Chủ đề liên quan
×
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Làm thế nào để tôi sử dụng chức năng trong ứng dụng trong Microsoft Forms, truy nhập, xuất và xóa dữ liệu cá nhân?

Để tìm dữ liệu được tạo ra bởi các ứng dụng này, bạn hoặc chủ sở hữu dữ liệu phải sử dụng chức năng trong sản phẩm hoặc các tính năng để tìm dữ liệu có thể liên quan đến một DSR. Dữ liệu về mức sử dụng dịch vụ và sản phẩm tuân theo một vòng đời được kiểm soát nhằm tuân thủ các yêu cầu về đối tượng dữ liệu GDPR. Tìm hiểu thêm.

KhámMicrosoft Forms Điện tử có được hỗ trợ không?

Có, KhámMicrosoft Forms điện tử được hỗ trợ trong Khám phá Điện tử hoặc Khám phá Điện Microsoft 365 (chỉ trong các môi trường có hỗ trợ Khám phá Điện tử). Bạn có thể sử dụng từ khóa tìm kiếm tiêu đề biểu mẫu hoặc người dùng để tìm kiếm nội dung biểu mẫu trong Khám phá Điện tử.

Lưu ý: Chỉ có nội dung Biểu mẫu được tạo sau Tháng Một 2019 là sẵn dùng để tìm kiếm trong Khám phá Điện tử.

Kết quả của các biểu mẫu bạn tìm kiếm sẽ được trả về dưới dạng tệp .json đính kèm với email, trong khi kết quả của phản hồi biểu mẫu bạn tìm kiếm sẽ được trả về dưới dạng tệp .csv riêng lẻ đính kèm với email. Tìm hiểu thêm về xuất kết quả tìm kiếm nội dung.

Tôi có thể tìm thêm thông tin về GDPR ở đâu?

Để biết thêm thông tin về GDPR và cách gdpr Microsoft 365 đang giúp bảo vệ dữ liệu của bạn, vui lòng truy cập trang sau:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×