Nội dung bạn có thể tùy chỉnh :Bạn có thể cá nhân hóa dải băng của mình để sắp xếp các tab và lệnh theo thứ tự bạn muốn, ẩn hoặc bỏ ẩn dải băng và ẩn những lệnh mà bạn sử dụng ít thường xuyên hơn. Ngoài ra, bạn có thể xuất hoặc nhập dải băng tùy chỉnh.

Các khu vực tùy chỉnh của Office băng

Những gì bạn không thể tùychỉnh : Bạn không thể giảm kích cỡ của dải băng, kích cỡ của văn bản hoặc các biểu tượng trên dải băng. Cách duy nhất để làm điều này là thay đổi độ phân giải hiển thị của bạn, điều này sẽ thay đổi kích cỡ của mọi thứ trên trang của bạn.

Khi bạn tùy chỉnh ribboncủa mình : Các tùy chỉnh của bạn chỉ áp dụng Office trình điều chỉnh mà bạn đang làm việc vào thời điểm đó. Ví dụ, nếu bạn cá nhân hóa ribbon của bạn trong PowerPoint, những thay đổi tương tự sẽ không được hiển thị trong Excel. Nếu bạn muốn có tùy chỉnh tương tự trong các ứng dụng Office khác của mình, bạn sẽ phải mở từng ứng dụng trong số đó để thực hiện các thay đổi giống nhau. Mặc dù bạn không thể chia sẻ tùy chỉnh giữa các ứng dụng, bạn có thể xuất tùy chỉnh của mình để chia sẻ với người khác hoặc sử dụng trên các thiết bị khác.

Mẹo: Bạn không thể thay đổi màu của dải băng hay biểu tượng của dải băng nhưng bạn có thể thay đổi bảng phối màu mà bảng phối Office dụng trong toàn bộ. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Thay đổi Office đề.

Bạn có thể chuyển đổi giữa việc bung rộng hoặc thu gọn dải băng theo nhiều cách.

Nếu ribbon được thu gọn, hãy bung rộng nó bằng cách thực hiện một trong các bước sau:

 • Bấm đúp vào tab dải băng bất kỳ.

 • Bấm chuột phải vào tab dải băng bất kỳ, rồi chọn Thu gọn dải băng.

  Bung rộng dải băng

 • Nhấn CTRL+F1.

Nếu ribbon được bung rộng, hãy thu gọn nó bằng cách thực hiện một trong các bước sau:

 • Bấm đúp vào tab dải băng bất kỳ.

 • Bấm chuột phải vào tab dải băng bất kỳ, rồi chọn Thu gọn dải băng.

  Thu gọn ribbon

 • Bấm chuột phải vào tùy chọn hiển thị Dải băng ở phía dưới bên phải dải băng, rồi chọn Thu gọn dải băng.

 • Nhấn CTRL+F1.

Nếu dải băng hoàn toàn không hiển thị

Nếu dải băng hoàn toàn không hiển thị (không có tab nào hiển thị) thì có thể bạn đã đặt trạng thái thành chế độ Toàn màn hình. Chọn Xem thêm ở phía trên cùng bên phải của màn hình. Thao tác này sẽ tạm thời khôi phục dải băng.

Bấm vào biểu tượng Xem thêm

Khi bạn trở về tài liệu, dải băng sẽ lại bị ẩn. Để dải băng luôn hiển thị, chọn một trạng thái khác từ menu Tùy chọn Hiển thị Dải băng.

Menu tùy chọn hiển thị ruy-băng

Các tab trên dải băng là Trang đầu, Chèn, Thiết kế, v.v.. Ví dụ: ảnh dưới đây hiển thị các tab trong Word.

Tab trên ribbon

Bạn có thể thêm tab tùy chỉnh hoặc đổi tên và thay đổi thứ tự của các tab mặc định được dựng sẵn trong Office. Tab tùy chỉnh trong danh sách Tùy chỉnh Ribbon có (Tùy chỉnh) ở phía sau tên, nhưng từ (Tùy chỉnh) không xuất hiện trong ribbon.

