Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sau khi bạn đã bắt đầu một kế hoạch, bạn có thể thêm nhiệm vụ để liệt kê những gì cần hoàn thành.

Nhập tên tác vụ vào hộp bên dưới Việc cần làm, rồi chọn Thêm tác vụ.

Mẹo:  Để nhanh chóng liệt kê một số tác vụ, hãy nhập tên tác vụ vào hộp bên dưới Việc cần làm, nhấn Enter, rồi tiếp tục nhập để thêm tác vụ tiếp theo.

Bạn không thấy hộp? Bấm vào dấu cộng (+) để hiển thị hộp và thêm nhiệm vụ.

Thêm nhiệm vụ

Thêm chi tiết vào tác vụ

Nhiệm vụ có thể có nhiều chi tiết khác nhau Trình lập kế hoạch. Bạn có thể quyết định những gì bạn muốn đưa vào hoặc bỏ đi và cách bạn muốn các nhiệm vụ của mình xuất hiện trên Bảng.

Tôi nên làm gì tiếp theo?

Điều bạn làm tiếp theo thực sự phụ thuộc vào những gì bạn biết về công việc của bạn, và làm thế nào bạn muốn luôn cập nhật mọi thứ. Hãy cân nhắc việc sắp xếp tác vụ của bạn vào bộ chứa và thêm những người mà bạn sẽ làm việc cùng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×