Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tạo cột trong danh sách hoặc thư viện

Các cột trong danh sách hoặc thư viện giúp bạn nhóm, phân loại và theo dõi thông tin. Kiểu cột bao gồm một dòng văn bản duy nhất, danh sách thả xuống các tùy chọn, số được tính toán từ các cột khác và một cột cho phép bạn chọn tên của một người.

Thêm cột vào danh sách hoặc thư viện

Bạn có thể thêm hầu hết các loại cột mà không cần rời khỏi danh sách hoặc thư viện của mình. 

 1. Dẫn hướng đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tạo cột trong đó.

 2. Ở bên phải tên cột cuối cùng ở đầu danh sách hoặc thư viện, chọn + Thêm cột hoặc +.

  Lưu ý: Màn hình SharePoint của bạn có trông khác với các ví dụ ở đây không? Nếu vậy, hãy chọn tab Cổ điển trước đó trong bài viết này. Bạn sẽ tìm thấy các hướng dẫn thay thế ở đó phù hợp hơn với trải nghiệm của bạn nếu người quản trị đặt trải nghiệm cổ điển trên danh sách hoặc thư viện tài liệu hoặc nếu bạn đang sử dụng phiên bản SharePoint Server. Hãy xem mục Tôi đang sử dụng phiên bản SharePoint nào?

 3. Trong danh sách thả xuống, chọn loại cột bạn muốn.

 4. Trong ngăn Tạo cột , trong trường Tên , nhập tiêu đề hoặc đầu đề cột.

  Pa-nen tạo cột
 5. Nhập bất kỳ thông tin bắt buộc nào khác. Số trường sẽ khác nhau tùy theo loại cột bạn chọn. Ví dụ trên đây dành cho trường 'số'.

 6. Chọn LƯU.

 1. Dẫn hướng đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tạo cột.

 2. Trong dạng xem Tất cả các mục hoặc Tất cả tài liệu của danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn thêm cột, chọn Thêm cột Biểu tượng Thêm cột ở cuối hàng đầu đề, rồi chọn Xem tất cả các loại cột. Chọn Tiếp theo.

 3. Trong phần Tên và Loại, hãy nhập tên mà bạn muốn cho cột trong trường Tên cột.

 4. Bên dưới Kiểu thông tin trong cột này là, hãy chọn kiểu thông tin mà bạn muốn xuất hiện trong cột. Để biết thêm thông tin về các loại cột, hãy xem Loại và tùy chọn cột của site.

 5. Trong phần Thiết đặt Cột Bổ sung, hãy nhập mô tả vào trường Mô tả để giúp mọi người hiểu mục đích của cột và dữ liệu cần có. Mô tả này là tùy chọn.

  Tùy thuộc vào kiểu cột bạn đã chọn, các tùy chọn khác có thể xuất hiện trong phần Thiết đặt Cột Bổ sung. Chọn cài đặt bổ sung mà bạn muốn. Để biết thêm thông tin về thiết đặt cột, hãy xem Loại và tùy chọn cột của site.

 6. Bạn có thể thêm xác thực để đảm bảo rằng mục nhập cột khớp với những gì mong đợi. Để bung rộng mục, chọn Xác thực Cột, rồi nhập Công thức mà bạn muốn sử dụng để xác thực dữ liệu. Thêm thông báo Người dùng mô tả dữ liệu hợp lệ sẽ trông như thế nào để giúp người dùng nhập dữ liệu hợp lệ. Để biết thông tin về xác thực và cú pháp công thức, hãy xem Ví dụ về các công thức phổ biến trong danh sách.

  Phần Xác thực Cột không sẵn dùng cho tất cả các kiểu cột.

 7. Để lưu, chọn OK.

 1. Trên trang chủ, chọn Cài đặt Nút Thiết đặt từ SharePoint Online , rồi chọn Cài đặt Site. Nếu bạn không thấy Thiết đặt site, hãy chọn Thông tin site, rồi chọn Xem tất cả thiết đặt site. Một số trang có thể yêu cầu bạn chọn nội dung Site, rồi chọn Thiết đặt site.

 2. Trên trang Thiết đặt Site, dưới Bộ sưu Designer Web, hãy chọn Cột site.

 3. Trên trang Cột Site , chọn Tạo.

 4. Trong phần Tên và Loại, hãy nhập tên mà bạn muốn trong hộp Tên cột.

 5. Chọn loại thông tin bạn muốn lưu trữ trong cột. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Mục Loại và tùy chọn cột của site.

 6. Trong phần Nhóm , chọn nhóm hiện có để lưu trữ cột site mới hoặc tạo một nhóm mới để lưu trữ cột.

  Danh sách các Nhóm hiện có có thể thay đổi theo phiên bản SharePoint và nhóm nào đã được thêm vào.

 7. Trong phần Thiết đặt Cột Bổ sung, hãy chọn cài đặt cột bổ sung mà bạn muốn. Các tùy chọn sẵn dùng trong phần này sẽ khác nhau tùy thuộc vào kiểu cột mà bạn chọn trong phần Tên và Kiểu.

