Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để tạo một chủ đề tùy chỉnh, hãy bắt đầu với chủ đề Office tích hợp sẵn và sửa đổi nó bằng cách thay đổi bất kỳ màu, phông chữ hoặc hiệu ứng nào:

 1. Thay đổi thiết đặt màu, phông chữ và hiệu ứng của chủ đề

 2. Lưu các cài đặt dưới dạng chủ đề mới trong bộ sưu tập chủ đề của bạn

Các bước này được mô tả bên dưới.

Tùy chỉnh các thành phần chủ đề

Chỉnh sửa một chủ đề để sửa đổi màu, phông chữ hoặc hiệu ứng.

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Màu chủ đề chứa bốn màu nền và văn bản, sáu màu trọng tâm và hai màu siêu nối kết. Trong Mẫu, bạn có thể thấy kiểu phông và màu văn bản trông như thế nào trước khi bạn chọn được một tổ hợp màu cho mình.

 1. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Biến thể, khi chọn mũi tên xuống, bộ sưu tập các biến thể màu sẽ mở ra:

  Chọn mũi tên xuống để mở bộ sưu tập biến thể màu
 2. Chọn Màu, rồi bấm vào Tùy chỉnh màu.

  Hộp thoại Tạo màu chủ đề mới mở ra.

 3. Trong hộp thoại Tạo màu chủ đề mới, bên dưới Màu chủ đề, thựchiện một trong các bước sau:

  hiển thị hộp thoại màu chủ đề tùy chỉnh trong PowerPoint
 4. Chọn nút bên cạnh tên của thành phần màu chủ đề (ví dụ: Chủ đề 1 hoặc Siêu kết nối) mà bạn muốn thay đổi, rồi chọn một màu bên dưới Màu chủ đề.

  -hoặc-

  Bấm vào Xem thêm màu và thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trên tab Chuẩn, hãy chọn một màu.

  • Trên tab Tùy chỉnh, hãy nhập số hiệu màu cho đích xác màu bạn muốn.

   Lặp lại cho tất cả các thành phần màu chủ đề mà bạn muốn thay đổi.

 5. Trong hộp Tên, nhập tên thích hợp cho tổ hợp màu chủ đề mới, rồi chọn Lưu.

  Mẹo: Nếu bạn muốn đưa tất cả các thành phần màu chủ đề về màu chủ đề gốc, hãy bấm vào Đặt lại trước khi bạn chọn Lưu.

 6. Sau khi bạn đã xác định bảng phối màu tùy chỉnh, bảng này sẽ sẵn dùng trên menu thả xuống Màu:

  Sau khi bạn xác định bảng phối màu tùy chỉnh, bảng này sẽ xuất hiện trên menu thả xuống Màu

Việc thay đổi phông chủ đề sẽ cập nhật toàn bộ văn bản tiêu đề và dấu đầu dòng trong bản trình bày của bạn.

 1. Trên tab Xem, chọn Bản cái trang chiếu. Sau đó, trên tab Bản cái trang chiếu, chọn Phông chữ Hình ảnh nút, rồi Tùy chỉnh phông chữ.

  văn bản thay thế

 2. Trong hộp thoại Tạo Phông Chủ đề Mới, dưới các hộp Phông đầu đề và Phông chính, hãy chọn phông mà bạn muốn dùng.

 3. Trong hộp Tên, nhập tên thích hợp cho phông chủ đề mới, rồi chọn Lưu.

Hiệu ứng chủ đề bao gồm bóng đổ, phản chiếu, đường thẳng, tô màu, v.v... Dù bạn không thể tạo bộ hiệu ứng chủ đề của riêng mình nhưng bạn có thể chọn bộ hiệu ứng chủ đề hợp với bản trình bày của mình.

 1. Trên tab Xem, chọn Bản cái trang chiếu. Sau đó, trên tab Bản cái trang chiếu, chọn Hiệu ứng Hình ảnh nút.

 2. Chọn bộ hiệu ứng mà bạn muốn sử dụng.

  Thay đổi hiệu ứng chủ đề

Bạn sẽ muốn lưu các thay đổi về màu, phông chữ và hiệu ứng mà bạn đã thực hiện thành một chủ đề (tệp .thmx). Bằng cách đó, bạn có thể áp dụng chủ đề mới này cho bản trình bày khác.

