Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Microsoft Teams (miễn phí), bạn có thể dễ dàng tạo cuộc họp với các liên hệ của mình. Bạn có thể tạo các cuộc họp tức thời khi bạn muốn bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ hoặc bạn có thể tạo các cuộc họp đã lên lịch để chia sẻ với liên hệ của mình. Bạn có muốn tạo một cuộc họp nhưng không có tài khoản cho Microsoft Teams (miễn phí)? Đăng ký ngay.

Lưu ý: Trong Microsoft Teams (miễn phí), bạn có thể tạo cuộc họp với tối đa một trăm người dự trong tối đa 60 phút. Tìm hiểu thêm về đăng ký Teams.

 1. Có nhiều cách để tạo một cuộc họp tức thời:

  • Từ tab Trò chuyện của bạn, hãy gõ nhẹ vào Bắt Nút Họp ngay họp tức thời ở phía trên cùng của danh sách.

  • Gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ của bạn, gõ nhẹvào Lịch , sau đó gõ nhẹ vào Bắt Nút Họp ngay họp tức thời ở phía trên cùng của màn hình.

 2. Bạn có thể gõ nhẹ Nút sửa để thay đổi tên cuộc họp.

  Ảnh chụp màn hình cuộc họp teams trên thiết bị di động trên thiết bị di động

 3. Nhấn Chia sẻ lời mời họp Nút Chia sẻ chia sẻ liên kết cuộc họp của bạn qua SMS và hơn thế nữa.

 4. nhẹ Sao chép nối kết Nút Sao chép nối kết cuộc họp để sao chép nối kết lời mời họp vào bảng tạm của bạn.

 5. Gõ nhẹ vào Bắt đầu cuộc họp để bắt đầu.

  • Cuộc họp của bạn được tạo và nối kết cuộc họp của bạn được hiển thị trong cuộc trò chuyện cuộc họp. Bạn có thể sao chép và chia sẻ liên kết này bất cứ lúc nào.

 6. Đặt tùy chọn âm thanh và video của bạn và gõ nhẹ vào Tham gia ngay. Bạn có thể Thêm người dựhoặc Chia sẻ lời mời họp để mọi người tham gia.
   

  Lưu ý: Nếu bạn không muốn yêu cầu người dùng vào phòng đợi của cuộc họp trước khi họ có thể gia nhập, hãy tắt nó bằng cách gõ nhẹ người dự Cuộc họp Nút Hiện người dự, tùy chọn Nút Tùy chọn cuộc họpCuộc họp và chọn Mọi người cho Ai có thể bỏ qua phòng đợi trong danh sách thả xuống.

Lưu ý: Trong bản xem trước Cộng đồng trong Teams, để lên lịch một cuộc họp cộng đồng, hãy tạo nó trong lịch của cộng đồng.

 1. Gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ của bạn, gõnhẹ Lịch, sau đó gõ nhẹ lên lịch cuộc Thêm nút ở phía dưới cùng của màn hình.

 2. Đặt tên cho cuộc họp của bạn trong trường Tên sự kiện.

 3. Bạn có thể Thêm người dự vào cuộc họp của mình bằng cách nhập tên hoặc email của họ.

 4. Bạn có thể đặt cuộc họp cho Cả ngày hoặc bạn có thể điền vào các trường bắt đầu và kết thúc để lên lịch cuộc họp của bạn. Bạn cũng có thể thiết lập để cuộc họp lặp lại hoặc thêm chi tiết.

 5. Gõ nhẹ gửi Nút OK trong Teams để lên lịch cuộc họp của bạn.

 6. Cuộc họp của bạn xuất hiện trên Lịch của bạn; gõ nhẹ vào cuộc họp, sau đó gõ nhẹ Chia sẻ lời mời họp Nút Chia sẻ để chia sẻ nối kết cuộc họp của bạn qua SMS, Skype và nhiều hơn nữa.

 7. nhẹ Gia nhập để bắt đầu cuộc họp, đặt tùy chọn âm thanh và video của bạn và chọn Tham gia ngay để gia nhập cuộc họp với tư cách người chủ trì.

  Lưu ý: Nếu bạn không muốn cho người dùng vào phòng đợi của cuộc họp trước khi họ có thể gia nhập, hãy tắt nó bằng cách gõ nhẹ người dự Cuộc họp Nút Hiện người dự, Tùy chọn cuộc họp Nút Tùy chọn cuộc họp chọn Mọi người cho Ai có thể bỏ qua phòng đợi trong danh sách thả xuống.

Quan trọng: Các tùy chọn có thể khác nhau dựa trên kích cỡ màn hình. Nếu bạn không thấy nút này, bạn có thể cần gõ nhẹ vào Xem thêm Nút Xem thêm tùy chọn để hiển thị thêm các tùy chọn cuộc gọi.

Trong cuộc họp, bạn có thể chọn các mục sau:

 • Nút Bong bóng Trò chuyện TeamsTrò chuyện để hiển thị cuộc trò chuyện cuộc họp.

 • Nút Hiện người dựngười dự Cuộc họp, nơi bạn có thể thêm thành viên từ các liên hệ của mình.

 • Nút tắt video/ tắt camera của bạn.

 • Nút Micrô tắt/bật tiếng micrô của bạn.

 • Nút tùy chọn loa di động Đổi các tùy chọn âm thanh thành Thiết bị, Loa hoặc Âm thanh tắt.

 • nhẹ Xem Nút Xem thêm tùy chọn để hiển thị thêm tùy chọn cuộc gọi:

  • Giơ tay lêntrong cuộc gọi hoặc gửi phản ứng.

