Mục lục
×
Bắt đầu nhanh Publisher
Bắt đầu nhanh Publisher

Tạo ấn phẩm

Ảnh chụp màn hình bản tin được tạo từ mẫu Publisher.

Publisher là một ứng dụng phát hành trên máy tính, trợ giúp bạn tạo ra các ấn bản với nội dung hình ảnh phong phú và trông thật chuyên nghiệp.

Với Publisher trên PC, bạn có thể:

 • Bố trí nội dung để in hoặc phát hành trực tuyến trong nhiều mẫu được thiết kế sẵn.

 • Tạo các mục đơn giản như thiệp chúc mừng và nhãn.

 • Tạo các dự án phức tạp như niên giám, danh mục và bản tin email chuyên nghiệp.

Tạo bằng mẫu

 1. Mở Publisher.

  Nếu bạn đã ở trong Publisher, hãy chọn Tệp > Mới.

 2. Chọn hoặc tìm kiếm một mẫu:

  • Chọn một mẫu NỔI BẬT.

  • Chọn TÍCH HỢP, rồi chọn một mẫu.

  • Tìm kiếm mẫu bằng:

   • Tìm kiếm mẫu trực tuyến Nút Bắt đầu Tìm kiếm hoặc

   • Một trong những Tìm kiếm được gợi ý.

 3. Chọn Tạo.

Ảnh chụp màn hình các mẫu trên màn hình Bắt đầu Publisher.

Thêm hộp văn bản

 1. Chọn Trang chủ > Vẽ Hộp Văn bản.

 2. Kéo con trỏ hình chữ thập để vẽ hộp nơi bạn có thể thêm văn bản.

 3. Nhập văn bản vào hộp văn bản.

  Nếu văn bản tràn ra ngoài hộp văn bản, hãy làm cho hộp văn bản to ra hoặc liên kết với một hộp văn bản khác.

Ảnh chụp màn hình một hộp văn bản trên trang của tệp Publisher.

Chèn ảnh

Bạn có thể chèn ảnh từ máy tính hoặc chèn ảnh trực tuyến từ OneDrive hoặc web.

 1. Chọn Chèn > Ảnh hoặc

  Chèn > Ảnh Trực tuyến.

 2. Tìm ảnh bạn muốn và chọn.

 3. Chọn Chèn.

Ảnh chụp màn hình cửa sổ Chèn Ảnh cho ảnh trực tuyến.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×