Chủ đề liên quan
×
Bắt đầu Nhanh Microsoft Forms
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Bắt đầu Nhanh Microsoft Forms

Tạo biểu mẫu

Tạo biểu mẫu mới

 1. Bắt đầu từ forms.office.com.

 2. Chọn Biểu mẫu Mới hoặc Bài kiểm tra Mới.

 3. Nhập tiêu đề cho biểu mẫu của bạn. Bạn cũng có thể cung cấp mô tả tùy chọn. 

 4. Tùy chọn: Chọn Chủ đề để tạo bảng phối màu hoặc chủ đề.

 5. Chọn Thêm mới để thêm câu hỏi.

 6. Chọn một tùy chọn: Các câu hỏi về Lựa chọn, Vănbản, Xếp loại hoặc Ngày tháng hoặc chọn danh sách thả xuống để xem và chọn một trong các tùy chọn sau: Xếp hạng, Likert, Tải lên tệp, Điểm Bộ tăng cấp Net và Mục.

Hình ảnh màn hình để bắt đầu biểu mẫu mới

Mẹo: Nếu bạn sử dụng forms.office.com

 • Khi bạn tạo biểu mẫu, biểu mẫu sẽ được lưu và có thể được sử dụng làm mẫu.

 • Bạn có thể tạo mẫu trống và đặt tên làm mẫu để chia sẻ.

Tạo biểu mẫu bằng cách sử dụng mẫu

 1. Bắt đầu từ forms.office.com.

 2. Chọn Biểu mẫu của tôi.

 3. Chọn một mẫu.

 4. Chọn Xem trước>Tính hoặc Diđộng.

 5. Chọn Quay lại để chọn mẫu khác hoặc chỉnh sửa mẫu đã chọn.

 6. Để chỉnh sửa mẫu, hãy chọn một câu hỏi cần chỉnh sửa.

 7. Chỉnh sửa câu hỏi và/hoặc các tùy chọn dành riêng cho từng loại câu hỏi.

Ảnh các tùy chọn mẫu trong màn hình tùy chọn mẫu Biểu mẫu

Quan trọng: Nếu bắt đầu từ Office.com bạn sẽ không thấy tùy chọn sử dụng mẫu. Tùy chọn để tạo biểu mẫu sử dụng mẫu chỉ sẵn dùng tại forms.office.com.

Xem trước biểu mẫu

 • Chọn Xem trước trên dải băng.

 • Chọn Máy tính hoặc Di động.

 • Chọn Quay lại để tiếp tục chỉnh sửa biểu mẫu của bạn.

ảnh cho màn hình hiển thị bản xem trước được chọn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×