Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Cách nhanh nhất để tạo siêu kết nối cơ bản trong tài liệu Microsoft 365 là nhấn ENTER hoặc PHÍM CÁCH sau khi bạn nhập địa chỉ của trang web hiện có, chẳng hạn như http://www.contoso.com. Microsoft 365 sẽ tự động chuyển đổi địa chỉ thành liên kết.

Ngoài các trang web, bạn có thể tạo liên kết đến các tệp hiện có hoặc tệp mới trên máy tính của mình, tới địa chỉ email và các vị trí cụ thể trong tài liệu. Bạn cũng có thể chỉnh sửa địa chỉ, văn bản hiển thị và kiểu phông chữ hoặc màu của siêu kết nối.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn muốn loại bỏ nối kết hoặc dừng việc Microsoft 365 khỏi tự động thêm siêu kết nối, hãy xem mục Loại bỏ hoặc tắt siêu kết nối.

 • Bài viết này áp dụng cho các phiên bản trên máy tính của Word, Excel, Outlook và PowerPoint. Một tập hợp các tính năng siêu kết nối được đơn giản hóa trên Microsoft 365 Online. Nếu bạn có phiên bản Microsoft 365 trên máy tính, bạn có thể chỉnh sửa tài liệu của mình ở đó để có thêm các tính năng siêu kết nối nâng cao hoặc bạn có thể thử hoặc mua phiên bản mới nhất của Microsoft 365.

 1. Chọn văn bản hoặc ảnh bạn muốn hiển thị dưới dạng siêu kết nối.

 2. Trên dải băng, trên tab Chèn , chọn Liên kết.

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào văn bản hoặc ảnh và bấm Nối kết trên menu lối tắt.

 3. Trong hộp Chèn Siêu kết nối, nhập hoặc dán nối kết của bạn vào hộp Địa chỉ.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy hộp Địa chỉ, hãy đảm bảo Tệp hoặc Trang Web Hiện có được chọn bên dưới Nối kết đến.

  Hoặc bạn có thể nhập văn bản hiển thị khác cho liên kết của mình trong hộp Văn bản để hiển thị.

  Lưu ý: Nếu bạn không biết địa chỉ cho siêu kết nối của mình, hãy bấm Duyệt Nút Duyệt Web web để xác định vị trí URL trên Internet và sao chép nó.

Tùy chọn: Để tùy chỉnh Mách nước xuất hiện khi bạn dừng con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mách nước ở góc trên bên phải của hộp thoại Chèn Siêu kết nối và nhập văn bản bạn muốn.

Bạn có thể thêm siêu kết nối đến tệp trên máy tính hoặc đến tệp mới mà bạn muốn tạo trên máy tính của mình.

 1. Chọn văn bản hoặc ảnh bạn muốn hiển thị dưới dạng siêu kết nối.

 2. Nhấn Ctrl+K.

 3. Dưới Nối kết đến, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để nối kết đến tệp hiện có, hãy bấm Tệp hoặc Trang Web Hiện có bên dưới Nối kết đến, rồi tìm tệp trong danh sách Tìm trong hoặc danh sách Thư mục Hiện tại.

   Thêm siêu kết nối vào tệp hiện có

  • Để tạo một tệp mới, trống và nối kết đến tệp đó, hãy bấm Tạo Tài liệu Mới bên dưới Nối kết đến, nhập tên cho tệp mới, rồi dùng vị trí hiển thị bên dưới Đường dẫn đầy đủ hoặc duyệt đến vị trí lưu khác bằng cách bấm Thay đổi. Bạn cũng có thể chọn có sửa tài liệu mới sau hay mở và Sửa tài liệu mới ngay bây giờ.

   Tạo siêu kết nối đến tệp mới

Tùy chọn: Để tùy chỉnh Mách nước xuất hiện khi bạn dừng con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mách nước ở góc trên bên phải của hộp thoại Chèn Siêu kết nối và nhập văn bản bạn muốn.

 1. Chọn văn bản hoặc ảnh bạn muốn hiển thị dưới dạng siêu kết nối.

 2. Nhấn Ctrl+K.

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào văn bản hoặc ảnh và bấm Nối kết trên menu lối tắt.