  • Nút Bong bóng Trò chuyện TeamsTrò chuyện để hiển thị cuộc trò chuyện cuộc họp.

  • Nút Hiện người dự Con người bạn có thể xem người dự cuộc họp hoặc thêm người vào cuộc họp.

  • Nút Chia sẻ Chia sẻ ảnh, video hoặc màn hình thiết bị của bạn.

  • Nút Bố trí Dạng xem để hiển thị bố trí cuộc gọi hiện tại.

  • Bật hoặc tắt phụ đề chi tiết Bật phụ đề trực tiếp.

  • Cộng đồng Teams không hiển thị nút bong bóng trò chuyệnKhông hiển thị bong bóng trò chuyện.

  • Nút Giữ hãy giữ chặt.

  • Nút tắt video Tắt video đến.

Khi người dùng Microsoft Teams (Miễn phí) gửi lời mời trên lịch, thông tin liên quan đến email của người tổ chức sẽ được cung cấp cho người nhận.  Những lời mời này có thể được gửi qua email hoặc SMS thay mặt cho người tổ chức. 

Đối với người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft dựa trên email của họ (dựa trên Outlook, Hotmail, MSN, v.v.):

 • Người nhận email sẽ được hiển thị địa chỉ email tài khoản Microsoft của người tổ chức.  Địa chỉ email này sẽ được hiển thị cho người tổ chức ở đầu trang khi thư mời lịch đang được chuẩn bị.

 • Người nhận sms / điện thoại dựa trên số điện thoại được gửi một tin nhắn SMS, trong đó có một lời mời tham gia Microsoft Teams (miễn phí).

Đối với người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft dựa trên số điện thoại hoặc đăng nhập bằng tài khoản Microsoft dựa trên email bằng cách sử dụng email không phải của Microsoft (ví dụ: Gmail, Yahoo!):

 • Người nhận email sẽ được hiển thị một địa chỉ email do hệ thống tạo bởi Microsoft duy nhất cho người tổ chức.

 • Người nhận sms / điện thoại dựa trên số điện thoại được gửi một tin nhắn SMS, trong đó có một lời mời tham gia Microsoft Teams (miễn phí).

Tài khoản email được hiển thị thay cho số điện thoại hoặc tài khoản email không phải tài khoản Microsoft bằng cách sử dụng Gmail, Yahoo!, v.v. vì thư mời lịch được liên kết với tài khoản/hộp thư dựa trên email.

Khi người dùng Microsoft Teams (miễn phí) thêm một sự kiện lịch vào lịch cá nhân của họ, thông tin liên quan đến email của người nhận sẽ có sẵn cho những người dự khác của cuộc họp.

Đối với người dùng đã chấp nhận lời mời lịch, hãy thêm lời mời vào lịch cá nhân của họ và đăng nhập bằng:

 • Một tài khoản Microsoft dựa trên email (dựa trên Outlook, Hotmail, MSN, v.v.), địa chỉ email tài khoản Microsoft của họ sẽ hiển thị cho những người dự khác/người dự cuộc họp.

 • Tài khoản Microsoft dựa trên email sử dụng email không phải của Microsoft (ví dụ: Gmail, Yahoo!) hoặc một tài khoản Microsoft dựa trên số điện thoại, một địa chỉ email do Microsoft tạo ra và địa chỉ này dành riêng cho người dùng đó sẽ hiển thị cho những người dự khác/người dự cuộc họp.

Tài khoản email được hiển thị thay cho số điện thoại hoặc email dựa trên tài khoản không phải của Microsoft bằng cách sử dụng Gmail, Yahoo!, v.v. vì thư mời lịch được liên kết với tài khoản/hộp thư dựa trên email.

Người dùng có thể đăng nhập Outlook.com để xuất lời mời lịch của họ. Tìm hiểu cách nhập và xuất email, danh bạ và lịch Outlook.

Teams dành cho người dùng tài khoản cơ quan hoặc trường học sẽ có thể tham gia cuộc họp với tư cách là khách. Trong trường hợp người dùng tài khoản cơ quan hoặc trường học đã đăng nhập vào Teams cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ, họ sẽ tham gia bằng tài khoản cá nhân của mình. Chính sách về quyền riêng tư và điều khoản xử lý dữ liệu của người dùng Teams cho tổ chức cơ quan hoặc trường học không áp dụng cho việc tham gia vào Teams cho các cuộc họp sử dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Thay vào đó, Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft sẽ điều chỉnh việc xử lý dữ liệu cho các cuộc họp bạn mời người khác tham gia.
 

 1. Có nhiều cách để tạo một cuộc họp tức thời:

  • Từ tab Trò chuyện của bạn, hãy gõ nhẹ vào Bắt Nút Họp ngay họp tức thời ở phía trên cùng của danh sách.

  • Gõ nhẹ vào ảnh hồ sơ của bạn, gõ nhẹvào Lịch , sau đó gõ nhẹ vào Bắt Nút Họp ngay họp tức thời ở phía trên cùng của màn hình.

 2. Bạn có thể gõ nhẹ Nút sửa để thay đổi tên cuộc họp.

  Ảnh chụp màn hình lời mời teams dành cho thiết bị di động cho iOS

 3. Nhấn Chia sẻ lời mời họp Nút Chia sẻ chia sẻ liên kết cuộc họp của bạn qua SMS và hơn thế nữa.

 4. nhẹ Sao chép nối kết Nút Sao chép nối kết cuộc họp để sao chép nối kết lời mời họp vào bảng tạm của bạn.