  Để biết thêm thông tin về thiết đặt cột, hãy xem Loại và tùy chọn cột của site.

 8. Chọn OK.

 1. Dẫn hướng đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tạo cột trong đó.

  Nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện trên một trang, hãy chọn Thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. > Nội dung Site, rồi chọn tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Chọn Thiết đặt Nút Thiết đặt SharePoint 2016 trên thanh tiêu đề. >Cài đặt danh sách hoặc Cài đặt thư viện. Tùy thuộc vào phiên bản SharePoint của bạn, bạn có thể cần chọn Thêm thiết đặt thư viện.

 3. Trên trang Thiết đặt, cuộn xuống đến phần Cột, rồi chọn Thêm từ cột site hiện có.

 4. Trên trang Thêm Cột từ Cột Site, trong phần Chọn Cột, hãy chọn nhóm cột site để chọn trong danh sách thả xuống Chọn cột site từ.

  Khi bạn chọn một nhóm cột từ danh sách, các cột site sẵn có sẽ xuất hiện trong danh sách Cột của site có sẵn.

  Lưu ý: Danh sách cột của site có sẵn mặc định là Tất cả các Nhóm, nhưng bạn có thể thu hẹp số lượng trường bằng cách chọn các nhóm có thể chứa những gì bạn đang tìm kiếm (ví dụ, Cột Tài liệu Cốt lõi hoặc Cột Tùy chỉnh).

 5. Chọn cột site bạn muốn thêm, rồi chọn Thêm. Các cột xuất hiện trong hộp danh sách Cột để thêm. Để thêm cột vào dạng xem mặc định mà mọi người trên site của bạn sẽ tự động nhìn thấy khi lần đầu tiên họ mở danh sách hoặc thư viện, hãy đảm bảo đã chọn Thêm vào dạng xem mặc định. Một số danh sách như danh sách Tác vụ cũng có tùy chọn Thêm vào tất cả các kiểu nội dung, được chọn theo mặc định. Nếu bạn muốn thêm cột vào tất cả các kiểu nội dung, hãy đảm bảo thêm vào tất cả các kiểu nội dung vẫn được chọn.

  Tùy thuộc vào danh sách hay thư viện loại, có thể có nhiều thiết đặt hơn trong phần Tùy chọn. Chọn tùy chọn bổ sung mà bạn muốn.

 6. Để lưu, chọn OK.

Tạo cột trong danh sách hoặc thư viện vớiSharePoint Server 2016, 2013 hoặc 2010

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện chưa mở, hãy chọn tên của nó trên trang hoặc trong Khởi động Nhanh.

  • Trong SharePoint Server 2016 hoặc 2013, nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện trên một trang, hãy chọn Cài đặt Nút Thiết đặt Office 365, chọn Nội dung Site, rồi chọn tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

  • Trong SharePoint Server 2010, nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện, hãy chọn Hành động Site Menu Hành động Site, chọn Xem Tất cả Nội dung Site, rồi chọn tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

 2. Trong dải băng, chọn tab Danh sáchhoặc Thư viện.

  Thư viện và tab duyệt trên ribbon
 3. Trong nhóm Quản lý Dạng xem, chọn Tạo Cột.

  Nối kết tạo cột trong Thư viện SharePoint Online
 4. Trong phần Tên và Loại, hãy nhập tên mà bạn muốn cho cột trong hộp Tên cột.

  Tạo hộp thoại theo cột

 5. Bên dưới Kiểu thông tin trong cột này là, hãy chọn kiểu thông tin mà bạn muốn xuất hiện trong cột. Để biết thêm thông tin về các loại cột, hãy xem Loại và tùy chọn cột của site.

 6. Trong phần Thiết đặt Cột Bổ sung, hãy nhập mô tả vào hộp Mô tả để giúp mọi người hiểu mục đích của cột và dữ liệu cần có. Mô tả này là tùy chọn.

  • Tùy thuộc vào kiểu cột bạn đã chọn, các tùy chọn khác có thể xuất hiện trong phần Thiết đặt Cột Bổ sung. Chọn cài đặt bổ sung mà bạn muốn. Để biết thêm thông tin về thiết đặt cột, hãy xem Loại và tùy chọn cột của site.

 7. Bạn có thể thêm xác thực để đảm bảo rằng mục nhập cột khớp với những gì mong đợi. Chọn Xác thực Cột để bung rộng phần, rồi nhập Công thức mà bạn muốn sử dụng để xác thực dữ liệu. Thêm thông báo Người dùng mô tả dữ liệu hợp lệ sẽ trông như thế nào để giúp người dùng nhập dữ liệu hợp lệ. Để biết thông tin về xác thực và cú pháp công thức, hãy xem Ví dụ về các công thức phổ biến trong SharePoint Danh sách.

  Hộp thoại xác thực cột với các trường được điền bằng dữ liệu mẫu
  • Phần Xác thực Cột không sẵn dùng cho tất cả các kiểu cột.

 8. Để lưu, chọn OK.

 1. Từ site mà bạn muốn tạo cột site, dẫn hướng đến trang Thiết đặt Site:

  • Trong SharePoint Server 2016 hoặc 2013, trên trang chủ của site, chọn Cài đặt Nút Thiết đặt Office 365 , rồi chọn Cài đặt Site.