Mở cửa sổ "Tùy chỉnh Dải băng"

Để làm việc với ribbon, bạn cần đến cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon. Đây là cách thực hiện.

 1. Mở ứng dụng bạn muốn tùy chỉnh dải băng, chẳng hạn như ứng PowerPoint hoặc Excel.

 2. Đặt chuột vào bất kỳ khoảng trống nào trên dải băng, rồi bấm chuột phải.

  Chọn Tùy chỉnh Ribbon

 3. Bấm Tùy chỉnh Ribbon.

Bây giờ bạn đã sẵn sàng thực hiện các bước dưới đây để tùy chỉnh dải băng của mình.

Thay đổi thứ tự của các tab mặc định hoặc tùy chỉnh

Bạn có thể thay đổi thứ tự các tab Trang đầu, Chèn, Vẽ, Thiết kế và khác. Bạn không thể thay đổi vị trí của tab Tệp.

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon bên dưới danh sách Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm tab bạn muốn di chuyển.

  Thay đổi thứ tự của các mục ribbon

 2. Bấm vào mũi tên Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống cho đến khi bạn có thứ tự mong muốn.

 3. Để xem và lưu các thay đổi của bạn, hãy bấm OK.

Thêm tab tùy chỉnh

Khi bấm vào Tab Mới, bạn sẽ thêm tab tùy chỉnh và nhóm tùy chỉnh. Bạn chỉ có thể thêm lệnh vào nhóm tùy chỉnh.

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon bên dưới danh sách Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm Tab Mới.

 2. Để xem và lưu các thay đổi của bạn, hãy bấm OK.

Đổi tên tab mặc định hoặc tùy chỉnh

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon bên dưới danh sách Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm tab bạn muốn đổi tên.

 2. Bấm Đổi tên và gõ một tên mới.

 3. Để xem và lưu các thay đổi của bạn, hãy bấm OK.

Ẩn tab mặc định hoặc tùy chỉnh

Bạn có thể ẩn cả tab tùy chỉnh lẫn mặc định. Nhưng bạn chỉ có thể loại bỏ tab tùy chỉnh. Bạn không thể ẩn tab Tệp.

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon bên dưới danh sách Tùy chỉnh Ribbon, hãy xóa hộp kiểm bên cạnh tab mặc định hoặc tùy chỉnh mà bạn muốn ẩn.

 2. Để xem và lưu các thay đổi của bạn, hãy bấm OK.

Loại bỏ tab tùy chỉnh

Bạn có thể ẩn cả tab tùy chỉnh lẫn mặc định, nhưng bạn chỉ có thể loại bỏ tab tùy chỉnh. Tab và nhóm tùy chỉnh có (Tùy chỉnh) ở phía sau tên, nhưng từ (Tùy chỉnh) không xuất hiện trong ribbon.

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon bên dưới danh sách Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm tab bạn muốn loại bỏ.

 2. Bấm Loại bỏ.

 3. Để xem và lưu các thay đổi của bạn, hãy bấm OK.

Bạn có thể thêm nhóm tùy chỉnh hoặc đổi tên và thay đổi thứ tự của các nhóm mặc định được dựng sẵn trong Office. Nhóm tùy chỉnh trong danh sách Tùy chỉnh Ribbon có (Tùy chỉnh) ở phía sau tên, nhưng từ (Tùy chỉnh) không xuất hiện trong ribbon.

Thay đổi thứ tự của các nhóm mặc định hoặc tùy chỉnh

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon bên dưới danh sách Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm nhóm bạn muốn di chuyển.

 2. Bấm vào mũi tên Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống cho đến khi bạn có thứ tự mong muốn.

 3. Để xem và lưu các thay đổi của bạn, hãy bấm OK.

Thêm nhóm tùy chỉnh vào tab

Bạn có thể thêm nhóm tùy chỉnh vào tab tùy chỉnh hoặc tab mặc định.

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon bên dưới danh sách Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm tab mà bạn muốn thêm nhóm vào.