 1. Trên tab Xem, chọn Bản cái trang chiếu. Sau đó, trên tab Bản cái trang chiếu, chọn Chủ đề.

 2. Bấm vào Lưu chủ đề hiện tại.

 3. Trong hộp Tên tệp, nhập tên thích hợp cho chủ đề, rồi bấm Lưu.

  Lưu ý: Chủ đề đã sửa đổi sẽ được lưu thành tệp .thmx trong thư mục Chủ đề tài liệu trên ổ đĩa cục bộ và sẽ được tự động thêm vào danh sách chủ đề tùy chỉnh trên tab Thiết kế trong nhóm Chủ đề.

Quan trọng:  Office 2010 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Chọn một đầu đề bên dưới để mở và xem hướng dẫn chi tiết.

Khi bạn bấm vào Màu trong nhóm Chủ đề, các màu mà bạn thấy bên cạnh tên chủ đề sẽ đại diện cho các màu chủ đề và siêu kết nối của chủ đề đó. Nếu bạn thay đổi bất cứ màu nào trong các màu này để tạo bộ màu chủ đề của riêng mình, các màu được hiển thị trên nút Màu và bên cạnh tên Chủ đề cũng sẽ được cập nhật.

màu chủ đề

Bộ sưu tập Màu chủ đề hiển thị tất cả các bộ màu từ các chủ đề tích hợp sẵn. Như minh họa bên dưới, màu chủ đề chứa bốn màu nền và văn bản, sáu màu chủ đề và hai màu siêu kết nối. Bên dưới Mẫu, bạn có thể thấy được hình thức của kiểu phông và màu văn bản trước khi bạn chọn được tổ hợp màu cho mình.

hiển thị hộp thoại màu chủ đề tùy chỉnh trong PowerPoint

 1. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Chủ đề, bấm vào Màu, rồi bấm vào Tạo màu chủ đề mới.

  Mẹo: Các màu bên trong nút Màu sẽ biểu Hình ảnh nút diện cho chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn.

 2. Bên dưới Màu chủ đề, bấm vào nút bên cạnh tên của thành phần màu chủ đề mà bạn muốn thay đổi.

 3. Bên dưới Màu chủ đề, thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Bấm vào mũi tên xuống của màu mà bạn muốn thay đổi, rồi chọn một màu từ danh sách chính.

  • Bấm vào Màu Khác và thực hiện một trong các thao tác sau:

   • Trên tab Chuẩn, hãy chọn một màu.

   • Trên tab Tùy chỉnh, nhập công thức cho màu bạn muốn.

    Lặp lại bước 2 và 3 cho tất cả các thành phần màu chủ đề bạn muốn thay đổi.

    Mẹo: Bên dưới Mẫu, bạn có thể thấy hiệu ứng của các thay đổi mà bạn đã thực hiện.

 4. Trong hộp Tên, nhập tên thích hợp cho màu chủ đề mới, rồi bấm Lưu.

  Mẹo: Nếu bạn muốn đưa tất cả các yếu tố màu chủ đề về màu chủ đề gốc, hãy bấm Thiết lập lại trước khi bấm Lưu.

Mỗi chủ đề Office xác định hai phông chữ — một cho đầu đề và một cho nội dung văn bản. Các phông chữ này có thể cùng là một phông chữ (được sử dụng ở mọi nơi) hoặc là hai phông chữ khác nhau. PowerPoint sử dụng các phông chữ này để tạo kiểu văn bản tự động. Việc thay đổi phông chủ đề sẽ cập nhật toàn bộ văn bản tiêu đề và dấu đầu dòng trong bản trình bày của bạn.

Khi bạn bấm vào Phông trong nhóm Chủ đề, tên phông chữ đầu đề và phông chữ nội dung văn bản được sử dụng cho từng phông chủ đề sẽ xuất hiện bên dưới tên chủ đề.

Bộ chọn phông chữ chủ đề

Theo minh họa dưới đây, bạn có thể thay đổi phông chữ đầu đề và phông chữ nội dung văn bản của một chủ đề hiện có để đáp ứng kiểu bản trình bày của bạn.

văn bản thay thế

Bên dưới Mẫu, bạn có thể thấy các mẫu kiểu đầu đề và nội dung văn bản mà bạn đã chọn.

 1. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Chủ đề, bấm vào Phông chữ Hình ảnh nút, rồi bấm vào Tạo phông chủ đề mới.

 2. Trong hộp Phông đầu đềPhông nội dung, chọn phông chữ bạn muốn sử dụng.

 3. Trong hộp Tên, hãy nhập tên thích hợp cho phông chủ đề mới, rồi bấm Lưu.

Hiệu ứng chủ đề là tập hợp các đường và hiệu ứng tô. Theo minh họa dưới đây, bạn có thể chọn từ các nhóm hiệu ứng khác nhau để đáp ứng kiểu bản trình bày của bạn.