 5. Gõ nhẹ vào Bắt đầu cuộc họp để bắt đầu.

  • Cuộc họp của bạn được tạo và nối kết cuộc họp của bạn được hiển thị trong cuộc trò chuyện cuộc họp. Bạn có thể sao chép và chia sẻ liên kết này bất cứ lúc nào.

 6. Đặt tùy chọn âm thanh và video của bạn và Thêm người dự hoặc Chia sẻ lời mời họp để mọi người tham gia.

Lưu ý: Trong bản xem trước Cộng đồng trong Teams, để lên lịch một cuộc họp cộng đồng, hãy tạo nó trong lịch của cộng đồng.

 1. Gõ nhẹ vào ảnh hồcủa bạn, gõ nhẹ vào Lịch, sau đó gõ nhẹ vào Thêm nút ở cuối màn hình.

 2. Đặt tên cho cuộc họp của bạn trong trường Tiêu đề.

 3. Bạn có thể Thêm người dự vào cuộc họp của mình bằng cách nhập tên hoặc email của họ.

 4. Bạn có thể đặt cuộc họp cho Cả ngày hoặc sử dụng các trường Bắt đầu và Kết thúc để lên lịch cuộc họp của bạn. Bạn cũng có thể đặt cuộc họp lặp lại, đặt địa điểm hoặc thêm Mô tả.

 5. Gõ nhẹ xong để lên lịch cuộc họp của bạn.

 6. Cuộc họp của bạn xuất hiện trên Lịch của bạn; gõ nhẹ vào cuộc họp, sau đó gõ nhẹ Chia sẻ lời mời Nút Chia sẻ để chia sẻ nối kết cuộc họp của bạn qua SMS, Skype và nhiều hơn nữa.

 7. Gõ nhẹ vào cuộc họp trong Lịch của bạn, sau đó gõ nhẹ Gia nhập để bắt đầu cuộc họp, đặt tùy chọn âm thanh và video của bạn, và chọn Tham gia ngay để gia nhập cuộc họp làm người chủ trì.

Quan trọng: Các tùy chọn có thể khác nhau dựa trên kích cỡ màn hình. Nếu bạn không thấy nút này, bạn có thể cần gõ nhẹ vào Xem thêm Nút Xem thêm tùy chọn để hiển thị thêm các tùy chọn cuộc gọi.

Trong cuộc họp, bạn có thể chọn các mục sau:

 • Nút Bong bóng Trò chuyện TeamsTrò chuyện để hiển thị cuộc trò chuyện cuộc họp.

 • Nút Hiện người dựngười dự Cuộc họp, nơi bạn có thể thêm thành viên từ liên hệ của mình.

 • Nút tắt video/ tắt camera của bạn.

 • Nút Micrô tắt/bật tiếng micrô của bạn.

 • Nút tùy chọn loa di động Đổi các tùy chọn âm thanh thành Thiết bị, Loa hoặc Âm thanh tắt.

 • Gõ nhẹ xem thêm Nút Xem thêm tùy chọn để hiển thị thêm tùy chọn cuộc gọi:

  • Giơ tay lêntrong cuộc gọi hoặc gửi phản ứng.

  • Nút Bong bóng Trò chuyện TeamsTrò chuyện để hiển thị cuộc trò chuyện cuộc họp.

  • Nút Hiện người dự Con người bạn có thể xem người dự cuộc họp hoặc thêm người vào cuộc họp.

  • Nút Chia sẻ Chia sẻ ảnh, video hoặc màn hình thiết bị của bạn.

  • làm mờ nền ứng Nền.

  • tắt video đến trong cuộc gọi tfl Tắt video đến.

  • Nút Giữ hãy giữ mình ở đó.

  • Bật hoặc tắt phụ đề chi tiết Bật phụ đề trực tiếp.

  • Cộng đồng Teams không hiển thị nút bong bóng trò chuyệnKhông hiển thị bong bóng trò chuyện.

Khi người dùng Microsoft Teams (miễn phí) gửi lời mời trên lịch, thông tin liên quan đến email của người tổ chức sẽ được cung cấp cho người nhận.  Những lời mời này có thể được gửi qua email hoặc SMS thay mặt cho người tổ chức. 

Đối với người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft dựa trên email của họ (dựa trên Outlook, Hotmail, MSN, v.v.):

 • Người nhận email sẽ được hiển thị địa chỉ email tài khoản Microsoft của người tổ chức.  Địa chỉ email này sẽ được hiển thị cho người tổ chức ở đầu trang khi thư mời lịch đang được chuẩn bị.

 • Người nhận sms / điện thoại dựa trên số điện thoại được gửi một tin nhắn SMS, trong đó có một lời mời tham gia Microsoft Teams (miễn phí).

Đối với người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft dựa trên số điện thoại hoặc đăng nhập bằng tài khoản Microsoft dựa trên email bằng cách sử dụng email không phải của Microsoft (ví dụ: Gmail, Yahoo!):

 • Người nhận email sẽ được hiển thị một địa chỉ email do hệ thống tạo bởi Microsoft duy nhất cho người tổ chức.

 • Người nhận sms / điện thoại dựa trên số điện thoại được gửi một tin nhắn SMS, trong đó có một lời mời tham gia Microsoft Teams (miễn phí).

Tài khoản email được hiển thị thay cho số điện thoại hoặc tài khoản email không phải tài khoản Microsoft bằng cách sử dụng Gmail, Yahoo!, v.v. vì thư mời lịch được liên kết với tài khoản/hộp thư dựa trên email.

