Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trong Microsoft Excel, bạn có thể sử dụng hình ảnh làm nền trang tính cho mục đích hiển thị. Nền trang tính không được in và không được giữ lại trong một trang tính riêng lẻ hoặc trong mục mà bạn lưu dưới dạng trang Web.

Không thể sử dụng nền trang tính làm hình nền mờ vì nền trang không được in. Tuy nhiên, bạn có thể làm cho hình nền mờ được in ra bằng cách chèn đồ họa vào đầu trang hoặc chân trang.

 1. Bấm vào trang tính mà bạn muốn hiển thị cùng với nền trang tính. Hãy đảm bảo rằng chỉ có một trang tính được chọn.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Nền.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Chọn ảnh mà bạn muốn sử dụng làm nền trang tính, rồi bấm Chèn.

  Ảnh đã chọn được lặp lại để tô trang tính.

 • Để dễ đọc hơn, bạn có thể ẩn đường lưới ô và áp dụng tạo bóng màu đặc cho các ô có chứa dữ liệu.

 • Nền trang tính được lưu cùng với dữ liệu trang tính khi bạn lưu sổ làm việc.

Để sử dụng màu đồng nhất làm nền trang tính, bạn có thể áp dụng tạo bóng ô cho tất cả các ô trong trang tính.

 1. Bấm vào trang tính được hiển thị với nền trang tính. Hãy đảm bảo rằng chỉ có một trang tính được chọn.

 2. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Xóa Nền.

  Ảnh Ribbon Excel

  Xóa Nền chỉ sẵn dùng khi trang tính có nền trang tính.

Chức năng Hình nền mờ không sẵn dùng trong Microsoft Excel. Tuy nhiên, bạn có thể làm cho hình nền mờ bắt chước theo một trong hai cách.

Bạn có thể hiển thị thông tin hình nền mờ trên mọi trang in — ví dụ: để cho biết rằng dữ liệu trang tính là bảo mật hoặc bản sao nháp — bằng cách chèn một ảnh có chứa thông tin hình nền mờ vào đầu trang hoặc chân trang. Sau đó ảnh đó sẽ xuất hiện phía sau dữ liệu trang tính, bắt đầu ở đầu hoặc cuối mỗi trang. Bạn cũng có thể đổi kích cỡ hoặc co mở ảnh để tô toàn bộ trang.

Bạn cũng có thể sử dụng WordArt ở phía trên cùng của dữ liệu trang tính để biểu thị rằng dữ liệu là bảo mật hoặc bản thảo.

 1. Trong một chương trình vẽ, chẳng hạn như Bút vẽ, hãy tạo một ảnh mà bạn muốn sử dụng làm hình nền mờ.

 2. Trong Excel, hãy bấm vào trang tính mà bạn muốn hiển thị cùng với hình nền mờ.

  Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng chỉ có một trang tính được chọn.

 3. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm Đầu trang & Chân trang.

  Ảnh Ribbon Excel

 4. Bên dưới Đầutrang , bấm vào hộp chọn đầu trang bên trái, giữa hoặc bên phải.

 5. Trên tab Thiết kế của Công cụ Đầu trang &Chân trang, trong nhóm Thành phần Đầu trang & Chân trang, bấm Vào Ảnh Ảnh nút , rồi tìm ảnh mà bạn muốn chèn.

  Ảnh Ribbon Excel

 6. Bấm đúp vào ảnh. &[Ảnh] xuất hiện trong hộp lựa chọn đầu trang.

 7. Bấm vào trang tính. Ảnh mà bạn đã chọn sẽ xuất hiện thay cho &[Ảnh].

 8. Để đổi kích cỡ hoặc co mở ảnh, hãy bấm vào hộp chọn đầu trang có chứa ảnh, bấm Định dạng Ảnh trong nhóm Thành phần Đầu trang & Chân trang, sau đó trong hộp thoại Định dạng Ảnh, hãy chọn tùy chọn mà bạn muốn trên tab Kích cỡ.

 • Những thay đổi đối với định dạng ảnh hoặc ảnh sẽ có hiệu lực ngay lập tức và không thể hoàn tác.

