Hộp văn bản không được hỗ trợ trong Excel dành cho web. Bạn không thể thêm hoặc xem chúng trong trang tính ở đó.

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, đây là cách bạn có thể làm việc với các điều khiển hộp văn bản ở đó:

Bấm mở bằng Excel và làm theo các bước để Thêm nhãn hoặc hộp văn bản vào mộttrang tính.

Nhưng hãy nhớ rằng những hộp văn bản này sẽ không được hiển thị khi bạn lưu các thay đổi của mình và mở lại sổ làm việc trong Excel dành cho web.

Nút Chỉnh sửa trong Excel

Nếu bạn không có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể cho phép thử. Hoặc, bạn có thể mua nó ở đây, khi bạn đã sẵn sàng để chuyển đổi.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×