Mục lục
×
Tạo và gửi email
Tạo và gửi email

Tạo chữ ký email

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Tạo chữ ký tùy chỉnh có thể được tự động thêm vào thư email của bạn. Chữ ký email có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, danh thiếp điện tử của bạn, logo hoặc thậm chí chữ ký viết tay của bạn.

Tạo chữ ký email

  1. Chọn Email Mới.

  2. Chọn Chữ > ký.

  3. Chọn Mới, nhập tên cho chữ ký, rồi chọn OK.

  4. Bên dưới Chỉnh sửa chữký, hãy nhập chữ ký của bạn và định dạng chữ ký theo cách bạn muốn.

  5. Chọn OK, rồi đóng email.

  6. Chọn Email Mới để xem chữ ký bạn đã tạo.

Nếu bạn có nhiều chữ ký, hãy đi đến Chọn chữ ký mặc định và chọn chữ ký bạn muốn xuất hiện trên Thư mới. Bạn luôn có thể thay đổi thành một chữ ký khác khi viết email.

Bạn muốn xem thêm?

Tạo chữ ký cho email trong Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×