Tạo kênh

Người đóng góp Microsoft Stream có thể tạo các kênh để phân loại và sắp xếp video. Để biết thêm thông tin về cách thức làm việc kênh, hãy xem tổng quan về nhóm và kênh.

 • Các kênh Companywide phải có tên duy nhất trong tổ chức của bạn

 • Các kênh nhóm phải có tên duy nhất trong nhóm

 • Một hình ảnh kênh mô tả và sẽ được thêm vào giúp mọi người dễ tìm và nhận diện kênh của bạn

 • Hình ảnh kênh tùy chỉnh phải là hình vuông. Nếu hình ảnh có hình dạng khác, nó sẽ được cắt xén thành hình vuông

 1. Trong thanh dẫn hướng Stream, đi tới tạo > tạo kênh

 2. Trong trang tạo kênh , hãy đặt tên và mô tả duy nhất cho kênh của bạn. Tên kênh được giới hạn trong 30 ký tự. Mô tả kênh được giới hạn ở 2.000 ký tự.

 3. Trong trường truy nhập kênh , chọn nếu bạn muốn kênh của mình trở thành kênh companywide hoặc kênh nhóm. Nếu bạn chọn kênh nhóm, hãy nhập nhóm bạn muốn kênh được chứa trong đó.

  Lưu ý: Bạn không thể thay đổi kiểu kênh sau khi tạo kênh.

 4. Thêm hình ảnh kênh tùy chỉnh để làm cho kênh của bạn trông là duy nhất

 5. Nhấn tạo

Quay lại kênh của bạn

Sau khi kênh được tạo, bạn có thể quay lại kênh của mình dưới nội dung của tôi > các kênh của tôi

Xem thêm

Bắt đầu

Tổng quan về nhóm và kênh

Quyền

Thêm video vào nhóm và kênh

Sửa kênh

Gói đăng ký giúp tận dụng tối đa thời gian của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×