Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Đăng nhập vào Planner và bạn sẽ thấy một kế hoạch cho từng nhóm Microsoft 365 của mình.

Để bắt đầu

 1. Chọn một gói bên dưới Các gói đã ghim hoặcTất cả gói.

  HOẶC

 2. Bắt đầu một kế hoạch mới bằng cách chọn Gói mới.

Chọn một gói hoặc bấm vào Gói mới

Gói mới, nhóm mới

Khi bạn tạo kế hoạch, một nhóm Microsoft 365 được tạo để hỗ trợ kế hoạch của bạn. Microsoft 365 giúp bạn và những người bạn đang làm việc cùng dễ dàng cộng tác không chỉ trong Planner, mà còn trong OneNote, Outlook, OneDrive và hơn thế nữa.

Để tạo một kế hoạch và nhóm mới

 1. Đặt tên cho gói của bạn.

 2. Chọn tạo nhóm mới hay thêm kế hoạch vào nhóm hiện có (xem bộ các bước tiếp theo).

 3. Chọn người có thể xem gói của bạn.

 4. Chọn Tùy chọn để thêm mô tả.

 5. Chọn Tạo kế hoạch.

Ảnh chụp màn hình của hộp thoại Kế hoạch mới Planner hiển thị hộp chú thích cho 1 tên được nhập "Nguồn bán hàng đang triển nên", 2 tùy chọn để "Thêm vào một Nhóm Office 365 hiện có", 3 tùy chọn Quyền riêng tư và 4 Tùy chọn thả xuống.

Lưu ý:  Sự khác biệt giữa "công khai" và "riêng tư" là gì? Tất cả mọi người trong tổ chức của bạn đều có thể nhìn thấy kế hoạch công khai. Các gói riêng tư chỉ hiển thị với những người mà bạn đã thêm vào kế hoạch. Khi mọi người trong tổ chức của bạn tìm kiếm các kế hoạch, thì chỉ có các kế hoạch công cộng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Hãy nhớ rằng khi bạn lên kế hoạch công khai hoặc riêng tư, bạn cũng sẽ đưa nhóm Office 365 công khai hoặc riêng tư. Tìm hiểu thêm.

Thêm kế hoạch vào nhóm hiện có

Bạn cũng có thể thêm kế hoạch cho cùng các thành viên, thư viện tài liệu và các tính năng nhóm khác mà bạn đang dùng.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
 1. Đặt tên cho kế hoạch của bạn, rồi chọn Thêm vào Nhóm Office 365 hiện có.

 2. Trên trang Chọn nhóm , hãy tìm kiếm hoặc chọn một nhóm từ danh sách.

 3. Chọn Chọn Nhóm.

 4. Chọn Tạo kế hoạch.

Ảnh chụp màn hình của hộp thoại Chọn nhóm

Tôi nên làm gì tiếp theo?

Sau khi đã tạo kế hoạch, bạn có thể thêm tác vụ để liệt kê công việc cần hoàn thành.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×