Chủ đề liên quan
×
Trang chiếu & bố trí
Trang chiếu & bố trí

Áp dụng bố trí trang chiếu

Mỗi chủ đề trong PowerPoint bao gồm một tập hợp các bố trí trang chiếu—các cách sắp xếp được xác định trước cho nội dung trang chiếu của bạn. Hộp "Chỗ dành sẵn" cung cấp cho bạn vị trí để đặt nội dung của mình mà cần ít hoặc không cần định dạng và sắp xếp thủ công. Bạn sẽ chọn bố trí từ menu trong PowerPoint, rồi chèn từ và đồ họa của mình. 

Bố trí được xác định trước được bắt đầu bằng một Trang chiếu tiêu đề, một bố trí Tiêu đề và Nội dung chung, một bố trí So sánh song song và một bố trí Ảnh với Chú thích.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Để biết thêm thông tin về bố trí trang chiếu, xem Bố trí trang chiếu là gì?

Sắp xếp nội dung trang chiếu với các bố trí trang chiếu khác nhau để phù hợp với sở thích và ưu tiên của bạn hoặc để cải thiện độ rõ ràng và dễ đọc của nội dung.

 1. Chọn trang chiếu bạn muốn thay đổi bố trí.

 2. Chọn Trang đầu > Bố trí.

 3. Chọn bố trí bạn muốn.

  Các bố trí có chỗ dành sẵn cho văn bản, video, ảnh, biểu đồ, hình, clip art, nền và nhiều nội dung khác. Các bố trí cũng chứa định dạng cho các đối tượng đó, chẳng hạn như màu chủ đề, phông chữ và hiệu ứng.

  Lưu ý: Chọn Trang đầu > Đặt lại nếu bạn không thích thay đổi bố trí mình vừa thực hiện và muốn hoàn nguyên về bố trí ban đầu. Việc sử dụng Đặt lại sẽ không xóa bất kỳ nội dung nào bạn đã thêm.

Thay đổi hướng trang chiếu của bạn

Bài viết Trợ giúp riêng biệt mô tả cách chuyển đổi giữa hướng ngang và hướng dọc:

Hướng trang chiếu ngang ngang
Hướng trang chiếu dọcdọc

Xem thêm

Chọn bố trí trang chiếu tiêu chuẩn

 1. Trong dạng xem Thông thường, trên tab Trang chủ, bấm vào Bố trí.

 2. Chọn 1 bố trí phù hợp nhất với nội dung trang chiếu của bạn.

  Trên tab Trang đầu, bấm vào Bố trí để thay đổi diện mạo của trang chiếu

Tùy chỉnh bố trí trang chiếu

 1. Trên tab Xem, bấm vào Trang chiếu cái.

  Lệnh Trang chiếu cái trong PPT for Mac
 2. Các bố trí trang chiếu xuất hiện dưới dạng hình thu nhỏ ở ngăn trái, bên dưới bản cái trang chiếu.

  Ngăn Hình thu nhỏ hiển thị các bố trí khi chỉnh sửa trang chiếu cái
 3. Thực hiện một hoặc hai thao tác sau đây:

  • Bấm vào bố trí bạn muốn và tùy chỉnh. Bạn có thể thêm, loại bỏ hoặc đổi kích cỡ chỗ dành sẵn và bạn có thể sử dụng tab Trang đầu để thay đổi phông chữ, màu và các thành phần thiết kế khác.

  • Bấm vào Chèn bố trí để thêm một trang chiếu mới và định dạng trang chiếu đó.

 4. Bấm vào Đóng bản cái để ngừng chỉnh sửa bố trí.

  Bố trí trang chiếu đã chỉnh sửa của bạn sẽ có sẵn để chèn dưới dạng trang chiếu mới ở bất kỳ đâu trong bản trình bày của bạn.

Lưu các thay đổi của bạn dưới dạng chủ đề mới

 1. Bấm vào Thiết kế, rồi trỏ đến chủ đề bất kỳ.

 2. Bấm vào mũi tên xuống bên dưới sẽ xuất hiện trong pa-nen chủ đề.

 3. Bấm vào Lưu chủ đề hiện tại, đặt tên cho chủ đề, rồi bấm vào Lưu. Chủ đề mới của bạn sẽ chứa bố trí trang chiếu mới chỉnh sửa và sẽ có sẵn trong bộ sưu tập Chủ đề.

