Đây là các kiểu đồ họa cơ bản mà bạn có thể sử dụng để cải thiện tài liệu Word của mình: đối tượng vẽ, SmartArt, biểu đồ, ảnh và clip art. Hình vẽ tham chiếu đến một đối tượng vẽ hoặc một nhóm đối tượng vẽ.

Đối tượng vẽ bao gồm hình, sơ đồ, lưu đồ, đường cong, đường, Chữ nghệ thuật. Những đối tượng này là một phần trong tài liệu Word của bạn. Bạn có thể thay đổi và cải thiện những đối tượng này bằng màu sắc, mẫu hình, viền và các hiệu ứng khác.

Lưu ý: Bạn không còn cần chèn bức vẽ để làm việc với đối tượng vẽ trong Word. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng bức vẽ như một công cụ hỗ trợ của tổ chức khi làm việc với một vài đối tượng vẽ hoặc nếu bạn muốn thêm đường kết nối giữa các hình. Để chèn bức vẽ, trên tab Chèn, bấm vào Hình ,rồi bấm vào Bức Vẽ Mới.

Bạn muốn làm gì?

Thêm bản vẽ vào tài liệu

 1. Bấm vào tài liệu ở nơi bạn muốn tạo bản vẽ.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng.

  Nhóm Minh họa trên tab Chèn trong Excel

 3. Bạn có thể thực hiện bất kỳ bước nào sau đây trên tab Định dạng, xuất hiện sau khi bạn chèn hình vẽ:

  • Chèn hình dạng. Trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào một hình, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu.

  • Thay đổi hình. Hãy bấm vào hình bạn muốn thay đổi. Trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào Chỉnh sửa hình dạng,trỏ đến Thay đổi Hìnhdạng , rồi chọn một hình dạng khác.

  • Thêm văn bản vào hình. Bấm vào hình bạn muốn nhập văn bản ở đó.

  • Nhóm các hình đã chọn. Chọn một vài hình dạng cùng lúc bằng cách nhấn CTRL trên bàn phím và bấm vào từng hình dạng bạn muốn bao gồm trong nhóm. Trên tab Định dạng trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Nhóm để tất cả các hình sẽ được coi là một đối tượng duy nhất.

  • Vẽ trong tài liệu. Trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bung rộng tùy chọn hình bằng cách bấm vào mũi tên. Dưới Đường bấm Hình tự do hoặc Công cụ vẽ đường tự do.

   Mẹo: Để ngừng vẽ bằng các đường Tự do hoặc Công cụ vẽ đường tự do, hãy bấm đúp.

  • Điều chỉnh kích cỡ của hình. Chọn hình dạng hoặc hình bạn muốn đổi kích cỡ. Trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, bấm vào mũi tên hoặc nhập kích thước mới vào hộp Chiều caoChiều rộng.

  • Áp dụng kiểu cho hình. Trong nhóm Kiểu Hình dạng, đặt con trỏ lên một kiểu để xem hình của bạn sẽ trông như thế nào khi bạn áp dụng kiểu đó. Bấm vào kiểu để áp dụng. Hoặc bấm Tô Hình dạng hoặc Viền ngoài Hình dạng và chọn tùy chọn bạn muốn.

   Các lệnh Kiểu Hình dạng trên ribbon

   Lưu ý: Nếu bạn muốn áp dụng một màu và chuyển màu không sẵn dùng trong nhóm Kiểu Hình dạng, trước tiên hãy chọn màu đó, rồi áp dụng chuyển màu.

  • Thêm lưu đồ với đường kết nối. Trước khi bạn tạo lưu đồ, hãy thêm một bức vẽ bằng cách bấm vào tab Chèn, bấm vào Hình dạng trong nhóm Hình minh họa, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới. Trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào một hình Lưu đồ. Bên dưới Đường, chọn đường kết nối, chẳng hạn như Đường kết nối Mũi tên Cong.

  • Sử dụng các hiệu ứng đổ bóng và ba chiều (3-D) để tạo diện tích bắt mắt hơn cho hình trong bản vẽ. Trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm Hiệu ứng Hình dạng, rồi chọn một hiệu ứng.

  • Căn chỉnh các đối tượng trên bức vẽ. Để căn chỉnh các đối tượng, hãy nhấn giữ CTRL trong khi chọn đối tượng bạn muốn căn chỉnh. Trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm căn chỉnh để chọn từ một loại lệnh căn chỉnh.

