Sử dụng các nhóm và kênh để sắp xếp video và kiểm soát quyền cho video của bạn trong Microsoft Stream. Video có thể có ở bất kỳ số lượng nhóm và kênh nào cùng một lúc.

Thêm video vào các nhóm và kênh

  1. Trong Stream, tìm video (ví dụ: thông qua Video của tôi, Kênh của tôi, Nhóm của tôi, hoặc Duyệt

  2. Bấm vào biểu tượng Xem thêm, rồi bấm vào Thêm vào nhóm/kênh       văn bản thay thế

  3. Tìm nhóm hoặc kênh bạn muốn thêm bằng hộp tìm kiếm Chia sẻ với văn bản thay thế

  4. Bấm vào nhóm hoặc kênh, rồi chọn Thêm

Who thể thêm video vào nhóm/kênh?

  • Nếu video là video toàn công ty, bạn có thể thêm nó vào bất kỳ nhóm/kênh nào của bạn ngay cả khi bạn không phải là chủ sở hữu của video.

  • Nếu bạn là chủ sở hữu của video, bạn có thể thêm video của bạn vào bất kỳ nhóm/kênh nào mà bạn có thể đóng góp vào.

Các cách khác để thêm

Bạn cũng có thể thêm video vào nhóm/kênh như một phần của việc tải lên video hoặc chỉnh sửa chi tiết video:

Tải video lên Chỉnh sửa video

Xem thêm

Bắt đầu

Tổng quan về nhóm và kênh

Đặt quyền tải video lên mặc định

Quyền và quyền riêng tư

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×