Khi người dùng Microsoft Teams (miễn phí) thêm một sự kiện lịch vào lịch cá nhân của họ, thông tin liên quan đến email của người nhận sẽ có sẵn cho những người dự khác của cuộc họp.

Đối với người dùng đã chấp nhận lời mời lịch, hãy thêm lời mời vào lịch cá nhân của họ và đăng nhập bằng:

 • Một tài khoản Microsoft dựa trên email (dựa trên Outlook, Hotmail, MSN, v.v.), địa chỉ email tài khoản Microsoft của họ sẽ hiển thị cho những người dự khác/người dự cuộc họp.

 • Tài khoản Microsoft dựa trên email sử dụng email không phải của Microsoft (ví dụ: Gmail, Yahoo!) hoặc một tài khoản Microsoft dựa trên số điện thoại, một địa chỉ email do Microsoft tạo ra và địa chỉ này dành riêng cho người dùng đó sẽ hiển thị cho những người dự khác/người dự cuộc họp.

Tài khoản email được hiển thị thay cho số điện thoại hoặc email dựa trên tài khoản không phải của Microsoft bằng cách sử dụng Gmail, Yahoo!, v.v. vì thư mời lịch được liên kết với tài khoản/hộp thư dựa trên email.

Người dùng có thể đăng nhập Outlook.com để xuất lời mời lịch của họ. Tìm hiểu cách nhập và xuất email, danh bạ và lịch Outlook.

Teams dành cho người dùng tài khoản cơ quan hoặc trường học sẽ có thể tham gia cuộc họp với tư cách là khách. Trong trường hợp người dùng tài khoản cơ quan hoặc trường học đã đăng nhập vào Teams cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ, họ sẽ tham gia bằng tài khoản cá nhân của mình. Chính sách về quyền riêng tư và điều khoản xử lý dữ liệu của người dùng Teams cho tổ chức cơ quan hoặc trường học không áp dụng cho việc tham gia vào Teams cho các cuộc họp sử dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Thay vào đó, Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft sẽ điều chỉnh việc xử lý dữ liệu cho các cuộc họp bạn mời người khác tham gia.

 1. Có nhiều cách để tạo một cuộc họp tức thời:

  • Mở Microsoft Teams (miễn phí). Từ tab Trò chuyện, chọn Họp ngay Nút Cuộc gọi video ở đầu danh sách.

  • Mở Microsoft Teams (miễn phí). Chọn tab Lịch , chọn Họp ngay Nút Cuộc gọi video ở đầu màn hình, rồi chọn Tạo cuộc họp.

   Mẹo: Để trò chuyện trong Windows 11, chọn nút Mở nhóm Teams mở Teams trong Windows 11.

 2. Nhập tên cho cuộc họp.

  Ảnh chụp màn hình của Teams trên web Họp Ngay.

 3. Chọn Nhận liên kết để chia sẻ để tạo liên kết mà bạn có thể sao chép vào bảng tạm và chia sẻ theo bất kỳ cách nào bạn muốn.
   

  Lưu ý: Sau khi bạn chọn Lấy nối kết để chia sẻ, bạn có thể vô hiệu hóa người dùng vào phòng đợi của cuộc họp trước khi họ có thể gia nhập, bằng cách bấm Cấu hình tùy chọn Cuộc họp, sau đó trong trình duyệt mặc định của bạn, chọn Ai có thể bỏ qua phòng đợi trong menu thả xuống và bấm Lưu.

 4. Chọn Bắt đầu cuộc họp để bắt đầu. Cuộc họp của bạn được tạo và nối kết cuộc họp của bạn được hiển thị trong cuộc trò chuyện cuộc họp.
   

  Lưu ý: Bạn có thể chọn Sao chép liên kết Cuộc họp để tạo liên kết để chia sẻ, Chia sẻ qua Lịch Outlook, Chia sẻ qua Lịch Google hoặc Chia sẻ qua email mặc định trong Microsoft Teams (miễn phí) Windows 11.

 5. Đặt tùy chọn âm thanh và video của bạn, rồi chọn Tham gia ngayTìm hiểu thêm về cách tùy chỉnh nền trong màn hình trước khi gia nhập.

 1. Mở Microsoft Teams (miễn phí).

  Mẹo: Để trò chuyện trong Windows 11, chọn nút Mở nhóm Teams mở Teams trong Windows 11.

 2. Từ tab Lịch , chọn Cuộc họp Mới ở đầu màn hình.

 3. Đặt tên cho cuộc họp của bạn trong trường Thêm tiêu đề.

 4. Nhập tên, email hoặc số điện thoại để thêm người dự vào cuộc họp của bạn.

 5. Bạn có thể điền vào các trường bắt đầu và kết thúc để lên lịch cuộc họp của bạn hoặc thiết lập cuộc họp cho Cả ngày. Bạn cũng có thể đặt để cuộc họp lặp lại, thêm địa điểm hoặc thêm chi tiết.

 6. Chọn Lưu để lên lịch cuộc họp của bạn.

 7. Bạn có thể chọn Sao chép liên kết Nút Sao chép nối kết cuộc họp sao chép liên kết lời mời họp của bạn và chia sẻ theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Cuộc họp của bạn cũng sẽ xuất hiện trên Lịch của bạn; bạn có thể mở cuộc họp vào bất kỳ lúc nào và chọn Sao chép liên kết Nút Sao chép nối kết cuộc họp sao chép liên kết lời mời họp của bạn.

