Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tệp được lưu vào OneDrive theo mặc định trong Windows

Mặc dù bạn luôn có thể chọn vị trí lưu tệp mà bạn tạo, nhưng cài đặt máy tính của bạn bao gồm các vị trí lưu mặc định cho Màn hình nền, Tài liệu, Ảnh, Nhạc & tệp Video.

Ứng dụng OneDrive tích hợp sẵn trong Windows sẽ đồng bộ hóa các tệp giữa máy tính của bạn vàOneDrive sao lưu, bảo vệ và khả dụng trên mọi thiết bị.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng tính năng Tệp Theo Yêu cầu để giải phóng dung lượng hoặc đảm bảo tệp hay thư mục luôn sẵn dùng trên thiết bị, ngay cả khi bạn đang ngoại tuyến.

Đặt vị trí lưu tệp của bạn

Bạn có thể thay đổi cài đặt lưu mặc định của mình bất cứ lúc nào.

Dù chọn cài đặt mặc định nào thì bạn vẫn có thể chọn vị trí lưu mình muốn mỗi khi lưu tệp. Khi bạn bấm vào Lưu đối với tệp mới hoặc Lưu như đối với tệp hiện có, hãy bấm vào OneDrive hoặc PC này, rồi chọn thư mục để lưu tệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Biểu tượng Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ
Để được trợ giúp về tài khoản Microsoft và các đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy vào mục Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, nhập vấn đề của bạn, rồi chọn Nhận trợ giúp. Nếu bạn vẫn cần được trợ giúp, hãy chọn mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được chuyển tới tùy chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

Huy hiệu Cơ quan hoặc Trường học

Người quản trị
Người quản trị nên xem Trợ giúp dành cho Người quản trị OneDrive, Cộng đồng Công nghệ OneDrive hoặc liên hệ với Microsoft 365 dành cho hỗ trợ doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×