 2. Bấm Nhóm Mới.

 3. Để đổi tên nhóm Nhóm Mới (Tùy chỉnh), hãy bấm chuột phải vào nhóm, bấm Đổi tên, rồi nhập tên mới.

  Lưu ý: Bạn cũng có thể thêm một biểu tượng để đại diện cho nhóm tùy chỉnh bằng cách bấm vào nhóm tùy chỉnh, rồi vào Đổi tên. Khi hộp thoại Biểu tượng mở ra, hãy chọn một biểu tượng để đại diện cho nhóm.

 4. Để ẩn nhãn cho lệnh mà bạn thêm vào nhóm tùy chỉnh này, hãy bấm chuột phải vào nhóm, rồi bấm Ẩn Nhãn Lệnh. Lặp lại thao tác này để bỏ ẩn chúng.

 5. Để xem và lưu các thay đổi của bạn, hãy bấm OK.

Đổi tên nhóm mặc định hoặc tùy chỉnh

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon bên dưới danh sách Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm tab hoặc nhóm bạn muốn đổi tên.

 2. Bấm Đổi tên và gõ một tên mới.

 3. Để xem và lưu các thay đổi của bạn, hãy bấm OK.

Loại bỏ nhóm mặc định hoặc tùy chỉnh

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon bên dưới danh sách Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm nhóm bạn muốn loại bỏ.

 2. Bấm Loại bỏ.

 3. Để xem và lưu các thay đổi của bạn, hãy bấm OK.

Thay thế nhóm mặc định bằng nhóm tùy chỉnh

Bạn không thể loại bỏ lệnh khỏi nhóm được dựng sẵn trong Microsoft Office. Tuy nhiên, bạn có thể tạo nhóm tùy chỉnh có các lệnh mà bạn muốn thay thế nhóm mặc định.

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon bên dưới danh sách Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm tab mặc định mà bạn muốn thêm nhóm tùy chỉnh.

 2. Bấm Nhóm Mới.

 3. Bấm chuột phải vào nhóm mới rồi bấm Đổi tên.

 4. Nhập tên cho nhóm mới và chọn một biểu tượng để đại diện cho nhóm mới khi đổi kích cỡ ribbon.

 5. Trong danh sách Chọn Lệnh từ, bấm Tab Chính.

 6. Bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh tab mặc định có chứa nhóm mà bạn muốn tùy chỉnh.

 7. Bấm vào dấu cộng (+) bên cạnh nhóm mặc định mà bạn muốn tùy chỉnh.

 8. Bấm vào lệnh mà bạn muốn thêm vào nhóm tùy chỉnh, rồi bấm Thêm.

 9. Bấm chuột phải vào nhóm mặc định, rồi bấm Loại bỏ.

Để thêm lệnh vào nhóm, trước tiên bạn phải thêm một nhóm tùy chỉnh vào một tab mặc định hoặc vào tab tùy chỉnh mới. Chỉ có thể đổi tên các lệnh được thêm vào nhóm tùy chỉnh.

Các lệnh mặc định xuất hiện trong văn bản màu xám. Bạn không thể đổi tên chúng, thay đổi biểu tượng hoặc thay đổi thứ tự của chúng.

Nhóm lệnh tùy chỉnh

Thay đổi thứ tự của các lệnh trong nhóm tùy chỉnh

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon bên dưới danh sách Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm lệnh bạn muốn di chuyển.

 2. Bấm vào mũi tên Di chuyển Lên hoặc Di chuyển Xuống cho đến khi bạn có thứ tự mong muốn.

 3. Để xem và lưu các thay đổi của bạn, hãy bấm OK.

Thêm lệnh vào nhóm tùy chỉnh

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon bên dưới danh sách Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm nhóm tùy chỉnh mà bạn muốn thêm lệnh vào.

 2. Trong danh sách Chọn lệnh từ, hãy bấm vào danh sách mà bạn muốn thêm lệnh từ đó, chẳng hạn như Lệnh Thông dụng hoặc Tất cả Lệnh.