  • Bạn có thể mở cuộc họp vào bất kỳ lúc nào và chọn Sao chép liên kết Nút Sao chép nối kết cuộc họp sao chép nối kết lời mời họp của bạn.

  • Bạn có thể cấu hình các tùy chọn quyền riêng tư của cuộc họp bằng cách bấm Tùy chọn cuộc họp. Một tab mới sẽ mở trong trình duyệt mặc định của bạn, nơi bạn có thể đặt Ai có thể bỏ qua phòng đợi và Ai có thể trình bày tùy chọn trong menu thả xuống.

Trong cuộc họp, bạn có thể chọn các mục sau:

 • Nút Bong bóng Trò chuyện TeamsTrò chuyện để hiển thị cuộc trò chuyện cuộc họp.

 • Nút Hiện người dự Con người  bạn có thể xem người dự cuộc họp hoặc thêm người vào cuộc họp ở đây.

 • Nút Bố trí Xem để chọn bố trí cuộc gọi.

 • Teams Giơ tay hãy giơ tay lên trong sự kêu gọi.

 • Teams phản ứng trong một cuộc gọi React gửi phản ứng đến cuộc gọi.

 • Chọn Xem Nút Xem thêm tùy chọnkhác để hiển thị thêm hành động cho cuộc gọi của bạn:

  • Nút Thông tin cuộc họp Chọn Thông tin cuộc họp để hiển thị tiêu đề cuộc họp, sao chép liên kết cuộc họp và nhiều nội dung khác.

  • Nút Hiệu ứng nền dụng các hiệu ứng nền, như làm mờ hoặc thay đổi nền.

  • Bật hoặc tắt phụ đề chi tiết Bật phụ đề trực tiếp.

  • Nút Cài đặt vào cài đặt Thiết bị của bạn để kiểm tra thiết bị Âm thanh và Video.

  • Nút Tùy chọn cuộc họp Mở tùy chọn Cuộc họp để kiểm soát ai có thể bỏ qua phòng đợi hoặc trình bày nội dung.

  • Nút trợ năng của Teamschọn tùy chọn Trợ năng của bạn.

  • Nút tiêu điểmTrọng tâm vào nội dung.

  • Xem cuộc gọi ở chế độ toàn màn hình Xem cuộc gọi ở Chế độ toàn màn hình.

  • Cộng đồng Teams không hiển thị nút bong bóng trò chuyệnKhông hiển thị bong bóng trò chuyện.

  • Nút tắt video Tắt video đến.

 • Nút tắt video /tắt Camera của bạn.

 • Nút Micrô Tắt/bật tiếng Micrôcủa bạn.

 • Nút Chia sẻchia sẻ màn hình của bạn. Khi chọn màn hình bạn muốn chia sẻ, bạn cũng sẽ có tùy chọn Bao gồm âm thanh máy tính.

Khi người dùng Microsoft Teams (miễn phí) gửi lời mời trên lịch, thông tin liên quan đến email của người tổ chức sẽ được cung cấp cho người nhận.  Những lời mời này có thể được gửi qua email hoặc SMS thay mặt cho người tổ chức. 

Đối với người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft dựa trên email của họ (dựa trên Outlook, Hotmail, MSN, v.v.):

 • Người nhận email sẽ được hiển thị địa chỉ email tài khoản Microsoft của người tổ chức.  Địa chỉ email này sẽ được hiển thị cho người tổ chức ở đầu trang khi thư mời lịch đang được chuẩn bị.

 • Người nhận sms / điện thoại dựa trên số điện thoại được gửi một tin nhắn SMS, trong đó có một lời mời tham gia Microsoft Teams (miễn phí).

Đối với người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft dựa trên số điện thoại hoặc đăng nhập bằng tài khoản Microsoft dựa trên email bằng cách sử dụng email không phải của Microsoft (ví dụ: Gmail, Yahoo!):

 • Người nhận email sẽ được hiển thị một địa chỉ email do hệ thống tạo bởi Microsoft duy nhất cho người tổ chức.

 • Người nhận sms / điện thoại dựa trên số điện thoại được gửi một tin nhắn SMS, trong đó có một lời mời tham gia Microsoft Teams (miễn phí).

Tài khoản email được hiển thị thay cho số điện thoại hoặc tài khoản email không phải tài khoản Microsoft bằng cách sử dụng Gmail, Yahoo!, v.v. vì thư mời lịch được liên kết với tài khoản/hộp thư dựa trên email.

Khi người dùng Microsoft Teams (miễn phí) thêm một sự kiện lịch vào lịch cá nhân của họ, thông tin liên quan đến email của người nhận sẽ có sẵn cho những người dự khác của cuộc họp.

Đối với người dùng đã chấp nhận lời mời lịch, hãy thêm lời mời vào lịch cá nhân của họ và đăng nhập bằng:

 • Một tài khoản Microsoft dựa trên email (dựa trên Outlook, Hotmail, MSN, v.v.), địa chỉ email tài khoản Microsoft của họ sẽ hiển thị cho những người dự khác/người dự cuộc họp.

 • Tài khoản Microsoft dựa trên email sử dụng email không phải của Microsoft (ví dụ: Gmail, Yahoo!) hoặc một tài khoản Microsoft dựa trên số điện thoại, một địa chỉ email do Microsoft tạo ra và địa chỉ này dành riêng cho người dùng đó sẽ hiển thị cho những người dự khác/người dự cuộc họp.