 • Nếu bạn muốn thêm khoảng trống ở trên hoặc dưới ảnh, trong hộp chọn đầu trang có chứa ảnh, hãy bấm vào trước hoặc sau &[Ảnh], rồi nhấn ENTER để bắt đầu một dòng mới.

 • Để thay thế ảnh trong hộp phần đầu trang có chứa ảnh, hãy chọn &[Ảnh], bấm vào Ảnh Ảnh nút , rồi bấm vào Thay thế.

 • Trước khi in, hãy đảm bảo lề đầu trang hoặc chân trang có đủ khoảng trống cho đầu trang hoặc chân trang tùy chỉnh.

 • Để xóa bỏ ảnh trong hộp phần đầu trang có chứa ảnh, hãy chọn &[Ảnh],nhấn DELETE, rồi bấm vào trang tính.

 • Để chuyển từ dạng xem Bố trí Trang sang dạng xem Thông thường, hãy chọn ô bất kỳ, bấm tab Dạng xem, rồi trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc, bấm Thông thường.

 1. Bấm vào vị trí trang tính nơi bạn muốn hiển thị hình nền mờ.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, hãy bấm WordArt.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Bấm vào kiểu WordArt bạn muốn sử dụng.

  Ví dụ: sử dụng Tô - Trắng,Đổ bóng , Tô - Văn bản 1,Đổ bóng Trong hoặc Tô - Trắng,Góc xi hội Đen Ấm .

 4. Nhập văn bản bạn muốn sử dụng làm hình nền mờ.

 5. Để thay đổi kích cỡ của WordArt, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào WordArt.

  2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Kích cỡ, trong các hộp Chiều cao Hình và Chiều rộng, nhập kích cỡ bạn muốn. Lưu ý rằng điều này chỉ thay đổi kích cỡ của hộp có chứa WordArt.

   Bạn cũng có thể kéo núm điều khiển đổi cỡ trên WordArt đến kích cỡ bạn muốn.

  3. Chọn văn bản bên trong WordArt, rồi trên tab Trang đầu, trong nhóm Phông chữ, chọn kích cỡ bạn muốn trong hộp Cỡ Phông.

   Ảnh Ribbon Excel

 6. Để thêm độ trong suốt để bạn có thể xem thêm dữ liệu trang tính bên dưới WordArt, hãy làm như sau:

  1. Bấm chuột phải vào WordArt, rồi bấm Định dạng Hình dạng.

  2. Trong thể loại Tô, dưới , bấm Tô màu đồng nhất.

  3. Kéo con trượt Độ trong suốt đến tỷ lệ phần trăm độ trong suốt mà bạn muốn hoặc nhập tỷ lệ phần trăm vào hộp Độ trong suốt.

 7. Nếu bạn muốn xoay WordArt, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào WordArt.

  2. Trên tab Định dạng, trong nhóm Sắp xếp, bấm vào Xoay.

   Hình ảnh Dải băng Excel

  3. Bấm vào Xem thêm tùy chọn xoay.

  4. Trên tab Kích cỡ, bên dưới Kích cỡ và xoay, trong hộp Xoay, nhập độ xoay bạn muốn.

  5. Bấm Đóng.

   Bạn cũng có thể kéo núm điều khiển xoay liệu theo hướng bạn muốn xoay WordArt.

Lưu ý: Bạn không thể sử dụng WordArt trong đầu trang hoặc chân trang để hiển thị WordArt ở nền. Tuy nhiên, nếu bạn tạo WordArt trong một trang tính trống không hiển thị đường lưới (xóa hộp kiểm Đường lưới trong nhóm Hiện/Ẩn trên tab Xem), bạn có thể nhấn PRINT SCREEN để chụp WordArt, sau đó dán WordArt đã thu được vào một chương trình vẽ. Sau đó bạn có thể chèn ảnh mà mình đã tạo trong chương trình vẽ vào đầu trang và chân trang như được mô tả trong Sử dụng ảnh ở đầu trang hoặc chân trang để làm cho giống với hình nền mờ.

Tính năng này không sẵn dùng trong Excel dành cho web.

Nếu bạn có ứng dụng Excel nền, bạn có thể dùng nút Mở bằng Excel để mở sổ làm việc và thêm nền trang tính.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×