Thay đổi hướng trang chiếu của bạn

Để chuyển đổi giữa hướng dọc và ngang, hãy xem Thay đổi hướng.

Hướng trang chiếu ngang ngang
Hướng trang chiếu dọcdọc

Thông tin liên quan

Thêm bố trí trang chiếu mới vào bản cái trang chiếu

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Bản cái, rồi bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào bản cái trang chiếu. Bản cái trang chiếu là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Bấm vào tab Bản cái trang chiếu, rồi bên dưới Bản cái trang chiếu, bấm vào Bố trí mới.

  Tab Trang chiếu cái, nhóm Trang chiếu cái

  PowerPoint sẽ chèn bố trí trang chiếu mới với chỗ dành sẵn cho tiêu đề và chân trang.

 4. Thực hiện bất kỳ sửa đổi bổ sung nào cho bố trí trang chiếu mới.

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách sửa đổi sâu hơn cho bố trí trang chiếu, hãy xem mục Thêm hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn khỏi bố trí trang chiếu.

 5. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem bản cái trang chiếu, trên thanh thông báo, bấm vào Đóng bản cái để quay lại dạng xem thông thường.

  Mẹo: Các sửa đổi cho bản cái trang chiếu và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi bản cái trang chiếu sẽ được bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trên tab Chủ đề, bên dưới Chủ đề, bấm vào Lưu chủ đề.

Nhân đôi bố trí trang chiếu trong bản cái trang chiếu

Bạn có thể sử dụng bố trí tùy chỉnh để tạo ra một loạt các bố trí có giao diện tương tự nhưng có nội dung khác nhau. Ví dụ: bạn có thể tạo bố trí đầu tiên với logo công ty của bạn ở góc bên trái và chỗ dành sẵn cho văn bản, rồi nhân đôi bố trí tùy chỉnh đó và thay đổi chỗ dành sẵn thành bảng.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Bản cái, rồi bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào bố trí trang chiếu bạn muốn thay đổi. Bố trí trang chiếu ở bên dưới bản cái trang chiếu, đây là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Trên menu Chèn, bấm vào Nhân đôi bố trí.

 4. Thực hiện bất kỳ sửa đổi bổ sung nào cho bố trí trang chiếu mới.

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách sửa đổi sâu hơn cho bố trí trang chiếu, hãy xem mục Thêm hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn khỏi bố trí trang chiếu.

 5. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem trang chiếu cái, bấm vào Đóng bản cái trên thanh thông báo để quay lại dạng xem thông thường.

  Mẹo: Các sửa đổi cho trang chiếu cái và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi trang chiếu cái sẽ bị loại bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trên tab Chủ đề, bên dưới Chủ đề, bấm vào Lưu chủ đề.

Xóa bố trí trang chiếu trong bản cái trang chiếu

Bạn có thể xóa bất kỳ bố trí trang chiếu nào khỏi bản cái trang chiếu, ngoại trừ các bố trí trang chiếu đang được sử dụng cho bản trình bày hiện tại.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Bản cái, rồi bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào bố trí trang chiếu bạn muốn xóa. Bố trí trang chiếu ở bên dưới bản cái trang chiếu, đây là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Bấm vào tab Bản cái trang chiếu, rồi bên dưới mục Bản cái trang chiếu, bấm vào Xóa.

  Tab Trang chiếu cái, nhóm Trang chiếu cái

 4. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem bản cái trang chiếu, trên thanh thông báo, bấm vào Đóng bản cái để quay lại dạng xem thông thường.

  Mẹo: Các sửa đổi cho bản cái trang chiếu và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi bản cái trang chiếu sẽ được bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trên tab Chủ đề, bên dưới Chủ đề, bấm vào Lưu chủ đề.

Đổi tên bố trí trang chiếu trong bản cái trang chiếu

Bạn có thể thay đổi tên của một bố trí trang chiếu, điều này sẽ làm thay đổi tên được hiển thị cho bố trí đó trong menu Trang chiếu mới hoặc Bố trí ở tab Trang đầu.