  • Trong SharePoint Server 2010, chọn Hành động site Menu Hành động Site, rồi chọn Cài đặt Site.

  Thiết đặt site trên menu hành động site
 2. Trên trang Thiết đặt Site, dưới Bộ sưu Designer Web, hãy chọn Cột site.

  Tùy chọn cột site trên trang thiết đặt site
 3. Trên trang Cột Site , chọn Tạo.

  Nút tạo trong trang cột site
 4. Trong phần Tên và Loại, hãy nhập tên mà bạn muốn trong hộp Tên cột.

 5. Chọn loại thông tin bạn muốn lưu trữ trong cột. Để biết thêm thông tin về các loại cột, hãy xem Loại và tùy chọn cột của site.

 6. Trong phần Nhóm , chọn nhóm hiện có để lưu trữ cột site mới hoặc tạo một nhóm mới để lưu trữ cột.

 7. Danh sách các Nhóm hiện có có thể khác nhau tùy theo phiên bản SharePoint và nhóm nào đã được thêm vào.

 8. Trong phần Thiết đặt Cột Bổ sung, hãy chọn cài đặt cột bổ sung mà bạn muốn. Các tùy chọn sẵn dùng trong phần này sẽ khác nhau tùy thuộc vào kiểu cột mà bạn chọn trong phần Tên và Kiểu.

 9. Chọn OK.

 1. Nếu danh sách hoặc thư viện chưa mở, hãy chọn tên của nó trên trang hoặc trong Khởi động Nhanh.

  • Trong SharePoint Server 2016 hoặc 2013, nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện trên một trang, hãy chọn Cài đặt Nút Thiết đặt Office 365, chọn Nội dung Site, rồi chọn tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

  • Trong SharePoint Server 2010, nếu tên danh sách hoặc thư viện của bạn không xuất hiện, hãy chọn Hành động Site Menu Hành động Site, chọn Xem Tất cả Nội dung Site, rồi chọn tên danh sách hoặc thư viện của bạn.

   Trang nội dung site với danh sách được chọn
 2. Trên dải băng, chọn tab Danh sáchhoặc Thư viện. 

  Tên của tab có thể khác nhau tùy thuộc vào loại danh sách hoặc thư viện. Ví dụ: nếu danh sách của bạn là lịch, tên của tab đó sẽ là Lịch.

  Tab Danh sách được chọn trên ribbon
 3. Trong nhóm Thiết đặt , chọn Thiết đặt Danh sách hoặc Thiết đặt Thư viện.

  Nút Thiết đặt Thư viện SharePoint trên Ribbon

 4. Trên trang Thiết đặt, cuộn xuống đến phần Cột, rồi chọn Thêm từ cột site hiện có.

  Ảnh cận cảnh nối kết Thêm cột hiện có trong trang Thiết đặt
 5. Trên trang Thêm Cột từ Cột Site, trong phần Chọn Cột, hãy chọn nhóm cột site để chọn trong danh sách thả xuống Chọn cột site từ.

  • Danh sách Cột site có sẵn mặc định cho Tất cả các Nhóm, nhưng bạn có thể thu hẹp số trường bằng cách chọn các nhóm có thể chứa những gì bạn đang tìm kiếm (ví dụ, cột Tài liệu Cốt lõi hoặc Cột tùy chỉnh).

 6. Khi bạn chọn một nhóm cột từ danh sách, các cột site sẵn có sẽ xuất hiện trong danh sách Cột của site có sẵn.

 7. Chọn cột site bạn muốn thêm, rồi chọn Thêm.

  • Các cột xuất hiện trong hộp danh sách Cột để thêm. Để thêm cột vào dạng xem mặc định mà mọi người trên site của bạn sẽ tự động nhìn thấy khi lần đầu tiên họ mở danh sách hoặc thư viện, hãy đảm bảo đã chọn Thêm vào dạng xem mặc định. Một số danh sách như danh sách Tác vụ cũng có tùy chọn Thêm vào tất cả các kiểu nội dung được chọn theo mặc định. Nếu bạn muốn thêm cột vào tất cả các kiểu nội dung, hãy đảm bảo thêm vào tất cả các kiểu nội dung vẫn được chọn.

  • Tùy thuộc vào danh sách hay thư viện loại, có thể có nhiều thiết đặt hơn trong phần Tùy chọn. Chọn tùy chọn bổ sung mà bạn muốn.

 8. Chọn OK.

Chúng tôi luôn lắng nghe!

Bài viết này có hữu ích không? Nếu có, vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này. Hãy cho chúng tôi biết điều gì gây nhầm lẫn hoặc thiếu sót. Nếu bạn đã truy cập vào đây từ một tìm kiếm và đó không phải là thông tin bạn muốn, hãy cho chúng tôi biết bạn đang tìm kiếm gì. Vui lòng bao gồm các SharePoint, HĐH và các phiên bản trình duyệt của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi của bạn để kiểm tra lại các bước và cập nhật bài viết này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×