Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thêm tệp đính kèm vào nhóm

Để truy nhập vào các tùy chọn phần đính kèm:

 1. Trong hội thoại nhóm, trong hộp trò chuyện ở cuối trang, hãy gõ nhẹ Hình ảnh biểu tượng Thêm Phần đính kèm trong Kaizala.

 2. Các tùy chọn tệp đính kèm sẵn dùng được liệt kê trong hàng thứ hai.

Ảnh chụp màn hình của màn hình thêm hành động trong Kaizala

Gửi ảnh và ảnh câu chuyện

Chụp và gửi ảnh

Để chụp ảnh bằng cách sử dụng camera của điện thoại và gửi ảnh đó:

 1. Gõ nhẹ biểu tượng camera Hình ảnh biểu tượng Camera trong Kaizala ở cuối màn hình hội thoại.

 2. Chụp ảnh.

 3. Bấm Gửi.

Gửi nhiều ảnh cùng một lúc

Để gửi nhiều ảnh cùng một lúc:

 1. Gõ nhẹ Hình ảnh biểu tượng Thêm Phần đính kèm trong Kaizala hội thoại, rồi gõ nhẹ Bộ sưu tập.

 2. Nhấn và giữ hình ảnh cho đến khi biểu tượng lựa chọn xuất hiện.

 3. Chọn tối đa 30 hình ảnh, rồi nhấn Mở.

 4. Nhập chú thích, rồi gõ nhẹ vào Gửi.

Gửi ảnh mới với ảnh cũ hơn

Để chụp ảnh mới cùng với gửi ảnh cũ hơn:

 1. Gõ nhẹ Hình ảnh biểu tượng Thêm Phần đính kèm trong Kaizala từ cuộc hội thoại, sau đó gõ nhẹ Camera.

 2. Chụp ảnh.

 3. Gõ nhẹ Hình ảnh biểu tượng Thêm Ảnh trong Kaizala để thêm nhiều nội dung khác.

 4. Chọn thêm ảnh hoặc chụp ảnh mới, rồi nhấn gửi.

Chỉnh sửa ảnh

Để chỉnh sửa ảnh:

 1. Gõ nhẹ Hình ảnh biểu tượng Thêm Phần đính kèm trong Kaizala từ cuộc hội thoại để đính kèm ảnh hoặc gõ nhẹ vào biểu tượng camera Hình ảnh biểu tượng Camera trong Kaizala để chụp ảnh.

 2. Trên màn hình xem trước, chọn một trong các hành động sau:

  • Chọn Biểu tượng Xén để cắt xén hình ảnh.

  • Chọn Biểu tượng Xoay để xoay hình ảnh.

  • Chọn Biểu tượng loại hình ảnh đổi loại hình ảnh thành Ảnh, Tài liệu, Bảng trắng hoặc Danh thiếp.

  • Chọn Biểu tượng Văn bản nhập văn bản trên hình ảnh. Thay đổi chủ đề hoặc màu văn bản từ các tùy chọn khác nhau có sẵn. Nhấn và giữ hình ảnh để xóa văn bản.

  • Chọn Biểu tượng Áp dụng viết tay để áp dụng viết tay lên hình ảnh. Thay đổi màu viết tay từ các tùy chọn khác nhau sẵn dùng. Gõ nhẹ để hoàn tác thay đổi viết tay.

 3. Nhập chú thích, rồi gõ nhẹ vào Gửi.

Gửi video.

Để gửi video dưới dạng phần đính kèm:

 1. Gõ nhẹ Hình ảnh biểu tượng Thêm Phần đính kèm trong Kaizala từ hội thoại, sau đó gõ nhẹ Video.

 2. Duyệt và chọn video, rồi nhấn Gửi.

Gửi liên hệ

Để gửi thông tin liên hệ dưới dạng phần đính kèm:

 1. Gõ nhẹ Hình ảnh biểu tượng Thêm Phần đính kèm trong Kaizala từ hội thoại, rồi gõ nhẹ vào Liên hệ.

 2. Tìm kiếm hoặc chọn liên hệ từ danh sách liên hệ trên điện thoại của bạn, rồi nhấn gửi.

Gửi tài liệu

Để gửi tài liệu dưới dạng phần đính kèm:

 1. Gõ nhẹ Hình ảnh biểu tượng Thêm Phần đính kèm trong Kaizala từ cuộc hội thoại, sau đó gõ nhẹ Tài liệu.

 2. Duyệt và chọn tài liệu.

 3. Thêm ghi chú về tài liệu, rồi gõ nhẹ vào Gửi.

Gửi tin nhắn âm thanh

Để gửi tin nhắn âm thanh dưới dạng phần đính kèm:

 1. Nhấn và giữ biểu tượng micrô, sau đó ghi âm thanh.

 2. Nhả nút giữ để dừng ghi.

 3. Xem lại âm thanh, gõ nhẹ vào xóa biểu tượng để bỏ nếu bạn muốn ghi lại, rồi gõ nhẹ Gửi.

Thích và bình luận

Để thích hoặc nhận xét về thư hoặc tệp đính kèm:

 1. Từ thư hoặc phần đính kèm, gõ nhẹ Thích.

 2. Để để lại chú thích, từ thư hoặc tệp đính kèm, nhấn chú thích.

 3. Nhập chú thích, rồi gõ nhẹ vào Gửi.

Xem lượt thích và nhận xét từ những người khác

Để xem lượt thích và chú thích cho thư hoặc tệp đính kèm:

 1. Từ thư hoặc phần đính kèm, gõ nhẹ Chú thích.

 2. Gõ nhẹ vào tab Thích để xem danh sách những người đã thích thư hoặc phần đính kèm.

 3. Gõ nhẹ vào tab Chú thích để xem danh sách những người để lại chú thích và chú thích của họ.

 4. Bạn cũng có thể nhấn vào phần chủ đề màu xám trong biểu tượng Thích để xem cả tab Thích và tab Chú thích.

Ảnh chụp màn hình trang Thích và Chú thích trong Kaizala

Chia sẻ và chuyển tiếp thư Trả

lời tin nhắn

Trung tâm trợ giúp Kaizala

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×