  Chọn lệnh

 3. Bấm vào một lệnh trong danh sách mà bạn chọn.

 4. Bấm Thêm.

 5. Để xem và lưu các thay đổi của bạn, hãy bấm OK.

Loại bỏ lệnh khỏi nhóm tùy chỉnh

Bạn chỉ có thể loại bỏ lệnh khỏi nhóm tùy chỉnh.

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon bên dưới danh sách Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm lệnh bạn muốn loại bỏ.

 2. Bấm Loại bỏ.

 3. Để xem và lưu các thay đổi của bạn, hãy bấm OK.

Đổi tên lệnh mà bạn đã thêm vào nhóm tùy chỉnh

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon bên dưới danh sách Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm lệnh bạn muốn đổi tên.

 2. Bấm Đổi tên và gõ một tên mới.

 3. Để xem và lưu các thay đổi của bạn, hãy bấm OK.

Bạn có thể đặt lại tất cả các tab về trạng thái ban đầu của chúng hoặc bạn có thể đặt lại các tab chọn lọc về trạng thái ban đầu của chúng. Khi đặt lại tất cả tab trên ribbon, bạn cũng sẽ đặt lại Thanh công cụ Truy nhập Nhanh để chỉ hiện các lệnh mặc định.

Làm theo các bước sau để đặt lại ribbon:

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm Đặt lại.

 2. Bấm Đặt lại tất cả tùy chỉnh.

Chỉ đặt lại tab đã chọn về thiết đặt mặc định

Bạn chỉ có thể đặt lại các tab mặc định về thiết đặt mặc định.

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon, hãy chọn tab mặc định mà bạn muốn đặt lại về thiết đặt mặc định.

 2. Bấm Đặt lại, rồi bấm vào Chỉ đặt lại tab Ribbon đã chọn.

Bạn có thể chia sẻ các tùy chỉnh ribbon và Thanh công cụ Truy nhập Nhanh của mình vào một tệp mà đồng nghiệp hoặc máy tính khác có thể nhập và sử dụng.

Bước 1: Xuất ribbon tùy chỉnh của bạn:

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm Nhập/Xuất.

 2. Bấm Xuất tất cả tùy chỉnh.

Bước 2: Nhập ribbon tùy chỉnh và Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trên máy tính khác của bạn

Quan trọng: Khi nhập tệp tùy chỉnh ribbon, bạn sẽ mất tất cả tùy chỉnh ribbon và Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trước đó. Nếu bạn nghĩ rằng mình có thể muốn trở về tùy chỉnh mà bạn hiện có, thì bạn nên xuất chúng trước khi nhập bất kỳ tùy chỉnh mới nào.

 1. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Ribbon, hãy bấm Nhập/Xuất.

 2. Bấm Nhập tệp tùy chỉnh.

Chủ đề liên quan

Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Bạn có thể cá nhân hóa Dải băng và thanh công cụ Office theo cách bạn thích, hiển thị các lệnh được sử dụng thường xuyên và ẩn những lệnh bạn hiếm khi sử dụng. Bạn có thể thay đổi các tab mặc định hoặc tạo các tab và nhóm tùy chỉnh để chứa các lệnh bạn sử dụng thường xuyên.

Lưu ý: Bạn không thể đổi tên các lệnh mặc định, thay đổi các biểu tượng được liên kết với các lệnh mặc định này hoặc thay đổi thứ tự của các lệnh này.

 1. Để tùy chỉnh Dải băng, hãy mở hoặc tạo tài Excel, Word hoặc PowerPoint khác.

 2. Đi tới Tùy chọn ứng dụng, rồi chọn Dải băng và Thanh công cụ.

  Tùy chọn Thanh công cụ Dải băng Office2016 cho Mac
 3. Trên cửa sổ tab Dải băng, chọn các lệnh bạn muốn thêm hoặc loại bỏ khỏi Dải băng, rồi chọn thêm hoặc loại bỏ mũi tên.

