Quan trọng: Hãy thử dùng hàm XLOOKUP mới, một phiên bản VLOOKUP được cải tiến hoạt động theo bất kỳ hướng nào và trả về kết quả khớp chính xác theo mặc định, làm cho việc sử dụng dễ dàng và thuận tiện hơn so với phiên bản trước của nó.

Nếu bạn sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm các giá trị cụ thể trong danh sách hoặc bảng, bạn có thể gặp phải lỗi "#N/A" —đặc biệt là khi bạn đang tìm kiếm kết quả khớp chính xác. Mặc dù các lỗi này gây phiền nhiễu, nhưng chúng vẫn xảy ra vì một lý do chính đáng: giá trị mà bạn đang cố gắng tìm không tồn tại hoặc tồn tại—nhưng Excel không thấy giá trị đó trùng khớp do định dạng không khớp hoặc sự cố khác.

Để tải xuống hướng dẫn tham khảo gồm ba trang cung cấp các mẹo khắc phục sự cố cơ bản cho hàm VLOOKUP, hãy bấm vào liên kết bên dưới. Khi bạn bấm vào liên kết, tài liệu này sẽ tải xuống dưới dạng tệp PDF để xem trong Adobe Reader. Bạn có thể in một bản hướng dẫn tham chiếu này hoặc lưu nó vào máy tính của bạn để tham chiếu trong tương lai.

Nút mở thẻ

Hình thu nhỏ của thẻ Mẹo Khắc phục sự cố VLOOKUP

Xem thêm

Thẻ Tham chiếu Nhanh: Ôn lại về VLOOKUP

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×