Hiệu ứng chủ đề

Mặc dù bạn không thể tạo bộ hiệu ứng chủ đề của riêng mình, bạn vẫn có thể chọn hiệu ứng mà mình muốn sử dụng trong chủ đề tài liệu hoặc bản trình bày của riêng bạn.

 1. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Chủ đề, bấm vào Hiệu ứng Hình ảnh nút.

 2. Bấm vào hiệu ứng mà bạn muốn sử dụng.

Lưu các thay đổi bạn thực hiện với màu, phông chữ hoặc hiệu ứng đường và tô của một chủ đề hiện có để bạn có thể áp dụng cho các tài liệu hoặc bản trình bày khác.

 1. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Chủ đề, bấm vào Xem thêm Nút xem thêm.

 2. Bấm Lưu Chủ đề Hiện tại.

 3. Trong hộp Tên tệp, hãy nhập tên thích hợp cho chủ đề, rồi bấm Lưu.

  Mẹo: Chủ đề đã sửa đổi sẽ được lưu ở dạng tệp .thmx trong thư mục Chủ đề Tài liệu trên ổ đĩa cục bộ và sẽ được tự động thêm vào danh sách các chủ đề tùy chỉnh trên tab Thiết kế trong nhóm Chủ đề.

Tùy chỉnh chủ đề của bạn

 1. Để tìm một chủ đề dùng trong bản trình bày của bạn, hãy bấm tab Thiết kế, bấm vào một chủ đề và xem cách nó xem trước trên trang chiếu.

  Chủ đề trong PPT cho Mac
 2. Bạn có thể tùy chỉnh chủ đề thêm bằng cách thay đổi phông chữ, màu và màu nền trên tab Thiết kế.

  Để thay đổi phông chữ và màu sắc, bấm vào mũi tên xuống trong bộ sưu tập Biến thể, rồi bấm vào Phông chữ,Màu sắc hoặc Kiểu nền.

  Bộ sưu tập Biến thể trong PowerPoint cho Mac

Để tùy chỉnh tinh chỉnh tốt hơn, bạn có thể chỉnh sửa trang chiếu cái.

Lưu chủ đề tùy chỉnh của bạn

 1. Trên tab Thiết kế, di chuột qua chủ đề bất kỳ, rồi bấm vào nút mũi tên xuống hiển thị bên dưới pa-nen chủ đề.

 2. Bấm Lưu Chủ đề Hiện tại.

  Khi bạn lưu chủ đề vào thư mục Chủ đề, chủ đề đó sẽ tự động hiển thị trong bộ sưu tập bên dưới Chủ đề Tùy chỉnh. Nếu chủ đề của bạn không ở thư mục Chủ đề, hãy bấm vào Duyệt tìm Chủ đề để tìm chủ đề của bạn ở vị trí đã lưu.

  Lưu chủ đề của bạn trong PPT cho Mac

Thông tin liên quan

Trang chiếu cái là gì?

Tạo hoặc thay đổi bố trí trang chiếu trong PowerPoint for Mac

Tạo hoặc xóa màu chủ đề tùy chỉnh

Tổng quan về chủ đề

Chủ đề là lược đồ thiết kế bao gồm màu, phông chữ và hình nền áp dụng cho trang chiếu.

Việc sử dụng chủ đề sẽ mang đến diện mạo hài hòa cho bản trình bày mà không mất nhiều công sức. Văn bản và đồ họa tự động áp dụng kích cỡ, màu sắc và vị trí do chủ đề xác định, đồng nghĩa với việc giảm bớt thao tác thủ công khi bạn tạo các trang chiếu riêng lẻ.

Sau khi bạn tạo một chủ đề, chủ đề đó sẽ nằm trên tab Thiết kế trong bộ sưu tập Chủ đề. Để dùng thử một chủ đề, hãy đặt con trỏ chuột trên hình thu nhỏ trong bộ sưu tập Chủ đề và chú ý cách trang chiếu thay đổi diện mạo.

Dưới đây là bốn chủ đề khác nhau được áp dụng cho cùng một trang chiếu:

Chủ đề Số bị chia đặt sẵn
Chủ đề Lông vũ đặt sẵn
Chủ đề Lát cắt đặt sẵn
Chủ đề Bưu kiện đặt sẵn

Xem thêm

Tìm hiểu sự khác biệt giữa mẫu và chủ đề PowerPoint

Loại bỏ hoặc thay đổi chủ đề hiện tại

Định dạng màu nền cho trang chiếu

Tải xuống các chủ đề được thiết kế sẵn từ templates.office.com

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×