Chủ đề liên quan
×
Bắt đầu nhanh Microsoft Forms
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Bắt đầu nhanh Microsoft Forms

Tạo biểu mẫu

Tạo biểu mẫu

  1. Chọn Thêm nútBiểu mẫu Mới hoặc Bài kiểm tra Mới.

  2. Nhập tiêu đề cho biểu mẫu của bạn. Bạn cũng có thể cung cấp một phụ đề tùy chọn cho nó. 

  3. Chọn Thêm nútThêm mới để thêm câu hỏi. Bạn có thể chọn thêm các câu hỏi về Lựa chọn, Văn bản, Xếp loại hoặc Ngày tháng. Chọn danh sách thả xuống để xem thêm các kiểu câu hỏi, chẳng hạn như Xếphạng , Likert,Tải lên tệp , Điểm Tăng cấp NetMục.

Hình ảnh khái niệm về việc tạo câu hỏi trong Microsoft Forms

Xem trước biểu mẫu của bạn

  1. Chọn Bản xem trước ở đầu cửa sổ thiết kế để xem biểu mẫu của bạn sẽ trông như thế nào trên máy tính hoặc thiết bị di động.

  2. Chọn Quay lại để tiếp tục chỉnh sửa biểu mẫu của bạn.

Hình ảnh khái niệm về xem trước biểu mẫu trong Microsoft Forms

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×