Chủ đề liên quan
×
Bảng
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Bảng

Thêm hàng Tổng vào một bảng

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Bạn có thể thêm tổng vào một bảng bằng cách chọn hộp kiểm Hàng Tổng trên tab Thiết kế. Bạn cũng có thể thêm một hàm từ trình đơn thả xuống Hàng Tổng.

 1. Chọn một ô trong bảng.

 2. Chọn Thiết > Hàng Tổng.
  Hàng Tổng

 3. Hàng Tổng sẽ được thêm vào cuối bảng.
  Hàng Tổng

  Lưu ý: Để thêm hàng mới, hãy bỏ chọn hộp kiểm Hàng Tổng, thêm hàng, rồi kiểm tra lại hộp kiểm Hàng Tổng.

 4. Từ danh sách thả xuống hàng tổng, bạn có thể chọn một hàm như Average, Count, Count Numbers, Max, Min, Sum, StdDev, Varvà nhiều hàm khác.
  hàm

Bạn muốn xem thêm?

Chèn hàng tổng

Các tác vụ cơ bản Excel dùng cho Windows

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×