Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Các loại nhóm

Hãy nghĩ về các nhóm Kaizala như một tập hợp người. Các nhóm chỉ có thể hiển thị cho bạn, tổ chức của bạn hoặc công chúng.

 • Nhóm phẳng    Một nhóm phẳng có ít nhất một quản trị viên và tối đa là 300.000 thành viên. Trong một nhóm phẳng, bất kỳ ai trong nhóm cũng có thể nhìn thấy thư do bất kỳ người nào khác trong nhóm gửi. Tất cả thành viên đều có thể xem lẫn nhau.

  Lưu ý: Một nhóm phẳng có thể là một nhóm cá nhân hoặc một nhóm tổ chức.

 • Nhóm Phát rộng    Nhóm phát rộng có ít nhất một quản trị viên và số lượng người đăng ký không giới hạn. Trong nhóm phát rộng, tất cả người đăng ký đều nhìn thấy tin nhắn hoặc hành động do người quản trị gửi. Người đăng ký tương tác bằng cách thích, nhận xét hoặc trả lời bất kỳ tin nhắn hoặc hành động nào được gửi cho nhóm. Người đăng ký không thể xem những người đăng ký khác trong nhóm. Các phản hồi cho các hành động chỉ được gửi đến người quản trị, không được gửi đến những người đăng ký khác.

  Lưu ý: Nhóm phát rộng có thể là nhóm cá nhân hoặc nhóm tổ chức.

 • Nhóm phân cấpKaizala    khả năng tương tác trong các cấu trúc nhóm khác nhau tùy thuộc vào loại giao tiếp giữa các thành viên. Các nhóm phân cấp bao gồm cả các cá nhân và các nhóm con khác. Các thành viên tương tác bằng cách phản hồi các hành động. Hành động được gửi trong bất kỳ nhóm phân cấp nào sẽ hiển thị cho tất cả các nhóm con của nó.

  Lưu ý: Nhóm phân cấp có thể là một nhóm cá nhân hoặc một nhóm tổ chức.

Quyền sở hữu dữ liệu

 • Nhóm cá nhân    Bạn có thể tạo nhóm cho một bộ phận cụ thể và liên kết nhóm đó với công ty lớn hơn của mình. Điều này cho phép bạn truy nhập vào các tính năng bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ nâng cao để bảo vệ dữ liệu của bạn.

 • Nhóm tổ chức    Bạn có thể tạo nhóm cho một bộ phận cụ thể và liên kết nhóm đó với công ty lớn hơn của mình. Điều này cho phép bạn truy nhập vào các tính năng bảo mật, quyền riêng tư và tuân thủ nâng cao để bảo vệ dữ liệu của bạn. Các nhóm tổ chức có thể được tạo trong cổng thông tin quản lý Kaizala.

  Bạn có thể nhận dạng các nhóm tổ chức từ biểu tượng Office (Hình ảnh biểu tượng nhóm tổ chức trong Kaizala) hiển thị trong danh sách Trò chuyện.

  Hình ảnh ví dụ về một nhóm tổ chức trong Kaizala

Tạo nhóm và thêm người dùng Tham gia và

khám phá nhóm Quản

lý nhóm

Trung tâm trợ giúp Kaizala

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×