Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để thêm văn bản vào biểu đồ tách biệt với văn bản trong tiêu đề biểu đồ hoặc nhãn, bạn có thể chèn hộp văn bản trên biểu đồ. Sau đó, bạn có thể nhập văn bản mình muốn.

Mẹo: Thay vì nhập văn bản vào hộp văn bản, bạn có thể nối kết hộp văn bản này với dữ liệu trong một ô trang tính. Khi hộp văn bản được nối kết với một ô trang tính, mọi thay đổi bạn thực hiện với dữ liệu trong ô đó sẽ tự động xuất hiện trong hộp văn bản trên biểu đồ.

Sau khi tạo hộp văn bản trong biểu đồ, bạn có thể di chuyển, đổi kích cỡ hoặc loại bỏ hộp văn bản khi cần thiết.

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn thêm hộp văn bản.

 2. Trong Office 2013 và các phiên bản mới hơn: Trên tab Định dạng, trong nhóm Chèn Hình dạng, bấm vào biểu tượng Hộp Văn bản Ảnh nút.

  Trong Office 2010: Trên tab Bố trí, trong nhóm Chèn, bấm vào Hộp Văn bản Ảnh nút.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Trong biểu đồ, hãy bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu một góc của hộp văn bản, rồi kéo cho đến khi hộp văn bản có kích cỡ mong muốn.

 4. Trong hộp văn bản, hãy nhập văn bản bạn muốn.

  Văn bản sẽ ngắt dòng trong hộp văn bản. Để bắt đầu một dòng mới trong hộp văn bản, nhấn Enter.

 5. Khi bạn nhập xong, hãy nhấn Esc để hủy chế độ soạn thảo hoặc bấm vào vị trí bất kỳ bên ngoài hộp văn bản.

Xem thêm

Thêm, sao chép hoặc xóa hộp văn bản

Nối kết tiêu đề biểu đồ, nhãn hoặc hộp văn bản với một ô trang tính

Chèn hộp văn bản vào biểu đồ

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn thêm hộp văn bản.

 2. Trên tab Định dạng, bấm vào Chèn Hình dạng, rồi bấm vào biểu tượng Hộp Văn bản Ảnh nút.

 3. Trong biểu đồ, hãy bấm vào nơi bạn muốn bắt đầu một góc của hộp văn bản, rồi kéo cho đến khi hộp văn bản có kích cỡ mong muốn.

 4. Trong hộp văn bản, hãy nhập văn bản bạn muốn.

  Văn bản sẽ ngắt dòng trong hộp văn bản. Để bắt đầu một dòng mới trong hộp văn bản, nhấn Enter.

 5. Khi bạn nhập xong, hãy nhấn esc để hủy chế độ soạn thảo hoặc bấm vào vị trí bất kỳ bên ngoài hộp văn bản.

Di chuyển hoặc đổi kích cỡ hộp văn bản

 1. Trên biểu đồ, bấm vào hộp văn bản bạn muốn di chuyển hoặc đổi kích cỡ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để di chuyển hộp văn bản, đặt con trỏ trên đường viền của hộp văn bản sao cho con trỏ đổi thành mũi tên bốn đầu, rồi kéo hộp văn bản đến vị trí bạn muốn.

  • Để đổi kích cỡ hộp văn bản, hãy sử dụng một trong các cách sau đây:

   • Bấm vào bất kỳ núm điều khiển đổi cỡ nào, rồi kéo cho đến khi hộp văn bản có kích cỡ bạn muốn.

   • Để chỉnh kích cỡ chính xác trong Windows, hãy chọn hộp văn bản, rồi trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, nhập kích cỡ bạn muốn vào các hộp Chiều cao và Chiều rộng.

    Để chỉnh kích cỡ chính xác trong máy Mac, hãy chọn hộp văn bản và trên tab Định dạng hình, nhập kích cỡ bạn muốn vào các hộp Chiều cao Hình và Chiều rộng Hình.

    Các hộp Chiều cao và Chiều rộng Hình trên ribbon.

  • Để xoay hộp văn bản, hãy bấm núm điều khiển xoay, rồi kéo hộp văn bản đến độ xoay bạn muốn.

   Mẹo: Để xoay chính xác, trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay, rồi bấm vào tùy chọn xoay bạn muốn.

Loại bỏ hộp văn bản

Trên biểu đồ, bấm vào viền của hộp văn bản bạn muốn xóa, rồi nhấn DELETE.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×