Tài khoản email được hiển thị thay cho số điện thoại hoặc email dựa trên tài khoản không phải của Microsoft bằng cách sử dụng Gmail, Yahoo!, v.v. vì thư mời lịch được liên kết với tài khoản/hộp thư dựa trên email.

Người dùng có thể đăng nhập Outlook.com để xuất lời mời lịch của họ. Tìm hiểu cách nhập và xuất email, danh bạ và lịch Outlook.

Teams dành cho người dùng tài khoản cơ quan hoặc trường học sẽ có thể tham gia cuộc họp với tư cách là khách. Trong trường hợp người dùng tài khoản cơ quan hoặc trường học đã đăng nhập vào Teams cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ, họ sẽ tham gia bằng tài khoản cá nhân của mình. Chính sách về quyền riêng tư và điều khoản xử lý dữ liệu của người dùng Teams cho tổ chức cơ quan hoặc trường học không áp dụng cho việc tham gia vào Teams cho các cuộc họp sử dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Thay vào đó, Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft sẽ điều chỉnh việc xử lý dữ liệu cho các cuộc họp bạn mời người khác tham gia.

 1. Có nhiều cách để tạo một cuộc họp tức thời:

  • Từ tab Trò chuyện của bạn, chọn Cuộc Nút Họp ngay họp mới ở đầu danh sách.

  • Chọn tab Lịch , bấm Họp ngay Nút Họp ngay ở đầu màn hình, rồi chọn Tạo cuộc họp.

 2. Nhập tên cho cuộc họp.

  Ảnh chụp màn hình của Teams trên web Họp Ngay.

 3. Chọn Nhận liên kết để chia sẻ để tạo liên kết mà bạn có thể sao chép vào bảng tạm và chia sẻ theo bất kỳ cách nào bạn muốn.

 4. Chọn Bắt đầu cuộc họp để bắt đầu.

  • Cuộc họp của bạn được tạo và nối kết cuộc họp của bạn được hiển thị trong cuộc trò chuyện cuộc họp. Bạn có thể sao chép và chia sẻ liên kết này bất cứ lúc nào.

 5. Đặt tùy chọn âm thanh và video của bạn, rồi chọn Tham gia ngay.

 1. Từ tab Lịch , chọn nút Cuộc họp Mới ở đầu màn hình.

 2. Đặt tên cho cuộc họp của bạn trong trường Tiêu đề.

 3. Nhập tên, email hoặc số điện thoại để thêm người dự vào cuộc họp của bạn.

 4. Bạn có thể điền vào các trường bắt đầu và kết thúc để lên lịch cuộc họp của bạn hoặc thiết lập cuộc họp cho Cả ngày. Bạn cũng có thể đặt để cuộc họp lặp lại, thêm địa điểm hoặc thêm chi tiết.

 5. Chọn Lưu để lên lịch cuộc họp của bạn.

 6. Bạn có thể chọn Sao chép liên kết Nút Sao chép nối kết cuộc họp sao chép liên kết lời mời họp của bạn và chia sẻ theo bất kỳ cách nào bạn muốn hoặc bạn có thể sử dụng Lịch Google để tạo và gửi cuộc họp thông qua Lịch Google. Cuộc họp của bạn cũng sẽ xuất hiện trên lịch của bạn.

  • Bạn có thể mở cuộc họp vào bất kỳ lúc nào và chọn Sao chép liên kết Nút Sao chép nối kết cuộc họp sao chép nối kết lời mời họp của bạn.

Trong cuộc họp, bạn có thể chọn các mục sau:

 • Nút Bố trí Xem để chọn bố trí cuộc gọi.

 • Nút Hiện người dự Con người  bạn có thể xem người dự cuộc họp hoặc thêm người vào cuộc họp ở đây.

 • Nút Bong bóng Trò chuyện TeamsHiển thị hội thoại để hiển thị cuộc trò chuyện cuộc họp.

 • Teams Giơ tay hãy giơ tay lên trong sự kêu gọi.

 • Teams phản ứng trong một cuộc gọi React gửi phản ứng đến cuộc gọi.

 • Chọn Xem Nút Xem thêm tùy chọnkhác để hiển thị thêm hành động cho cuộc gọi của bạn:

 • Nút tắt video/ tắt camera của bạn.

 • Nút Micrô tắt/bật tiếng micrô của bạn.

 • Nút Chia sẻchia sẻ màn hình của bạn. Khi chọn màn hình bạn muốn chia sẻ, bạn cũng sẽ có tùy chọn Bao gồm âm thanh máy tính.

Khi người dùng Microsoft Teams (miễn phí) gửi lời mời trên lịch, thông tin liên quan đến email của người tổ chức sẽ được cung cấp cho người nhận.  Những lời mời này có thể được gửi qua email hoặc SMS thay mặt cho người tổ chức. 

Đối với người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft dựa trên email của họ (dựa trên Outlook, Hotmail, MSN, v.v.):

 • Người nhận email sẽ được hiển thị địa chỉ email tài khoản Microsoft của người tổ chức.  Địa chỉ email này sẽ được hiển thị cho người tổ chức ở đầu trang khi thư mời lịch đang được chuẩn bị.

 • Người nhận sms / điện thoại dựa trên số điện thoại được gửi một tin nhắn SMS, trong đó có một lời mời tham gia Microsoft Teams (miễn phí).

Đối với người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft dựa trên số điện thoại hoặc đăng nhập bằng tài khoản Microsoft dựa trên email bằng cách sử dụng email không phải của Microsoft (ví dụ: Gmail, Yahoo!):

 • Người nhận email sẽ được hiển thị một địa chỉ email do hệ thống tạo bởi Microsoft duy nhất cho người tổ chức.

