Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý:  Nếu bạn đang sử dụng tài khoản Whiteboard cá nhân, bảng trắng của bạn sẽ không được lưu trữ trong OneDrive. Để tìm hiểu thêm, hãy xem sự khác biệt giữa Azure OneDrive for Business bảng trắng.

Whiteboard sẽ tự động tạo các tệp .whiteboard trong OneDrive của bạn. Để chia sẻ tệp trong OneDrive:

  • Mở OneDrive và đi đến thư mục Bảng trắng.

  • Bấm chuột phải vào tệp bảng trắng bạn muốn chia sẻ.

  • Chọn Chia sẻ để gửi email có liên kết đến những người khác trong tổ chức của bạn. Bạn cũng có thể sao chép liên kết để chia sẻ trong Microsoft Teams.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể chia sẻ bảng trắng với những người khác trong tổ chức của mình. Khả năng chia sẻ bảng trắng với khách bên ngoài tổ chức của bạn đã được lên kế hoạch cho bản phát hành trong tương lai.

Xem thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×