Bạn có thể mời thành viên tham gia Teams Free (cổ điển) từ bất kỳ địa chỉ email nào và họ sẽ có thể tham gia bất kỳ nhóm nào trong tổ chức. Bạn có thể mời khách đến các nhóm cụ thể trong tổ chức từ bất kỳ địa chỉ email nào.

Để tìm hiểu thêm về những việc thành viên nhóm và khách có thể làm, hãy xem Khả năng khách trong Teams.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×