Xóa bỏ toàn bộ hoặc một phần bản vẽ

 1. Chọn đối tượng vẽ bạn muốn xóa.

 2. Nhấn DELETE.

Xem thêm

Thêm hình

Vẽ đường cong hoặc hình vòng tròn

Chèn ảnh

Cắt xén ảnh

Thêm clip art vào tệp

Bạn muốn làm gì?

Thêm bản vẽ vào tài liệu

 1. Bấm vào tài liệu ở nơi bạn muốn tạo bản vẽ.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Hình dạng.

  Hình ảnh dải băng Word

 3. Khi bạn tìm thấy hình bạn muốn chèn, hãy bấm đúp để chèn hình tự động hoặc bấm và kéo để vẽ hình đó trong tài liệu của bạn.

  Bạn có thể thực hiện bất kỳ bước nào sau đây trên tab Định dạng, xuất hiện sau khi bạn chèn hình vẽ:

  • Chèn hình dạng. Trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào một hình, rồi bấm vào vị trí bất kỳ trong tài liệu.

  • Thay đổi hình. Hãy bấm vào hình bạn muốn thay đổi. Trên tab Định dạng, trong nhóm Kiểu Hình dạng, bấm vào Thay đổi Hìnhdạng , rồi chọn một hình dạng khác.

  • Thêm văn bản vào hình. Bấm chuột phải vào hình dạng, bấm Thêm Vănbản, rồi nhập.

  • Nhóm các hình đã chọn. Chọn một vài hình dạng cùng lúc bằng cách nhấn CTRL trên bàn phím và bấm vào từng hình dạng bạn muốn bao gồm trong nhóm. Trên tab Định dạng trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Nhóm để tất cả các hình sẽ được coi là một đối tượng duy nhất.

  • Vẽ trong tài liệu. Trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bung rộng tùy chọn hình bằng cách bấm vào mũi tên. Dưới Đường bấm Hình tự do hoặc Công cụ vẽ đường tự do.

  • Điều chỉnh kích cỡ của hình. Chọn hình dạng hoặc hình bạn muốn đổi kích cỡ. Trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, bấm vào mũi tên hoặc nhập kích thước mới vào hộp Chiều cao Hình Độ rộng Hình.

  • Áp dụng kiểu cho hình. Trong nhóm Kiểu Hình dạng, đặt con trỏ lên một kiểu để xem hình của bạn sẽ trông như thế nào khi bạn áp dụng kiểu đó. Bấm vào kiểu để áp dụng. Hoặc bấm Tô Hình dạng hoặc Viền ngoài Hình dạng và chọn tùy chọn bạn muốn.

   Nhóm Kiểu Hình dạng trên Ribbon Excel

   Lưu ý: Nếu bạn muốn áp dụng một màu và chuyển màu không sẵn dùng trong nhóm Kiểu Hình dạng, trước tiên hãy chọn màu đó, rồi áp dụng chuyển màu.

  • Thêm lưu đồ với đường kết nối. Trước khi bạn tạo lưu đồ, hãy thêm một bức vẽ bằng cách bấm vào tab Chèn, bấm vào Hình dạng trong nhóm Hình minh họa, rồi bấm vào Bức Vẽ Mới. Trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào một hình Lưu đồ. Bên dưới Đường, chọn đường kết nối, chẳng hạn như Đường kết nối Mũi tên Cong.

  • Sử dụng các hiệu ứng đổ bóng và ba chiều (3-D) để tạo diện tích bắt mắt hơn cho hình trong bản vẽ. Trên tab Định dạng, chọn một tùy chọn trong nhóm Hiệu ứng Đổ bóng hoặc nhóm Hiệu ứng 3-D.

  • Căn chỉnh các đối tượng trên bức vẽ. Để căn chỉnh các đối tượng, hãy nhấn giữ CTRL trong khi chọn đối tượng bạn muốn căn chỉnh. Trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm căn chỉnh để chọn từ một loại lệnh căn chỉnh.

Xóa bỏ toàn bộ hoặc một phần bản vẽ

 1. Chọn đối tượng vẽ bạn muốn xóa.

 2. Nhấn DELETE.

Xem thêm

Vẽ đường cong hoặc hình vòng tròn

Chèn ảnh

Cắt xén ảnh

Thêm clip art vào tệp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×