Mục lục
×
Tạo phê duyệt
Tạo phê duyệt

Tạo các mẫu trên toàn tổ chức

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử! 

Nếu bạn là chủ sở hữu hoặc người quản trị nhóm, hãy tạo mẫu cho tổ chức của bạn với Phê duyệt Microsoft Teams: 

  1. Trong hub Phê duyệt, chọn biểu tượng tràn (...) và > lý mẫu.

  2. Chọn Mẫu mới. Chọn một mẫu từ danh sách hoặc tạo mẫu từ đầu. 

  3. Tùy chỉnh các thiết đặt cơ bản, thiết kế biểu mẫu và xác định người nhận trong thiết đặt dòng công việc.

  4. Trước khi phát hành mẫu mới, hãy chọn Xem trước để xem chi tiết.

Lưu ý: Với tư cách là chủ sở hữu hoặc người quản trị nhóm, bạn có thể chỉnh sửa các mẫu đã có sẵn trong danh sách. Bạn cũng có thể tắt các mẫu đã có sẵn không phù hợp với nhu cầu của tổ chức bạn. 

Bạn muốn nhận thêm nhiều lợi ích khác? 

Tạo phê duyệt

Khám phá các Mẫu trong Phê duyệt

Nhận nội dụng đào tạo về Microsoft Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×