Mục lục
×
Bắt đầu nhanh với Word Online
Bắt đầu nhanh với Word Online

Thêm và định dạng văn bản

Thêm và định dạng văn bản

 1. Đặt con trỏ trong tài liệu của bạn rồi nhập văn bản nào đó.

 2. Chọn văn bản và thay đổi:

  • Phông chữ - phông chữ, cỡ phông, đậm, nghiêng, gạch dưới và màu

  • Đoạn văn - dấu đầu dòng, đánh số, căn chỉnh, giãn cách dòng và đoạn văn

  • Kiểu - đầu đề, tiêu đề, tiêu đề phụ

Định dạng văn bản trong Word Online

Thêm ảnh, ảnh trực tuyến và bảng

 1. Chọn tab Chèn.

 2. Chọn nội dung bạn muốn chèn:

  • Bảng - chọn Bảng, rồi chọn kích cỡ bảng bạn muốn.

  • Ảnh trong nhóm ảnh , chọn vị trí để chèn ảnh từ:

   • Ảnh -duyệt thiết bị của bạn cho ảnh bạn muốn, rồi chọn chèn.

   • Kiểu Bing và tìm kiếm ảnh bạn muốn, chọn một, rồi chọn chèn.

Chèn Ảnh trong Word Online

Thêm liên kết

 1. Chọn một số văn bản.

 2. Chọn Chèn > Liên kết.

 3. Để Hiển thị văn bản, nhập văn bản bạn muốn liên kết hiển thị.

 4. Đối với Địa chỉ, nhập URL.

 5. Chọn Chèn.

Chèn siêu kết nối

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×