Chủ đề liên quan
×
Tìm kiếm và chia sẻ trong Outlook trên thiết bị di động
Tìm kiếm và chia sẻ trong Outlook trên thiết bị di động

Tìm kiếm đơn giản

Gây ấn tượng mạnh bằng Thông báo

Hãy dùng thử!

Tìm kiếm Microsoft trong Outlook Mobile sẽ tìm thấy những gì bạn cần nhanh. Dễ dàng truy nhập các liên hệ hàng đầu của bạn, sự kiện lịch và các tệp với tìm kiếm email được cải thiện.

  • Gõ nhẹ vào biểu tượng Tìm kiếm ở phía dưới để xem kết quả liên quan đến bạn.

  • Hoặc, nhấn đúp vào biểu tượng Tìm kiếm và tìm kiếm trên một từ khóa.

Bạn muốn thêm nữa?

Quản lý hộp thư đến của bạn trong Outlook Mobile

Quản lý thời gian của bạn trong Outlook Mobile

Mọi người và kết nối trong Outlook Mobile

Trợ giúp cho Outlook for iOS và Outlook for Android

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×