong các định dạng tệp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×