Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Thêm các phần và cột trên trang SharePoint đại

Tạo các bố trí hấp dẫn, có tổ chức bằng cách thêm các phần với cột trên SharePoint trang hiện đại. Để hiển thị nội dung song song, bạn có thể thêm tối đa ba cột vào mỗi mục. Nếu bạn đang làm việc trên một trang là một phần của site Liên lạc, bạn có thể tạo một cột trải rộng toàn bộ trang (bao gồm các cạnh của trang đó), bằng cách thêm một cột có độ rộng đầy đủ. Bạn cũng có thể xếp chồng nhiều phần với số cột khác nhau. Bạn thậm chí có thể thêm phần dọc vào bên phải để hiển thị những nội dung như liên kết nhanh, liên hệ, thời tiết, bộ hẹn giờ đếm ngược và nhiều nội dung khác.

Ví dụ sau đây có ba phần một cột ở bên trái và một phần dọc ở bên phải:

Trang có các phần bao gồm phần dọc

Lưu ý: Một số chức năng được giới thiệu dần với các tổ chức đã chọn tham gia vào chương trình Bản phát hành Mục tiêu. Điều này nghĩa là bạn có thể chưa nhìn thấy tính năng này hoặc tính năng này có thể trông khác với những gì được mô tả trong các bài viết trợ giúp.

Thêm bố trí mục vào trang

 1. Đi tới trang mà bạn muốn thêm cột.

 2. Nếu bạn chưa vào chế độ chỉnh sửa, hãy bấm vào Chỉnh sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 3. Di chuột xuống dưới khu vực tiêu đề của trang ở ngoài cùng bên trái hoặc phía trên hoặc bên dưới phần web hiện có ở ngoài cùng bên trái trang và bạn sẽ thấy một dòng có dấu +được khoanh tròn, như thế này với mẹo công cụ có nội dung Thêm mục mới.

  ảnh chụp màn hình biểu tượng thêm phần

 4. Bấm ảnh chụp màn hình biểu tượng thêm phần.

 5. Bên dưới Bố trí phần, chọn số cột bạn muốn hoặc nếu bạn đang ở trên trang là một phần của site Liên lạc, bạn có thể chọn cột có độ rộng đầy đủ để kéo dài toàn bộ trang (bao gồm các cạnh của trang).

  Ảnh chụp màn hình ngăn bố trí mục

Lưu ý: Cột có độ rộng đầy đủ không sẵn dùng trên các trang thuộc Site nhóm. Nó chỉ sẵn dùng trên các trang là một phần của site Liên lạc.

Thêm mẫu phần

 1. Đi tới trang mà bạn muốn thêm mẫu phần.

 2. Nếu bạn chưa vào chế độ chỉnh sửa, hãy bấm vào Chỉnh sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 3. Di chuột xuống dưới khu vực tiêu đề của trang ở ngoài cùng bên trái hoặc phía trên hoặc bên dưới phần web hiện có ở ngoài cùng bên trái trang và bạn sẽ thấy một dòng có dấu +được khoanh tròn, như thế này với mẹo công cụ có nội dung Thêm mục mới:

  ảnh chụp màn hình biểu tượng thêm phần

 4. Bấm ảnh chụp màn hình biểu tượng thêm phần.

 5. Trong ngăn mở ra, chọn tab Mẫu. 

  ảnh chụp màn hình ngăn thêm mẫu mục

 6. Từ danh sách các mẫu, hãy chọn mẫu phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. 

 7. Sau khi mẫu đó đã được thêm vào trang, hãy chèn nội dung mong muốn vào từng trường của mẫu. 

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng mẫu phần cho SharePoint trang.

Thêm phần dọc

 1. Đi đến trang bạn muốn thêm phần dọc.

 2. Nếu bạn chưa vào chế độ chỉnh sửa, hãy bấm vào Chỉnh sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 3. Di chuột xuống dưới khu vực tiêu đề của trang ở ngoài cùng bên trái hoặc phía trên hoặc bên dưới phần web hiện có ở ngoài cùng bên trái trang và bạn sẽ thấy một dòng có dấu +được khoanh tròn, như thế này với mẹo công cụ có nội dung Thêm mục mới:

  ảnh chụp màn hình biểu tượng thêm phần

 4. Bấm ảnh chụp màn hình biểu tượng thêm phần.

 5. Bên dưới Bố trí mục, chọn Mục dọc.

  Ảnh chụp màn hình tùy chọn phần dọc được tô sáng

 6. Trong cửa sổ trình duyệt hẹp, bạn có thể di chuyển phần dọc xuống dưới cùng hoặc trên cùng của trang. Chọn xem bạn muốn phần dọc chuyển đến đầu hay cuối trang khi cửa sổ trình duyệt được cô đặc thành kích cỡ nhỏ hơn bằng cách chọn Chỉnh sửa mục

  ảnh chụp màn hình biểu tượng chỉnh sửa phần

  ảnh chụp màn hình ngăn chỉnh sửa phần dọc

Lưu ý: 

 • Các phần dọc hiện chỉ sẵn dùng ở bên phải trang.