 • Người nhận sms / điện thoại dựa trên số điện thoại được gửi một tin nhắn SMS, trong đó có một lời mời tham gia Microsoft Teams (miễn phí).

Tài khoản email được hiển thị thay cho số điện thoại hoặc tài khoản email không phải tài khoản Microsoft bằng cách sử dụng Gmail, Yahoo!, v.v. vì thư mời lịch được liên kết với tài khoản/hộp thư dựa trên email.

Khi người dùng Microsoft Teams (miễn phí) thêm một sự kiện lịch vào lịch cá nhân của họ, thông tin liên quan đến email của người nhận sẽ có sẵn cho những người dự khác của cuộc họp.

Đối với người dùng đã chấp nhận lời mời lịch, hãy thêm lời mời vào lịch cá nhân của họ và đăng nhập bằng:

 • Một tài khoản Microsoft dựa trên email (dựa trên Outlook, Hotmail, MSN, v.v.), địa chỉ email tài khoản Microsoft của họ sẽ hiển thị cho những người dự khác/người dự cuộc họp.

 • Tài khoản Microsoft dựa trên email sử dụng email không phải của Microsoft (ví dụ: Gmail, Yahoo!) hoặc một tài khoản Microsoft dựa trên số điện thoại, một địa chỉ email do Microsoft tạo ra và địa chỉ này dành riêng cho người dùng đó sẽ hiển thị cho những người dự khác/người dự cuộc họp.

Tài khoản email được hiển thị thay cho số điện thoại hoặc email dựa trên tài khoản không phải của Microsoft bằng cách sử dụng Gmail, Yahoo!, v.v. vì thư mời lịch được liên kết với tài khoản/hộp thư dựa trên email.

Người dùng có thể đăng nhập Outlook.com để xuất lời mời lịch của họ. Tìm hiểu cách nhập và xuất email, danh bạ và lịch Outlook.

Teams dành cho người dùng tài khoản cơ quan hoặc trường học sẽ có thể tham gia cuộc họp với tư cách là khách. Trong trường hợp người dùng tài khoản cơ quan hoặc trường học đã đăng nhập vào Teams cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ, họ sẽ tham gia bằng tài khoản cá nhân của mình. Chính sách về quyền riêng tư và điều khoản xử lý dữ liệu của người dùng Teams cho tổ chức cơ quan hoặc trường học không áp dụng cho việc tham gia vào Teams cho các cuộc họp sử dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Thay vào đó, Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft sẽ điều chỉnh việc xử lý dữ liệu cho các cuộc họp bạn mời người khác tham gia.

 1. Có nhiều cách để tạo một cuộc họp tức thời:

  • Từ tab Trò chuyện của bạn, bấm vào Cuộc họp mới Nút Họp ngay trên danh sách trò chuyện của bạn.

  • Chọn tab Lịch , bấm Họp ngay Nút Họp ngay ở đầu màn hình, rồi bấm Tạo cuộc họp.

 2. Nhập tên cho cuộc họp.

  Ảnh chụp màn hình của Teams trên web Họp Ngay.

 3. Bấm vào Nhận liên kết để chia sẻ để tạo liên kết mà bạn có thể sao chép vào bảng tạm và chia sẻ theo bất kỳ cách nào bạn muốn.

  Lưu ý: Sau khi bạn bấm Lấy nối kết để chia sẻ, bạn có thể tắt người dùng vào phòng đợi của cuộc họp trước khi họ có thể gia nhập, bằng cách bấm Cấu hình tùy chọn Cuộc họp. Một tab mới sẽ mở trong trình duyệt mặc định của bạn, nơi bạn có thể thay đổi Ai có thể bỏ qua phòng đợi trong menu thả xuống. Đặt các tùy chọn của bạn, rồi bấm Lưu.

 4. Chọn Bắt đầu cuộc họp để bắt đầu.

  Lưu ý: Trình duyệt của bạn sẽ yêu cầu quyền sử dụng thiết bị ghi của bạn và bạn phải cấp quyền truy cập nếu bạn muốn nói trong cuộc họp. Bạn sẽ có tùy chọn tắt âm thanh cho cuộc họp.

 1. Từ tab Lịch , chọn nút Cuộc họp Mới ở đầu màn hình.

 2. Đặt tên cho cuộc họp của bạn trong trường Tiêu đề.

 3. Thêm người dự bắt buộc vào cuộc họp của bạn.

 4. Bạn có thể điền vào các trường bắt đầu và kết thúc để lên lịch cuộc họp của bạn hoặc thiết lập cuộc họp cho Cả ngày. Bạn cũng có thể đặt để cuộc họp lặp lại, thêm địa điểm hoặc thêm chi tiết.

 5. Chọn Lưu để lên lịch cuộc họp của bạn.

 6. Bạn có thể chọn Sao chép liên kết Nút Sao chép nối kết cuộc họp sao chép liên kết lời mời họp của bạn và chia sẻ theo bất kỳ cách nào bạn muốn hoặc bạn có thể sử dụng Lịch Google để tạo và gửi cuộc họp thông qua Lịch Google. Cuộc họp của bạn cũng sẽ xuất hiện trên lịch của bạn.

  • Bạn có thể mở cuộc họp vào bất kỳ lúc nào và chọn Sao chép liên kết Nút Sao chép nối kết cuộc họp sao chép nối kết lời mời họp của bạn.

