Thêm và trừ các số

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Cộng và trừ trong Excel là dễ dàng; bạn chỉ có để tạo công thức đơn giản để thực hiện. Chỉ cần nhớ rằng tất cả các công thức trong Excel bắt đầu với dấu bằng (=) và bạn có thể sử dụng thanh công thức để tạo chúng.

Thanh Công thức hiển thị tổng của một số ô

Thêm hai hoặc nhiều số trong một ô

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống, sau đó nhập dấu bằng (=) để bắt đầu công thức.

 2. Sau dấu bằng, nhập một vài số, phân tách bằng dấu cộng (+).

  Ví dụ, 50 + 10 + 5 + 3.

 3. Nhấn RETURN .

  Nếu bạn sử dụng các số ví dụ, kết quả là 68.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn thấy một ngày thay vì kết quả mong đợi, chọn ô, và sau đó trên trang đầu tab, hãy chọn chung.

  • Trên tab Nhà, hãy chọn Chung

Cộng các số bằng cách dùng tham chiếu ô

Tham chiếu ô kết hợp các chữ cái và hàng số cột, chẳng hạn như A1 hoặc F345. Khi bạn sử dụng tham chiếu ô trong công thức thay vì giá trị ô, bạn có thể thay đổi giá trị mà không cần phải thay đổi công thức.

 1. Nhập một con số, chẳng hạn như 5, ô C1. Sau đó nhập một số khác, chẳng hạn như 3, D1.

 2. Trong ô E1, hãy nhập dấu bằng (=) để bắt đầu công thức.

 3. Sau dấu bằng, nhập C1 + D1.

 4. Nhấn RETURN .

  Nhập một công thức vào một ô và nó cũng sẽ được hiển thị trong thanh Công thức

  Nếu bạn sử dụng các số ví dụ, kết quả là 8.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn thay đổi giá trị của C1 hoặc D1 và rồi nhấn trở lại, giá trị của E1 sẽ thay đổi, ngay cả khi công thức không.

  • Nếu bạn thấy một ngày thay vì kết quả mong đợi, chọn ô, và sau đó trên trang đầu tab, hãy chọn chung.

Nhận nhanh tất cả từ một hàng hoặc cột

 1. Nhập một vài số trong một cột, hoặc trong một hàng, sau đó chọn phạm vi ô mà bạn vừa tô.

 2. Trên thanh trạng thái, hãy xem giá trị bên cạnh tổng. Tổng là 86.

  Chọn một cột số để xem tổng ở dưới cùng của trang

Trừ số hai hoặc nhiều trong một ô

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống, sau đó nhập dấu bằng (=) để bắt đầu công thức.

 2. Sau dấu bằng, nhập một vài số được phân tách bằng dấu trừ (-).

  Ví dụ, 50-10-5-3.

 3. Nhấn RETURN .

  Nếu bạn sử dụng các số ví dụ, kết quả là 32.

Trừ số bằng cách dùng tham chiếu ô

Tham chiếu ô kết hợp các chữ cái và hàng số cột, chẳng hạn như A1 hoặc F345. Khi bạn sử dụng tham chiếu ô trong công thức thay vì giá trị ô, bạn có thể thay đổi giá trị mà không cần phải thay đổi công thức.

 1. Nhập một số trong ô C1 và D1.

  Ví dụ, một 5 và một 3.

 2. Trong ô E1, hãy nhập dấu bằng (=) để bắt đầu công thức.

 3. Sau dấu bằng, nhập C1-D1.

  Nhập một công thức vào một ô và nó cũng sẽ được hiển thị trong thanh Công thức

 4. Nhấn RETURN .

  Nếu bạn đã sử dụng các số ví dụ, kết quả là 2.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn thay đổi giá trị của C1 hoặc D1 và rồi nhấn trở lại, giá trị của E1 sẽ thay đổi, ngay cả khi công thức không.

