Mục lục
×
Tạo phê duyệt
Tạo phê duyệt

Tạo phê duyệt bằng mẫu

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử! 

Với Phê duyệt trong Microsoft Teams, hãy sử dụng mẫu để tạo yêu cầu phê duyệt mới: 

  1. Trong hub Phê duyệt, chọn Yêu cầu phê duyệt mới.

  2. Khi hộp thoại xuất hiện, hãy chọn Mẫu và chọn mẫu thích hợp.

  3. Thêm các thông tin như tên, người nhận và các chi tiết bổ sung của yêu cầu.

    Bạn có thể không thể thêm hoặc loại bỏ người nhận nếu chủ sở hữu nhóm hoặc người quản trị đã chọn những người nhận cụ thể cho mẫu này.

  4. Chọn Gửi. Bạn sẽ có thể xem yêu cầu sau bằng cách chọn Đã gửi trong hub.

Lưu ý: Nếu bạn đang tạo yêu cầu mới trong tin nhắn trò chuyện hoặc kênh, hãy chọn biểu tượng Phê duyệt và hộp thoại sẽ xuất hiện để bạn chọn Mẫu. 

Bạn muốn nhận thêm nhiều lợi ích khác?

Tạo phê duyệt

Tạo yêu cầu phê duyệt ký điện tử

Nhận nội dụng đào tạo về Microsoft Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×