  • Bạn có thể cấu hình các tùy chọn quyền riêng tư của cuộc họp bằng cách bấm Tùy chọn cuộc họp. Một tab mới sẽ mở trong trình duyệt mặc định của bạn, nơi bạn có thể đặt Ai có thể bỏ qua phòng đợi và Ai có thể trình bày tùy chọn trong menu thả xuống.

Trong cuộc họp, bạn có thể chọn các mục sau:

 • Nút tắt video/ tắt camera của bạn.

 • Nút Micrô tắt/bật tiếng micrô của bạn.

 • Nút Chia sẻChia sẻ màn hìnhnền của bạn.

 • Nút Xem thêm tùy chọn Các hành động khác để hiển thị tùy chọn cuộc gọi của bạn.

  • Nút Cài đặt vào cài đặt Thiết bị của bạn để kiểm tra các thiết bị âm thanh và video.

  • Nút Thông tin cuộc họp Hiển thị chi tiết cuộc họp để hiển thị tiêu đề cuộc họp, sao chép liên kết cuộc họp và nhiều nội dung khác.

  • Nút Bật chế độ toàn màn hình Nhập toàn màn hình.

  • Thay đổi chế độ xem của bạn.

  • Biểu tượng kết thúc cuộc họp trong Teams Kết thúc cuộc họp.

  • Nút tắt video Tắt video đến.

 • Nút Nâng tay giơ tay lên để đưa tay lên trong sự kêu gọi.

 • Nút Bong bóng Trò chuyện TeamsHiển thị hội thoại để hiển thị cuộc trò chuyện cuộc họp.

 • Nút Hiện người dựHiển thị người dự để xem hoặc thêm người dự từ liên hệ của bạn.

Khi người dùng Microsoft Teams (miễn phí) gửi lời mời trên lịch, thông tin liên quan đến email của người tổ chức sẽ được cung cấp cho người nhận.  Những lời mời này có thể được gửi qua email hoặc SMS thay mặt cho người tổ chức. 

Đối với người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft dựa trên email của họ (dựa trên Outlook, Hotmail, MSN, v.v.):

 • Người nhận email sẽ được hiển thị địa chỉ email tài khoản Microsoft của người tổ chức.  Địa chỉ email này sẽ được hiển thị cho người tổ chức ở đầu trang khi thư mời lịch đang được chuẩn bị.

 • Người nhận sms / điện thoại dựa trên số điện thoại được gửi một tin nhắn SMS, trong đó có một lời mời tham gia Microsoft Teams (miễn phí).

Đối với người dùng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft dựa trên số điện thoại hoặc đăng nhập bằng tài khoản Microsoft dựa trên email bằng cách sử dụng email không phải của Microsoft (ví dụ: Gmail, Yahoo!):

 • Người nhận email sẽ được hiển thị một địa chỉ email do hệ thống tạo bởi Microsoft duy nhất cho người tổ chức.

 • Người nhận sms / điện thoại dựa trên số điện thoại được gửi một tin nhắn SMS, trong đó có một lời mời tham gia Microsoft Teams (miễn phí).

Tài khoản email được hiển thị thay cho số điện thoại hoặc tài khoản email không phải tài khoản Microsoft bằng cách sử dụng Gmail, Yahoo!, v.v. vì thư mời lịch được liên kết với tài khoản/hộp thư dựa trên email.

Khi người dùng Microsoft Teams (miễn phí) thêm một sự kiện lịch vào lịch cá nhân của họ, thông tin liên quan đến email của người nhận sẽ có sẵn cho những người dự khác của cuộc họp.

Đối với người dùng đã chấp nhận lời mời lịch, hãy thêm lời mời vào lịch cá nhân của họ và đăng nhập bằng:

 • Một tài khoản Microsoft dựa trên email (dựa trên Outlook, Hotmail, MSN, v.v.), địa chỉ email tài khoản Microsoft của họ sẽ hiển thị cho những người dự khác/người dự cuộc họp.

 • Tài khoản Microsoft dựa trên email sử dụng email không phải của Microsoft (ví dụ: Gmail, Yahoo!) hoặc một tài khoản Microsoft dựa trên số điện thoại, một địa chỉ email do Microsoft tạo ra và địa chỉ này dành riêng cho người dùng đó sẽ hiển thị cho những người dự khác/người dự cuộc họp.

Tài khoản email được hiển thị thay cho số điện thoại hoặc email dựa trên tài khoản không phải của Microsoft bằng cách sử dụng Gmail, Yahoo!, v.v. vì thư mời lịch được liên kết với tài khoản/hộp thư dựa trên email.

Người dùng có thể đăng nhập Outlook.com để xuất lời mời lịch của họ. Tìm hiểu cách nhập và xuất email, danh bạ và lịch Outlook.

Teams dành cho người dùng tài khoản cơ quan hoặc trường học sẽ có thể tham gia cuộc họp với tư cách là khách. Trong trường hợp người dùng tài khoản cơ quan hoặc trường học đã đăng nhập vào Teams cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ, họ sẽ tham gia bằng tài khoản cá nhân của mình. Chính sách về quyền riêng tư và điều khoản xử lý dữ liệu của người dùng Teams cho tổ chức cơ quan hoặc trường học không áp dụng cho việc tham gia vào Teams cho các cuộc họp sử dụng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Thay vào đó, Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft sẽ điều chỉnh việc xử lý dữ liệu cho các cuộc họp bạn mời người khác tham gia.

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ hoặc đặt câu hỏi trong Cộng đồng Microsoft Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×