 1. Trên menu Dạng xem, trỏ đến Bản cái, rồi bấm vào Bản cái trang chiếu.

 2. Trong ngăn dẫn hướng, bấm vào bố trí trang chiếu bạn muốn thay đổi. Bố trí trang chiếu ở bên dưới bản cái trang chiếu, đây là trang chiếu trên cùng trong ngăn dẫn hướng.

 3. Bấm vào tab Bản cái trang chiếu, rồi bên dưới mục Bản cái trang chiếu, bấm vào Đổi tên.

  Tab Trang chiếu cái, nhóm Trang chiếu cái

 4. Trong hộp Tên bố trí, nhập tên mới.

 5. Bấm vào Đổi tên.

 6. Khi bạn hoàn tất các thay đổi trong dạng xem bản cái trang chiếu, trên thanh thông báo, bấm vào Đóng bản cái để quay lại dạng xem thông thường.

  Mẹo: Các sửa đổi cho bản cái trang chiếu và bố trí trang chiếu tương ứng tạm thời sẽ được thêm vào chủ đề được áp dụng cho bản trình bày của bạn. Nếu bạn áp dụng chủ đề khác thì các thay đổi bản cái trang chiếu sẽ được bỏ. Nếu bạn muốn giữ lại các thay đổi để sử dụng trong tương lai, trên tab Chủ đề, bên dưới Chủ đề, bấm vào Lưu chủ đề.

Thay đổi hướng trang chiếu của bạn

Để chuyển đổi giữa hướng dọc và ngang, hãy xem Thay đổi hướng.

Hướng trang chiếu ngang ngang
Hướng trang chiếu dọcdọc

Thông tin liên quan

Mỗi bố trí trang chiếu có chứa các chỗ dành sẵn cho văn bản, ảnh, biểu đồ, hình và nhiều nội dung khác. Khi bạn sắp xếp nội dung trên các trang chiếu của mình, việc chọn bố trí trang chiếu phù hợp nhất với nội dung của bạn sẽ mang đến cho bạn một sự khởi đầu thuận lợi.

Chọn một bố trí khi bạn thêm trang chiếu mới:

 1. Trên tab Trang đầu, bấm vào Trang chiếu mới.

 2. Chọn một bố trí cho trang chiếu mới của bạn, rồi bấm vào Thêm trang chiếu.

Thay đổi bố trí của một trang chiếu hiện có:

 1. Trên tab Trang đầu, bấm vào Bố trí.

 2. Chọn một bố trí phù hợp hơn với nội dung trên trang chiếu của bạn, rồi bấm vào Thay đổi bố trí.

  Thay đổi bố trí của trang chiếu

Thay đổi hướng trang chiếu của bạn

Để chuyển đổi giữa hướng dọc và ngang, hãy xem Thay đổi hướng.

Hướng trang chiếu ngang ngang
Hướng trang chiếu dọcdọc

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng:

 1. Nhấn vào trang chiếu bạn muốn xác định bố trí.

 2. Trên thanh công cụ trôi nổi ở cuối cửa sổ, nhấn vào Trang đầu >trí:

  Nút Bố trí trên thanh công cụ trôi nổi cho phép bạn chọn một bố trí trang chiếu

 3. Nhấn để chọn bố trí trang chiếu bạn muốn.

  Bố trí được áp dụng. Bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa trang chiếu hoặc di chuyển sang trang chiếu khác.

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng:

 1. Nhấn vào trang chiếu bạn muốn xác định bố trí.

 2. Trên thanh công cụ trôi nổi ở cuối cửa sổ, nhấn vào Trang đầu >trí:

  Nút Bố trí trên thanh công cụ trôi nổi cho phép bạn chọn một bố trí trang chiếu

 3. Nhấn để chọn bố trí trang chiếu bạn muốn.

  Bố trí được áp dụng. Bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa trang chiếu hoặc di chuyển sang trang chiếu khác.

Trên máy tính bảng của bạn:

 1. Nhấn vào trang chiếu có bố trí bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Trang đầu, nhấn vào Bố trí.

 3. Nhấn để chọn bố trí trang chiếu bạn muốn.

  Bố trí được áp dụng. Bạn có thể tiếp tục chỉnh sửa trang chiếu hoặc di chuyển sang trang chiếu khác.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×