Tạo và in một trang chứa các nhãn khác nhau

 1. Đi tới Gửi thư > Nhãn.

 2. Chọn loại và kích cỡ nhãn trong Tùy chọn.

  Nếu bạn không nhìn thấy số sản phẩm của mình, hãy chọn Nhãn Mới và cấu hình một nhãn tùy chỉnh.

 3. Chọn Tài liệu Mới.

 4. Word sẽ mở ra một tài liệu mới có chứa một bảng với các kích thước khớp với sản phẩm nhãn.

 5. Nếu đường lưới không hiển thị, hãy đến Bố > Xem Đường lưới để bật đường lưới.

 6. Nhập vào thông tin bạn muốn có trong từng nhãn.

 7. Đi tới Tệp > In và chọn nút In.

  Bạn có thể lưu tài liệu để dùng sau này.

Tạo và in một trang chứa các nhãn khác nhau

 1. Đi tới Gửi thư > Nhãn.

 2. Để trống hộp Địa chỉ.

 3. Chọn loại và kích cỡ nhãn trong Tùy chọn.

  Nếu bạn không nhìn thấy số sản phẩm của mình, hãy chọn Nhãn Mới và cấu hình một nhãn tùy chỉnh.

 4. Chọn Toàn bộ trang của cùng một nhãn.

 5. Chọn Tài liệu Mới.

  Word sẽ mở ra một tài liệu mới có chứa một bảng với các kích thước khớp sản phẩm nhãn đó.

 6. Nếu đường lưới không hiển thị, hãy đến Bố > Xem Đường lưới để bật đường lưới.

 7. Nhập văn bản bạn muốn cho từng nhãn, rồi thực hiện bất kỳ thay đổi nào về màu sắc hoặc định dạng bằng cách dùng các tùy chọn trên tab Trang đầu và Bố trí trang.

 8. Lưu hoặc in các nhãn giống như bất kỳ tài liệu nào khác trong Word.

Tạo và in một trang chứa các nhãn khác nhau

 1. Đi tới Gửi thư > Nhãn.

 2. Chọn Tùy chọn.

 3. Chọn loại máy in bạn đang sử dụng.

 4. Chọn thương hiệu nhãn của bạn trong các sản phẩm Nhãn.

 5. Chọn kiểu nhãn trong Số sản phẩm.

  Nếu bạn không nhìn thấy số sản phẩm của mình, hãy chọn Nhãn Mới và cấu hình một nhãn tùy chỉnh.

 6. Chọn OK.

 7. Chọn OK trong hộp thoại Nhãn.

  Word sẽ mở ra một tài liệu mới có chứa một bảng với các kích thước khớp sản phẩm nhãn đó.

 8. Nhập vào thông tin bạn muốn có trong từng nhãn.

  Nếu đường lưới không hiển thị, hãy đến Bố > Xem Đường lưới để bật đường lưới.

 9. Đi tới in > tệp, sau đó chọn In.

 10. Lưu tài liệu để dùng trong tương lai.

Word dành cho web hỗ trợ trực tiếp tạo nhãn. Tuy nhiên, bạn có thể tạo nhãn từ mẫu. Đối với mẫu nhãn, chọn Xem thêm mẫu khi bạn tạo tài liệu mới trong Word dành cho web.

Bạn cũng có thể đi tới templates.office.com, rồi tìm kiếm nhãn.

 1. Chọn một mẫu nhãn và mở trong Word dành cho web. 

 2. Đối với trang tính các nhãn giống nhau, hãy điền một nhãn, rồi sao chép/dán cho phần còn lại.

Mẹo: In nhãn thành tờ giấy trước khi tải nhãn vào máy in để đảm bảo văn bản căn chỉnh theo nhãn.

Xem thêm

Để tạo một trang cùng nhãn, hãy xem Tạo và in nhãn

Để tạo một trang nhãn có đồ họa, hãy xem Thêm đồ họa vào nhãn

Để in một nhãn trên một trang tính được sử dụng một phần, hãy xem in một nhãn trên một trang tính được sử dụng một phần

Để tạo nhãn có danh sách gửi thư, hãy xem mục In nhãn cho danh sách gửi thư của bạn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×