 • Độ dài của các phần dọc được điều chỉnh dựa trên nội dung trên trang, tăng hoặc co lại với chiều dài của nội dung trong các phần không dọc.

 • Bạn không thể có cột có độ rộng đầy đủ và phần dọc trên cùng một trang.

 • Trong cửa sổ trình duyệt hẹp, phần dọc được di chuyển đến cuối trang. Phần dọc sẽ trở về bên phải của trang khi bạn làm cho cửa sổ rộng hơn. Điều này cũng có thể xảy ra nếu chiều rộng màn hình của bạn nhỏ hơn 1024 px. Hãy thử điều chỉnh cài đặt hiển thị trong Tỷ lệ và bố cục. Ví dụ: trong menu thả xuống bên dưới Thay đổi kích cỡ văn bản, ứng dụng và các mục khác , hãy chọn giá trị từ 125% trở xuống.

Thay đổi phần hiện có

Lưu ý: Khi bạn có nội dung trong hai hoặc nhiều cột, rồi giảm số cột, nội dung ở bên phải hầu hết các cột sẽ di chuyển sang cột tiếp theo ở bên trái. Nếu bạn giảm xuống một cột, nội dung trong cột thứ hai hoặc thứ ba sẽ di chuyển xuống cuối cột đầu tiên.

 1. Đi tới trang mà bạn muốn thay đổi phần.

 2. Nếu bạn chưa vào chế độ chỉnh sửa, hãy bấm vào Chỉnh sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 3. Mỗi phần của trang được đánh dấu bằng đường chấm chấm. Chọn phần bạn muốn thêm cột vào, rồi bấm vào Chỉnh sửa phần ở bên trái trang.

  Bấm vào nút Sửa mục để bắt đầu chỉnh sửa một phần

 4. Trong hộp công cụ Phần ở bên phải, hãy chọn số và kiểu cột bạn muốn và nếu bạn muốn làm cho phần nổi bật hoặc làm cho trang của bạn hấp dẫn hơn, hãy chọn màu nền của phần. Các màu sẵn dùng được dựa trên chủ đề site của bạn.

  Ngăn bố trí mục

Lưu ý: Màu nền của phần hiển thị thông qua hầu hết các phần web, như trong phần web văn bản được hiển thị bên dưới (ở bên trái). Các phần web khác duy trì nền của trang chứ không phải là phần. Vì mục đích trợ năng, các phần web Danh sách, Thư viện tài liệu và Biểu đồ nhanh sẽ luôn duy trì nền trang (ví dụ là phần web Biểu đồ nhanh bên dưới). Các phần web cuối cùng sẽ cho phép nền phần hiển thị thông qua, nhưng không hiện nay, là: Hoạt động của site, cuộc hội thoại Yammer, điểm nổi bật của Yammer, Thuộc tính danh sách, Thuộc tính trang, Lịch nhóm, tin tức Bing và Microsoft Power Apps. Để có kết quả tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn không nên sử dụng màu nền của phần cho các phần có chứa các phần web này.

Ví dụ về phần web Văn bản và phần web Biểu đồ nhanh trong nền phần

Thêm nội dung vào cột

 1. Nếu bạn chưa vào chế độ chỉnh sửa, hãy bấm vào Chỉnh sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 2. Đi tới cột mà bạn muốn thêm nội dung.

 3. Di chuột qua cột và bấm Sử dụng dấu cộng được khoanh tròn để thêm phần web hiện đại vào trang.

 4. Chọn phần web bạn muốn thêm vào cột, rồi thêm nội dung của bạn vào phần web. Tìm hiểu về cách sử dụng phần web.

Làm cho các mục có thể thu hái

Làm cho các mục của bạn có thể thu nhỏ trong ngăn định dạng Phần 

ảnh chụp màn hình các phần có thể thu gọn trong trang Sharepoint

 1. Nếu bạn chưa vào chế độ chỉnh sửa, hãy bấm vào Chỉnh sửa ở phía trên cùng bên phải của trang.

 2. Chọn mục bạn muốn thu gọn, rồi chọn Chỉnh sửa Mục ở bên trái của trang.

 3. Trong ngăn Định dạng phần, bên dưới Mục này có thể thu gọn, chuyển nút bật/tắt sang vị trí bật.

 4. Thêm tên hiển thị Mục để xác định phần của bạn, chọn xem bạn có muốn bật đường chia giữa các phần hay không bằng cách bật hoặc tắt nút bật/tắt Hiển thị đường chia giữa các phần.

 5. Chọn căn chỉnh bung rộng hoặc thu gọn biểu tượng bằng cách chọn Trái hoặc Phải.

 6. Đối với mỗi phần, hãy quyết định xem màn hình mặc định sẽ được bung rộng hay thu gọn bằng cách chuyển nút bật tắt sang tùy chọn mong muốn.

ảnh chụp màn hình ngăn định dạng phần

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×