Outlook tìm cách nối kết thông tin liên hệ từ tất cả các nguồn được kết nối sẵn có nhưng đôi khi mọi người sử dụng tên khác nhau trong các trường hợp khác nhau. Có thể "Maurice Taylor" trong Lync là "Mo Taylor" trên LinkedIn—đủ khác để Outlook tự động nối kết chúng.

Lưu ý: Nếu bạn chỉ muốn thêm thông tin cho liên hệ, hãy xem mục Chỉnh sửa liên hệ.

Đây là cách để nối kết hai liên hệ với nhau để kết hợp thông tin của họ vào một liên hệ duy nhất trong Ngăn Mọi người.

 1. Trên Thanh Dẫn hướng, bấm Mọi người.

  Bấm Mọi người

 2. Trong ribbon, trong Dạng xem Hiện tại, bấm Mọi người

  Chọn Người trong Dạng xem Hiện tại

 3. Bấm vào một liên hệ.

 4. Bấm vào ba điểm bên dưới tên liên hệ, sau đó chọn Liên kết Liên hệ.

  Chọn Nối kết Liên hệ để cập nhật thông tin từ một bản ghi liên hệ khác.

 5. Bên dưới tìm liên hệ để liênkết, bắt đầu nhập tên của người bạn đang cố gắng tìm. Outlook sẽ liệt kê các kết quả khớp gần nhất trong danh sách Liên kết Liên hệ Khác.

 6. Bấm vào liên hệ để liên kết.

  Tìm kiếm liên hệ để liên kết.

Xem thêm

Sử dụng ảnh tùy chỉnh cho người nào đó trong Ngăn Mọi người

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×