Tạo và gửi email

Tạo chữ ký email

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Tạo chữ ký tùy chỉnh có thể được tự động thêm vào thông điệp email của bạn. Chữ ký email có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, danh thiếp điện tử của bạn, logo hoặc thậm chí chữ ký viết tay của bạn.

Tạo chữ ký email

  1. Chọn email mới.

  2. Chọn chữ ký> chữ ký.

  3. Chọn mới, nhập tên cho chữ ký, rồi chọn OK.

  4. Bên dưới chỉnh sửa chữ ký, nhập chữ ký của bạn và định dạng nó theo cách bạn muốn.

  5. Chọn OK và đóng email.

  6. Chọn email mới để xem chữ ký mà bạn đã tạo.

Nếu bạn có nhiều chữ ký, hãy đi đến chọn chữ ký mặc định và chọn tên bạn muốn xuất hiện trong thư mới. Bạn luôn có thể thay đổi chữ ký khác khi viết email đó.

Bạn muốn xem thêm?

Tạo chữ ký cho email trong Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×