  Tùy chỉnh Ribbon trong Office2016 cho Mac

  Lưu ý: Để loại bỏ các tab hoặc lệnh mặc định như tab Trang đầu hoặc Chèn khỏi Dải băng, hãy bỏ chọn hộp kiểm liên quan trong hộp Tùy chỉnh Dải băng.

Đây là những gì bạn có thể tùy chỉnh trên Ribbon:

 • Đổi tên tab: Để đổi tên, hãy chọn một tab, như Trangđầu ,Chèn , Thiết kế trong hộp Tùy chỉnh Dải băng, chọn Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > tên.

 • Thêm tab mới hoặc nhóm mới: Để thêm tab mới hoặc nhóm mới,hãy chọn Nút Thêm Tùy chỉnh Dải băng trong Office2016 for Mac dưới hộp Tùy chỉnh Ribbon, rồi chọn Tab mới hoặc Nhóm mới .

 • Loại bỏ tab: Bạn chỉ có thể loại bỏ tab tùy chỉnh khỏi Dải băng. Để loại bỏ, chọn tab của bạn trong hộp Tùy chỉnh Dải băng, rồi chọn Nút Tùy chỉnh Loại bỏ Dải băng trong Office2016 for Mac.

Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh

Nếu bạn chỉ muốn sử dụng một vài lệnh trong tầm tay thì bạn sẽ muốn sử dụng Thanh công cụ Truy nhập Nhanh. Đó là các biểu tượng ở trên Dải băng và chúng luôn nằm trên bất kể bạn đang ở tab nào trong Dải băng.

QAT Office2016 cho Mac
 1. Để tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, hãy mở hoặc tạo Excel, Word hoặc Tài PowerPoint khác.

 2. Đi tới Tùy chọn ứng dụng, rồi chọn Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

  Office2016 cho Mac Tùy chỉnh QAT
 3. Trên cửa sổ tab Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, hãy chọn các lệnh, rồi chọn các mũi tên để thêm hoặc loại bỏ khỏi hộp Tùy chỉnh Thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy các lệnh để thêm vào Thanh công cụ Truy nhập Nhanh, đó là do chúng tôi hiện không hỗ trợ lệnh này.

  Sau khi bạn chọn một lệnh, lệnh đó sẽ xuất hiện ở cuối thanh công cụ Truy nhập Nhanh.

  Dưới đây là các lệnh mặc định trên Thanh công cụ Truy nhập Nhanh:

  Tùy chỉnh Menu Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trong Office2016 for Mac

  Nếu bạn chỉ muốn thêm một trong các lệnh này, chỉ cần chọn tên lệnh để thêm hoặc loại bỏ tên lệnh khỏi thanh công cụ. Các mục xuất hiện trong Thanh công cụ Truy nhập Nhanh sẽ có dấu kiểm Hiển thị biểu tượng dấu kiểm cho menu Thanh công cụ Truy nhập Nhanh trong Office 2016 for Mac. bên cạnh chúng.

Thu nhỏ cực tiểu hoặc Bung rộng dải băng

Bạn có thể thu nhỏ cực tiểu dải băng để chỉ các tab xuất hiện.

Ribbon được Bung rộng

Ribbon được bung rộng

Ribbon Đã thu gọn

Ribbon thu gọn

Thu nhỏ cực tiểu dải băng trong khi bạn đang làm việc

 • Ở bên phải dải băng, chọn Nút Thu nhỏ ribbon.

Bung rộng dải băng trong khi bạn đang làm việc

 • Ở bên phải dải băng, chọn Nút Bung rộng ribbon.

Thu nhỏ cực tiểu dải băng khi tệp mở ra

Theo mặc định, dải băng được bung rộng mỗi lần bạn mở tệp, tuy nhiên, bạn có thể thay đổi cài đặt đó để dải băng luôn được thu nhỏ cực tiểu.

 • Trên menu Xem, xóa dấu kiểm Dải băng.

 • Để hiển thị lại dải băng khi bạn mở tệp, trên menu Xem, chọn Dải băng hoặc chỉ cần bung rộng dải băng bằng cách chọn Nút Bung rộng ribbon.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×