Chủ đề liên quan
×
Tạo và gửi email
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tạo và gửi email

Tạo chữ ký email

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Tạo chữ ký tùy chỉnh có thể được tự động thêm vào thư email của bạn. Chữ ký email có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, danh thiếp điện tử của bạn, logo hoặc thậm chí chữ ký viết tay của bạn.

Tạo chữ ký email

  1. Chọn Email Mới.

  2. Chọn Chữ > ký.

  3. Chọn Mới, nhập tên cho chữ ký, rồi chọn OK.

  4. Bên dưới Chỉnh sửa chữký, hãy nhập chữ ký của bạn và định dạng chữ ký theo cách bạn muốn.

  5. Chọn OK, rồi đóng email.

  6. Chọn Email Mới để xem chữ ký bạn đã tạo.

Nếu bạn có nhiều chữ ký, hãy đi đến Chọn chữ ký mặc định và chọn chữ ký bạn muốn xuất hiện trên Thư mới. Bạn luôn có thể thay đổi thành một chữ ký khác khi viết email.

Bạn muốn xem thêm?

Tạo chữ ký cho email trong Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×