Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tìm kiếm và gia nhập các nhóm có thể phát hiện trong GroupMe

Nếu mọi người có thể nhìn thấy một nhóm, việc tìm và tham gia nhóm có thể phát hiện rất đơn giản.

 1. Nhấn vào Khám phá Nút Kết nối Khuôn viên trường. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng nhóm có thể phát hiện, bạn có thể cần Cho phép truy nhập vào vị trí của mình. Thao tác này sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm liên quan và cho phép GroupMe truy nhập vào vị trí của bạn. Bạn có thể chọn cho phép Trong khi sử dụng ứng dụng, Chỉ trong thời gian này hoặc Không cho phép.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn Không cho phép, bạn sẽ không thể tìm kiếm hoặc tham gia các nhóm có thể phát hiện được.

 2. Bạn có thể tìm và tham gia các nhóm trong Mục gần đây.

 3. nhẹ Xem thêm để xem danh sách các nhóm có thể tìm thấy hoặc gõ nhẹ vào Tìm kiếm nhóm Nút Tìm kiếm nhập cụm từ tìm kiếm của bạn vào vùng văn bản.

 4. Nếu tìm thấy bất kỳ nhóm có thể phát hiện nào, chúng sẽ tập trung bên dưới tìm kiếm.

 5. Chọn Tham gia để trở thành thành viên của nhóm. Nếu bạn đã là thành viên của một nhóm được liệt kê, GroupMe sẽ hiển thị Dạng xem bên cạnh nhóm đó.

  Lưu ý: Nếu người quản trị nhóm đã bật Ai có thể tham gia, bạn có thể cần yêu cầu quyền truy nhập vào nhóm.

Bạn không tìm thấy nhóm có thể phát hiện mà bạn muốn tham gia? Tìm hiểu cách tạo nhóm của riêng bạn.

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn từ một trình duyệt web tương thích.

 2. Chọn Khám phá Nút Kết nối Khuôn viên trường. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng nhóm có thể phát hiện, bạn có thể cần cho phép truy nhập vào vị trí của mình. Thao tác này sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm liên quan và cho phép GroupMe truy nhập vào vị trí của bạn. Bạn có thể chọn Cho phép hoặc Chặn.

  Lưu ý: Nếu bạn chọn Chặn, bạn sẽ không thể tìm kiếm hoặc tham gia các nhóm có thể phát hiện được.

 3. Chọn Lân cận để xem danh sách các nhóm có thể phát hiện sẵn có hoặc chọn Tìm kiếm ở gần rồi nhập cụm từ tìm kiếm của bạn vào vùng văn bản.

 4. Nếu tìm thấy bất kỳ nhóm có thể phát hiện nào, chúng sẽ tập trung bên dưới tìm kiếm.

 5. Chọn Tham gia để trở thành thành viên của nhóm. Nếu bạn đã là thành viên của một nhóm được liệt kê, GroupMe sẽ hiển thị Dạng xem bên cạnh nhóm đó.

  Lưu ý: Nếu người quản trị nhóm đã bật Ai có thể tham gia, bạn có thể cần yêu cầu quyền truy nhập vào nhóm.

Bạn không tìm thấy nhóm có thể phát hiện mà bạn muốn tham gia? Tìm hiểu cách tạo nhóm của riêng bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×