  • Nếu bạn thấy một ngày thay vì kết quả mong đợi, chọn ô, và sau đó trên trang đầu tab, hãy chọn chung.

Thêm hai hoặc nhiều số trong một ô

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống, sau đó nhập dấu bằng (=) để bắt đầu công thức.

 2. Sau dấu bằng, nhập một vài số, phân tách bằng dấu cộng (+).

  Ví dụ, 50 + 10 + 5 + 3.

 3. Nhấn RETURN .

  Nếu bạn sử dụng các số ví dụ, kết quả là 68.

  Lưu ý: Nếu bạn thấy một ngày thay vì kết quả mong đợi, chọn ô, sau đó trên trang đầu tab, bên dưới số, bấm chung trên menu bật lên.

Cộng các số bằng cách dùng tham chiếu ô

Tham chiếu ô kết hợp các chữ cái và hàng số cột, chẳng hạn như A1 hoặc F345. Khi bạn sử dụng tham chiếu ô trong công thức thay vì giá trị ô, bạn có thể thay đổi giá trị mà không cần phải thay đổi công thức.

 1. Nhập một con số, chẳng hạn như 5, ô C1. Sau đó nhập một số khác, chẳng hạn như 3, D1.

 2. Trong ô E1, hãy nhập dấu bằng (=) để bắt đầu công thức.

 3. Sau dấu bằng, nhập C1 + D1.

 4. Nhấn RETURN .

  Phép cộng với các tham chiếu ô

  Nếu bạn sử dụng các số ví dụ, kết quả là 8.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn thay đổi giá trị của C1 hoặc D1 và rồi nhấn trở lại, giá trị của E1 sẽ thay đổi, ngay cả khi công thức không.

  • Nếu bạn thấy một ngày thay vì kết quả mong đợi, chọn ô, sau đó trên trang đầu tab, bên dưới số, bấm chung trên menu bật lên.

Nhận nhanh tất cả từ một hàng hoặc cột

 1. Nhập một vài số trong một cột, hoặc trong một hàng, sau đó chọn phạm vi ô mà bạn vừa tô.

 2. Trên thanh trạng thái, nhìn vào giá trị bên cạnh tổng =. Tổng là 86.

  Tính tổng kết quả trong thanh trạng thái

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh trạng thái, trên menu dạng xem , bấm Thanh trạng thái.

Trừ số hai hoặc nhiều trong một ô

 1. Bấm vào bất kỳ ô trống, sau đó nhập dấu bằng (=) để bắt đầu công thức.

 2. Sau dấu bằng, nhập một vài số được phân tách bằng dấu trừ (-).

  Ví dụ, 50-10-5-3.

 3. Nhấn RETURN .

  Nếu bạn sử dụng các số ví dụ, kết quả là 32.

Trừ số bằng cách dùng tham chiếu ô

Tham chiếu ô kết hợp các chữ cái và hàng số cột, chẳng hạn như A1 hoặc F345. Khi bạn sử dụng tham chiếu ô trong công thức thay vì giá trị ô, bạn có thể thay đổi giá trị mà không cần phải thay đổi công thức.

 1. Nhập một số trong ô C1 và D1.

  Ví dụ, một 5 và một 3.

 2. Trong ô E1, hãy nhập dấu bằng (=) để bắt đầu công thức.

 3. Sau dấu bằng, nhập C1-D1.

  Phép trừ với các tham chiếu ô

 4. Nhấn RETURN .

  Nếu bạn đã sử dụng các số ví dụ, kết quả là -2.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn thay đổi giá trị của C1 hoặc D1 và rồi nhấn trở lại, giá trị của E1 sẽ thay đổi, ngay cả khi công thức không.

  • Nếu bạn thấy một ngày thay vì kết quả mong đợi, chọn ô, sau đó trên trang đầu tab, bên dưới số, bấm chung trên menu bật lên.

Xem thêm

Tính toán các toán tử và thứ tự của hoạt động

Cộng hoặc trừ các ngày

Trừ thời gian

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×