 3. Dưới Nối kết tới, bấm Địa chỉ E-mail.

  Tạo siêu kết nối đến địa chỉ email

 4. Nhập địa chỉ email bạn muốn trong hộp Địa chỉ email hoặc chọn một địa chỉ trong danh sách Địa chỉ email được sử dụng gần đây.

 5. Trong hộp Chủ đề, hãy nhập chủ đề của thư.

  Lưu ý: Một số trình duyệt web và chương trình email có thể không nhận ra dòng chủ đề.

Tùy chọn: Để tùy chỉnh Mách nước xuất hiện khi bạn dừng con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mách nước ở góc trên bên phải của hộp thoại Chèn Siêu kết nối và nhập văn bản bạn muốn.

Bạn cũng có thể tạo siêu kết nối đến thư email trống bằng cách chỉ cần nhập địa chỉ vào tài liệu. Ví dụ: nhập someone@example.com và Microsoft 365 sẽ tạo siêu kết nối cho bạn (trừ khi bạn tắt định dạng tự động của siêu kết nối).

Bạn có thể tạo siêu kết nối liên kết đến tài liệu Word hoặc thư email Outlook có chứa các kiểu đầu đề hoặc thẻ đánh dấu. Bạn cũng có thể nối kết đến các trang chiếu hoặc trình chiếu tùy chỉnh trong bản trình bày PowerPoint và các ô và trang tính cụ thể trong bảng tính Excel.

Mẹo: 

 • Tìm hiểu về cách thêm thẻ đánh dấu.

 • Để thêm kiểu đầu đề, hãy chọn văn bản đầu đề, bấm vào tab Trang đầu trong Word hoặc tab Định dạng Văn bản trong Outlook, rồi chọn một kiểu trong nhóm Kiểu .

Tạo siêu kết nối đến vị trí trong tài liệu hiện tại

 1. Chọn văn bản hoặc ảnh bạn muốn hiển thị dưới dạng siêu kết nối.

 2. Nhấn Ctrl+K.

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào văn bản hoặc ảnh và bấm Nối kết trên menu lối tắt.

 3. Trong phần Nối kết tới, bấm Vị trí trong Tài liệu này.

  Tạo liên kết đến một vị trí trong tài liệu hiện tại

 4. Trong danh sách, chọn đầu đề (chỉ tài liệu hiện tại), thẻ đánh dấu, trang chiếu, trình chiếu tùy chỉnh hoặc tham chiếu ô mà bạn muốn liên kết đến.

Tùy chọn: Để tùy chỉnh Mách nước xuất hiện khi bạn dừng con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mách nước ở góc trên bên phải của hộp thoại Chèn Siêu kết nối và nhập văn bản bạn muốn.

Tạo siêu kết nối đến vị trí trong tài liệu khác

 1. Chọn văn bản hoặc ảnh bạn muốn hiển thị dưới dạng siêu kết nối.

 2. Nhấn Ctrl+K.

  Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào văn bản hoặc ảnh và bấm Nối kết trên menu lối tắt.

 3. Dưới Nối kết tới, bấm Tệp hay Trang Web hiện có.

  Thêm siêu kết nối vào tệp hiện có

 4. Trong hộp Tìm trong , bấm vào mũi tên xuống, rồi tìm và chọn tệp bạn muốn nối kết đến.

 5. Bấm Thẻ đánh dấu, chọn đầu đề, thẻ đánh dấu, trang chiếu, trình chiếu tùy chỉnh hoặc tham chiếu ô bạn muốn, rồi bấm OK.

Tùy chọn: Để tùy chỉnh Mách nước xuất hiện khi bạn dừng con trỏ trên siêu kết nối, hãy bấm Mách nước ở góc trên bên phải của hộp thoại Chèn Siêu kết nối và nhập văn bản bạn muốn.

Xem thêm

Loại bỏ hoặc tắt siêu kết nối

Tạo siêu kết nối trong Publisher

Tạo siêu kết nối trong OneNote

Siêu kết nối trong Word trên web

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×