Trang này cho phép bạn xem thông tin khắc phục sự cố và hỗ trợ quan trọng mà nhân viên hỗ trợ kỹ thuật có thể cần khi bạn báo cáo sự cố.

Nếu bạn đang thiết lập chương trình email POP hoặc IMAP, sử dụng trang này để tìm thiết đặt POP và IMAP, và tên máy chủ thư Exchange của bạn.

Để tới được trang Giới thiệu từ trang Outlook Web App chính, đi đến góc trên và chọn Tùy chọn, rồi chọn Giới thiệu từ danh sách trong ngăn dẫn hướng.

Bài viết này dành cho ứng dụng web Outlook, được sử dụng bởi các tổ chức quản lý máy chủ email chạy Exchange Server 2013 hoặc 2010. Nếu bạn đang sử dụng Microsoft 365 hoặc Exchange Server 2016, chương trình email của bạn là Outlook trên web. Để được trợ giúp về Outlook trên web, hãy xem Nhận trợ giúp về Outlook trên web.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Để tìm hiểu thêm về phiên bản rút gọn của Outlook Web App, chẳng hạn như làm thế nào để quay lại phiên bản tiêu chuẩn hoặc các tính năng và giới hạn là gì, hãy xem Outlook Web App Light.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×