Trợ giúp và tìm hiểu Microsoft Teams

Tính năng hội thảo video với Teams

Từ nền tùy chỉnh đến nhiều nguồn cấp dữ liệu cho video hơn trong mỗi cuộc họp, cuộc họp video trên Teams sẽ giúp bạn và nhóm của bạn cảm thấy luôn được kết nối. 

TÌM HIỂU THÊM

Tìm hiểu về Teams

Đào tạo về Microsoft Teams

Xem thông tin cơ bản hoặc khám phá thêm với các khóa đào tạo này.

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO

Sau đây trong Teams

Hướng dẫn từ những người thiết kế và xây dựng Teams.

BẮT ĐẦU NGAY

Tính năng mới

Luôn cập nhật các tính năng Teams mới nhất.

TÌM HIỂU THÊM

Mẹo dành cho Teams

Khám phá các mẹo để làm việc thông minh hơn. Xem chúng trong ứng dụng Mẹo của chúng tôi. 

DUYỆT MẸO