Chủ đề liên quan
×
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn không cần phải chèn mọi thứ vào OneNote. Bằng cách thêm nối kết đến nội dung liên quan, bạn có thể nhanh chóng đến được trang Web hoặc tài liệu liên quan đến ghi chú của mình. Liên kết được ưa thích khi bạn biết trang Web hoặc tài liệu có thể được cập nhật và bạn luôn muốn có phiên bản mới nhất.

Lưu ý: Nếu bạn muốn nối kết đến những nơi khác trong OneNote, hãy xem Tạo nối kết đến sổ tay, phần, trang và đoạn văn

Nhập liên kết

Thêm liên kết vào văn bản hoặc hình ảnh

 1. Chọn văn bản hoặc ảnh mà bạn muốn nối kết đến đó.

 2. Chọn Chèn > Nối kết. (Nhấn CTRL+K)

  Nếu bạn đã chọn văn bản, văn bản sẽ xuất hiện trong hộp Văn bản để hiển thị.

 3. Trong hộp Địa chỉ, nhập liên kết hoặc chọn các nút để duyệt web hoặc định vị tệp.

  Thêm nối kết
 4. Chọn OK.

Chỉnh sửa liên kết

 1. Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh liên kết, rồi chọn Chỉnh sửa liên kết.

 2. Chỉnh sửa hộp Văn bản để hiển thị hoặc Địa chỉ, rồi chọn OK.

  Sửa nối kết

Loại bỏ liên kết

Bấm chuột phải vào văn bản hoặc hình ảnh liên kết, rồi chọn Loại bỏ Liên kết trên menu lối tắt.

Lưu ý: Bạn sẽ không thấy tùy chọn này cho nối kết được OneNote tự động tạo. Để loại bỏ loại liên kết này, hãy chọn Sửa Nối kết và thay đổi Văn bản để hiển thị thành văn bản mô tả thay vì URL. Ví dụ: thay đổi từ http://www.bing.com thành "Bing Me!". Sau đó, bạn sẽ có thể bấm chuột phải vào liên kết và loại bỏ nó.

Xem thêm

Tạo nối kết đến sổ tay, phần, trang và đoạn văn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×